ÇHD Susmadı, Susmayacak!

Mart 2020

BASINA VE KAMUOYUNA Ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan Koronavirüs salgını toplumsal yaşamın tüm alanlarını tehdit ediyor. Salgına karşı korumasız olan ve en riskli alanlardan kabul edilen Hapishanelerde alınan önlemler ne yazık ki oldukça yetersiz. Türkiye’deki hapishanelerde kapasitenin çok üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunmakta, bu durum yaşam

İŞÇİLERİN KENDİ FONUNDAN FAYDALANMASI ENGELLENEMEZ! ENGELLERİ KALDIRMAYAN 7226 SAYILI YASAYI KABUL ETMİYORUZ! TÜM İŞÇİLERE EŞİT UYGULAMA TALEP EDİYORUZ! Covid-19 salgını dolayısıyla işyerleri bir bir kapanmakta, pek çok işçi yasa dışı biçimde ücretsiz izine çıkarılmakta, bu ağır süreçte güvencesiz ve gelirsiz bırakılmaktadır. 21.03.2020 tarihinde işçi sınıfına ve kamuoyuna yaptığımız

İşçiler Hastalığa ve Açlığa Mahkum Edilemez! İşyerinde Corona Virüs salgınına karşı tedbir almayan, tedbir almanıza karşı çıkan patronlara karşı haklarınız var! 1-Corona Virüsü Salgını Nedeni İle İşveren Hangi Tedbirleri Almak Zorunda ? 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’nun 13. maddesinde, ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya

BASINA VE KAMUOYUNA Ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan Koronavirüs salgını nedeniyle başta Yaşam Hakkı ve Sağlık Hakkı olmak üzere bir çok temel hak ve özgürlükler ciddi tehlike ve tehdit altındadır. Yurttaşların yaşam, sağlık, barınma, beslenme, ulaşım, haberleşme gibi en temel insani ihtiyaçlarının karşılanması, kamu yararı gözetilerek

WE WILL NOT BE A PART OF THIS CRIME! Once again, Erdogan is using refugees as political pawns. Once again human rights defenders from different fields and countries are witnessing an illegal and inhuman situation at the border between Greece and Turkey. Official numbers are not

Dünya çapında yüzlerce grup ve kuruluş , hareket halindeki her insanın barış, temel hak ve özgürlüklerini talep eden çok dilli bir bildiri imzaladı. Sözde “mülteci krizi” den beş yıl sonra ve AB-Türkiye anlaşmasından neredeyse dört yıl sonra, güvenlik merkezli göç politikalarının neden olduğu şiddete bir kez daha şahit