ÇHD Susmadı, Susmayacak!

Ekim 2020

İŞKENCEYİ YÖNETMELİKLE SAHİPLENMEK: GÜVENDE DEĞİLİZ 26 Ocak 2008 tarih ve 26766 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat Veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”; 13

45 YILLIK BİR “YIPRATILMA” HİKÂYESİ: KIDEM TAZMİNATI HAKKI Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105. Birleşiminde onaylanan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma (2019-2023) Planında gündeme getirilen kıdem tazminatının fona devredilmesi, siyasi iktidar tarafından çeşitli gerekçelerle tartışılmaya ve savunulmaya