ÇHD Susmadı, Susmayacak!

Ekim 2020

45 YILLIK BİR “YIPRATILMA” HİKÂYESİ: KIDEM TAZMİNATI HAKKI Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105. Birleşiminde onaylanan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma (2019-2023) Planında gündeme getirilen kıdem tazminatının fona devredilmesi, siyasi iktidar tarafından çeşitli gerekçelerle tartışılmaya ve savunulmaya