ÇHD Susmadı, Susmayacak!

Ocak 2022

ÇHD YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ 15 - 16 Ocak 2022 tarihinde yapılan Çağdaş Hukukçular Derneği Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Genel Yönetim Kurulunun, ilk toplantısında yapmış olduğu görev paylaşımı şu şekildedir: ÇHD GENEL YÖNETİM KURULU Merkez Yürütme Kurulu Selçuk Kozağaçlı – Genel Başkan Halime Şenli Bilgin – Genel Başkan Yardımcısı (2. Başkan) Ümit

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ TOPLUMSAL CİNSİYETE İLİŞKİN TUTUM BELGESİ   Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) tarafından hazırlanan bu belge, dernek bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin farkındalık yaratmak, Türkiye’nin 1985’te imzalayarak taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), 2011 yılında imzaladığı Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi