ÇHD Susmadı, Susmayacak!

(Adana) Basın Açıklaması 13.04.2007

14 Nisan 2007 tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı’nda şeriata karşı laik düzeni korumak amaçlı cumhuriyet mitingi düzenlenecektir. Bu mitingde vurgulanmak istenen düşünce, cumhuriyetin kazanımlarını korumak için kitleleri bu yönde politize etmektir. Ancak bu toplumsal muhalefet organize edilirken gerek basın, gerekse bir kısım dernekler ve parlamenterler kitleleri ya şeriat gelecek buna razı olacaksınız ya da cumhuriyetin ilkelerini korumak için silahlı kuvvetlerin ülke yönetimine el koymasını isteyeceksiniz ikilemi içerisinde bırakmaktadır.
Cumhuriyetin ilkelerinin korunması ve uygulanması konusunda devlet politikası ile hükümet politikası karşı karşıya gelmiştir. laikliğe karşı eylem ve uygulama özlemi içerisinde bulunan hükümet iktidara geldiği günden beri kadrolaşma, anayasal kurumları ele geçirme çabası içindedir. Son olarak gündemde olan cumhurbaşkanlığı seçimi bu çelişkileri bütün somutluğu ile ortaya çıkarmıştır.
Cumhurbaşkanlığı seçimi toplumsal uzlaşma ile yapılması gereken ülke vatandaşlarının tamamını temsil etme iradesini gösterecek bir yapıda olması gerekir. Bu irade eksik kaldığında irticai sivil darbe yapılmak istenmekte, buna karşı olanlar da askeri darbe yapılmasını istemekte şeklinde kamuoyunda yer almaktadır.
Ülkemizde silahlı kuvvetlerin yönetime el koyması sonucunda demokrasi rafa kaldırılmış, hak ve özgürlükler kaldırılmış, sivil toplum örgütleri kapatılmış, sendikalar lav edilmiş yani insanın insan gibi yaşamasına son verilmiştir. Bu söylemimiz hafızalardan silinemeyecek kadar yakın bir tarihte olmuştur. Bu yaranın acısı henüz unutulmamış toplum henüz rehabilite edilmemişken yeniden bir askeri darbenin istenmesi ve kamuoyunda olayın irticaya karşı bir hareket olarak meşrulaştırılmak istenmesi demokrasiye ve cumhuriyetin kazanımlarına karşı en büyük ihanettir.
Çağdaş Hukukçular olarak; ülkemizde demokrasinin eksiksiz ve kesintisiz olmasını, hak ve özgürlüklerin kullanılmasını, yaşam hakkının güvence altında bulunmasını, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkılmasını istemekteyiz. Herkes için geçerli bu istemlerin gerçekleşmesi için kendisini çağından sorumlu tutan kişilerin, sivil toplum örgütlerinin, demokrasiye sahip çıkan kurum ve kuruluşların bir araya gelerek yukarıda belirttiğimiz tehlikelere karşı toplumsal muhalefet yapmaları ve bu muhalefeti örgütlemeleri gerekmektedir. 13.04.2007

ADANA ŞUBESİ

Share Post