ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

ÇHD Genel Merkez Konferansı 20 Eylülde..

20 EYLÜL GENEL MERKEZ KONFERANSI ÇERÇEVE METNİ..

çhd logoYapılan çeşitli düzeydeki toplantılardan (yönetim kurulu, genişletilmiş yönetim kurulu, genel üye) ve açıklamalardan (imza metinleri, başvuru dilekçeleri, basın açıklamaları); konferans çerçevesinde konuşulması talep edilen başlıkların yaklaşık olarak şu şekilde sıralanabileceği görülmektedir:

  1. 1-Nurtepe’de bir seçim standı tartışması ile başlayarak İstanbul geneline yayılan sol içi şiddet ve çatışma ortamında; ÇHD İstanbul Şubesi tarafından Halk Cephesi’nin yer talebi karşılanarak basın açıklaması yapmasına imkân tanınmasının hatalı olduğu ve Şube tarafından özeleştirel bir değerlendirmenin konusu edilmesi gerektiği talebi,
  2. Genel Merkez yönetiminin “tüm devrimci, demokrat ve yurtsever kurumlara ÇHD kapılarının her zaman açık olduğu” yönündeki yazılı açıklamasının sorunu çözücü nitelikte olmadığı ve Genel Merkez yönetiminin bu tutumuna ilişkin özeleştirel bir değerlendirme yapması gerektiği talebi,
  3. ÇHD’nin sol içi çatışma ve şiddet ortamında takınması gereken örgütsel tutumun çerçevesinin çizilmesi,
  4. ÇHD üye, yönetici ve kurullarının; önemli örgütsel kararların alınmasında başvurmaları gereken katılımcı yollara ilişkin geleneğin ve karar alma süreçlerine ilişkin yolların değerlendirilmesi,
  5. ÇHD üyelerinin herhangi bir sorunun örgüt gündemine getirilmesi, tartışılması ve karara bağlanması amacıyla izledikleri örgüt içi ve örgüt dışı yol ve yöntemlerin tartışılması ve değerlendirilmesi,
  6. ÇHD tüzel kişiliğini ve siyasal geleneğini yıpratma eğilimi gösteren bu sorunların örgüt içinde etkili bir biçimde tartışılarak, sağlıklı bir çözüme kavuşmasının sağlanması.

Konferans genel üye katılımına açık bir iç çalışmadır.

Sıkça ifade edilen yaygın bir endişenin konferans çerçevesi ile ilgisinden de söz edilmesi gerekmektedir.

Elbette konferans katılımcılarının son sol içi şiddet ortamı hakkında, kişisel ve siyasal değerlendirmeleri bulunmaktadır. Üzüntü verici saldırılar gerçekleşmiş, kaygı veren sözler sarf edilmiştir. Hala devam eden bir siyasal gerginlik doğmuştur.

Konferans, özel olarak bu maddi olayların ve ortaya çıkan zarardaki sorumlulukların değerlendirilmesi amacı taşımamaktadır.

Bizler uzun yıllardır birlikte çalışan çeşitli siyasal, kültürel ve sosyal aidiyetlere sahip dernek üyeleri olarak zengin tartışma zeminlerine sahibiz. Yani elbette bu özel amaçla da toplantılar yapılabilir.  Konferansın ÇHD için amaçladığı temel perspektif sağlanabildiğinde, talep halinde bu sorunları etkili bir biçimde tartışabileceğimiz başka imkânlar da tesis edilebilecektir.

Üyelerimizin talep ve tercihleri doğrultusunda ÇHD içerisinde konuşulmasına ihtiyaç duyulan her konu için uygun örgütsel zeminler yaratmayı görev kabul ediyoruz.

Saygılarımızla.

ÇHD GENEL MERKEZİ

 

 

 

Share Post