ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

ÇHD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU KARARLARI…

ÇHD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

logo15 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ TOPLANTI KARARLARI:

  1. Derneğimizin şubelerinin yürüttüğü tartışmalara dair yapılan bilgilendirmeler sonrası yapılan değerlendirmede; “SOL İÇİ ŞİDDET; SALDIRI VE ÇATIŞMA ORTAMI KARŞISINDA ÇHD’NİN YAKLAŞIM VE GÖREVLERİ” konusunda bir “Genel Merkez Konferansı” düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Eylül ayı içerisinde yapılacak olan konferans hazırlığı için GYK içinden bir komite oluşturulmasına, Şubelere bildirim yapılarak üyelerimizin konferansa etkili katılımının organize edilmesine, komite tarafından hazırlanacak Konferans Çerçeve Metni’nin kısa sure içerisinde tamamlanarak üyelerimize ulaştırılmak üzere şube sekreterlerimize gönderilmesine karar verilmiştir.

  1. Suriye, Irak, Filistin ve Kürdistan’da yaşanan gelişmeler, emperyalizmin bölgeye müdahalesi ve IŞİD saldırıları ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda; Şengal başta olmak üzere Kürdistan, Irak, Suriye ve Filistin’de halklara yönelik saldırılar karşısında dayanışma, saldırganların teşhiri, saldırıların durdurulması ve dünya halklarının ilgisinin bölgeye çekilmesi amacıyla;
  2. Filistin konusunda, heyet ve uluslararası program oluşturulmasına,
  3. Üyesi olduğumuz IADL ve ELDH aracılığıyla uluslararası avukat heyetlerinin Şengal ve benzer nitelikteki saldırı alanlarında inceleme ve raporlama faaliyeti yürütebilmesi; dünya halklarının ilgi ve desteğinin mağdurlara ve mücadele edenlere yönlendirilmesi için tüm uluslararası imkânların seferber edilmesi,
  4. Emperyalist saldırganlığa direnen Suriye halklarıyla dayanışma, AKP iktidarının bölgede işlediği suçlara karşı Suriye Halklarının avukatlığını üstlenme perspektifimizin hayata geçirilmesi için üye ve yöneticilerimizin heyet ve ziyaret programları oluşturması,
  5. AKP iktidarının bütün bu insanlığa karşı suçlarla bağlantılarının araştırılması, raporlanması ulusal ve uluslararası yargı yerleri ile halkın değerlendirme ve takibine sunulması,

Çalışmaları için karar alınmıştır.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin bölgedeki tüm ezilen halkların yanında ve emperyalist saldırganlığın karşısında bütün imkânları ile alanda ve militan bir tarzda mücadele etme kararlılığının derhal ve sistemli bir çalışma programına bağlanması kararlaştırılmıştır.

Çağdaş Hukukçular Derneği

Genel Merkezi

Share Post