ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

ÇHD GENEL MERKEZİ 13. OLAĞAN GENEL KURUL / KONFERANS SONUÇ BİLDİRGESİ

çhd-logo-300x300

11 ve 12 Temmuz 2015 tarihlerinde, Ankara Barosu ABEM binasında gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurulumuzda, ilk gün yapılan Konferans oy birliği ile kabul edilen aşağıdaki sonuç bildirgesi ile sonuçlandırılmıştır. 

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

13. OLAĞAN GENEL KURULU

KONFERANS SONUÇ BİLDİRGESİ

 11 TEMMUZ 2015 – ANKARA

KONFERANSIMIZ;

“Devrimci Avukatlık” kavramının teorik bir inşa olmayıp eylemli bir duruşa karşılık geldiğini, ÇHD’li avukatların etkili ve militan avukatlık pratiğinin bu kavramla tanımlanmasında hiçbir sakınca olmadığı gibi, bunun bizim tarafımızdan yaratılmış bir tanım değil, bizlere uygun görülen bir sıfat olduğunu değerlendirmiştir.  Bu çizginin sürdürülmesi ve devrimci avukatlık tanımının net kalıplara sokulmaksızın esnek bir anlamlandırmayla sahiplenilmesi olumludur.

Meslek ve alan içi eğitimlerin geliştirilerek arttırılması, yaygınlaştırılması önemli bir zorunluluk olarak etraflıca değerlendirilmiştir. Konferansımız eğitim koordinasyonunu önemli bir gündem olarak Genel Kurulun dikkatine sunar.

“İşçi Avukatlık” ve “İşçi Sınıfı Avukatlığı” birbirini etkileyen iki önemli faaliyet alanı olarak kapsamlı bir biçimde değerlendirilmiştir. Avukat Sendikası çalışmalarının bir Dernek gündemi olarak kabul edilip, bu alanda taban çalışmalarının Derneğimizce desteklenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Kitle çalışması temelli örgütsel çalışmanın, doğrudan bir sendika inşası ile başlamaktan daha etkili sonuçlar alabileceğine dikkat çekilmiştir.

İşçi avukatların, genç avukat ve stajyer avukatların daha etkili bir dayanışma ağıyla desteklenmesi için model ve moral öneriler sunulmuştur. Bu durumun üyelerimizin ve hedef kitlemizin mesleki ve ekonomik sorunlarla mücadele edebilmesi için benzer dayanışma ağlarına ihtiyaç duyduğu tespitiyle paralel olarak değerlendirilmesi gerektiği tanımlanmıştır.

CMK ve Adli Yardım avukatları da dâhil olmak üzere işçi avukatların örgütlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere, seçilecek yönetim kuruluna görev verilmesi karar verilmiştir.

İşçi direnişlerine daha sistemli ve etkili bir destek inşa edilmesi görev olarak tanımlanmıştır.

Hapishanelerde keyfi gerekçelerle infaz yakmalar, sürgün sevkler ve avukat görüşlerinde yaşanan sorunlara yönelik kitlesel ve planlı mücadele hattı örülmelidir. Özellikle Bakırköy Hapishanesi’nden Silivri’deki F Tipi Hapishaneye yapılması planlanan tecrite yönelik sevk sürecine duyarlılık gösterilmeli ve süreç yakından takip edilmelidir.

Enternasyonal dayanışmanın ve uluslararası örgütlerle ilişkilerin önemine işaret edilmiş ve geliştirilerek sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Ülke çapında ilgilenilen sorun alanlarında mümkün olan en geniş örgütsel dayanışma ve diğer hukuk örgütleriyle ortak çalışma ilkelerinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Konferansımız,

Genel Kurula ve buradan seçilecek yönetime Konferans ilkeleri çerçevesinde çalışmalar yürütmesi için görev vermekte ve destek sunmaktadır.

SONY DSC

SONY DSC

 

 

 

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC