ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

F TİPİ HAPİSHANELERDE İŞKENCE SÜRÜYOR!

Ankara Şube yayınladığı basın açıklaması ile Kırıkkale F Tipi Cezaevinde Erkin Kocaman’a avukatının yanında yapılan işkenceyi teşhir etti..

Açıklamayı aşağıda sunuyoruz.

erkin

BASINA VE KAMUOYUNA
F TİPİ HAPİSHANELERDE İŞKENCE SÜRÜYOR!

16 Eylül 2013 Pazartesi günü Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nde devrimci tutsak Erkin KOCAMAN yaklaşık 10 gardiyan tarafından saldırıya uğrayarak yaralanmıştır. Saldırı, müvekkili ile görüşmeye giden üyemiz Av. Eylem Hakverdi’nin gözleri önünde gerçekleşmiştir. Hapishane idaresinin talimatıyla yapılan saldırıya müdahale etmek isteyen üyemiz de engellenmiş, saldırının gerçekleştiği avukat görüş yerinden çıkarılmıştır.

AKP hükümeti tutuklayarak sindiremediği, düşüncesinden vazgeçiremediği tutsakları cezaevi idaresi aracığıyla yola getirmeye çalışmaktadır.

Kırıkkale F Ti­pi Hapishanesi’nde yeni bir saldırı olarak uygulamaya geçirilen avukat görüş yerlerinin her tarafının camlı ve ses geçiren oda haline getirilmesiyle tutuklu ve hükümlülerin savunma hakları, avukat ve müvekkil görüşmesinin gizliliği ihlal edilmektedir. Bu uygulama ile dinlenmesi infaz kanuna göre de yasak olan avukat görüşmeleri engellenmekte ve tutsakların savunma hakları kısıtlanmaktadır. Saldırıya uğrayan tutsak Erkin KOCAMAN avukatıyla özel görüşmesinin gardiyanlar, başka tutuklu ve hükümlülerin görmesine, izlenmesine ve dinlenmesine sebep olacak uygulamaya karşı çıkarak müsait olan 9 numaralı avukat görüş mahallinde görüş yapmak istemiştir. Bu isteği avukatının da talebine rağmen karşılanmayarak gardiyanların fiziksel saldırısıyla sonuçlanmıştır.

Yapılan saldırı sonucu avukat görüş yerindeki cam kırılmış, Erkin KOCAMAN’ın gözü morarmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar oluşmuştur. Saldırının ardından Erkin KOCAMAN işkenceyle sürüklenerek hücreye kapatılmıştır.

Avukat-müvekkil görüşmesi yapısı itibariyle özel bir ilişkidir. Bu görüşmenin aleni hale getirilerek herkesçe izlenmesi ve dinlenmesi yasadışıdır, her türlü mevzuata aykırıdır. Bu görüşmeyi bütün hapishane görevlilerin görüp duyabileceği bir şekle sokmak, temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı olup açıkça savunma hakkının engellemesidir.

AKP iktidarı “demokratikleşme” yalanıyla işkenceyi, tecriti, katliamları normalleştirmeye çalışıyor. F Tipi hapishanelerde dayatılan keyfi uygulamalara ve hak ihlallerine karşı direnen tutuklu ve hükümlülere azgınca saldıran hükümeti uyarıyoruz. Hapishanelerde yaşanan, yaşanacak olan her türlü olumsuz durumdan başta Adalet Bakanlığı ve Kırıkkale F Tipi Hapishanesi idaresi sorumludur. Derneğimiz tüm bu keyfi uygulamalara ve saldırılara karşı girişimlerde bulunacak ve sürecin takipçisi olacaktır.

HAPİSHANELERDEKİ İŞKENCE VE KEYFİ UYGULAMALARA SON!

SAVUNMA HAKKI ENGELLENEMEZ!

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi

Share Post