ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

GREV HAKTIR, YASAKLARINIZ İSE GAYRİMEŞRU!

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın, işveren sendikası MESS’e bağlı bulunan 38 şirkette yaklaşık 15.000 işçi ile yaptığı grev “milli güvenliğe” aykırı olduğu gerekçesiyle Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün süre ile ertelendi. Yapılan erteleme değil grevin fiilen yasaklanması anlamına geliyor.
Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi 15 bin metal işçisi 29 Ocak 2015’te (dün) 10 kentte ve 22 fabrikada greve çıktı. Aynı gün bakanlar kurulu bu grevin “milli güvenliği bozucu nitelikte” olduğunu gördü! Ve bugün ( 30 Ocak) tarihi itibariyle grevin 60 gün ertelenmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.birlesik-metal-iscileri-14012015-660x330

6536 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63.maddesine göre yasal olarak başlayan grev “ genel sağlık ve milli güvenliği” bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu 60 gün süre ile grevi erteleyebiliyor.

Yasaya göre ertelenen grev için arabulucu görevlendiriliyor ve erteleme süresinin sonunda taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu tarafından çözülüyor. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşüyor. Erteleme sonunda tekrar greve çıkılması yasal olarak mümkün değil. Yani bin bir emek ve zorlukla çıkılabilen grev, altında hükümet temsilcilerinin imzası bulunan iki kelime ile yasaklanıyor!
Grev erteleme uygulaması grev hakkını ortadan kaldırdığı için Anayasa ve imzaladığımız uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Toplu pazarlık süreçlerinde üretimi durdurarak kendi hakları için mücadele eden işçilerin patron baskısı ve siyasal iktidar zorlamasıyla çalıştırmak gayrimeşrudur.

Grev hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleriyle güvence altına alınmış temel bir haktır. Sendikal hakların vazgeçilmezlerindendir. Bu karar ile hakkın özüne dokunularak ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
İşverenlerin fiili ve hukuki olarak grevi zorlaştırma çabaları yeterli gelmezse hükümet ile anlaşıp grev ertelemesi yoluna gitmeleri alışkanlık olmuştur. Daha önce cam ve maden işçilerinin grevlerini de aynı gerekçelerle erteleyen hükümet, sistematik olarak grev yasağı uygulamaktadır. Bu durum işçiye yasalar eliyle, çalışma koşullarına, haklarına dair söz söyleyemezsin, bizim istediğimiz biçimde kölece çalışacaksın dayatmasıdır.
İşçilerin toplu pazarlık süreçlerinde haklarını kısıtlayan grev ertelemesi de dahil bütün yasakçı uygulamalara son verilmeli, uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı yasalar yok hükmünde kabul edilmelidir.
Grev yasaların bize bahşettiği bir araç değil, işçi sınıfının tarihsel mücadelesi ile kazandığı bir haktır. Bu yasağı tanımıyor ve grevdeki metal işçilerini dayanışma ile selamlıyoruz.

Grev hakkımız için hep birlikte mücaleye!

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ

Share Post