ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

GREVİ ERTELEMEK; ORTADAN KALDIRMAK DEMEKTİR, KABUL EDİLEMEZ!

10384356_1469532836623174_704416043211455718_nGREVİ ERTELEMEK; ORTADAN KALDIRMAK DEMEKTİR, KABUL EDİLEMEZ!

Kristal-İş Sendikası Üyesi 5.800 işçi Cam İşveren Sendikası’na karşı işletme ve işyerlerinde 20.06.2014 tarihinde greve başladı.  Temel talebi insanca yaşamaya yetecek ücret sağlanması olan grev işverenleri oldukça rahatsız etmiş olacak ki; grev kırmanın çeşitli yolarını deneyen işverenler son çare olarak siyasal iktidarı devreye soktu!

Bakanlar Kurulu, Kristal-İş Sendikası tarafından 20.06.2014 tarihinden itibaren uygulanmakta olan grevi 25.06.2014 tarihinde aldığı bir kararla “genel sağlığı ve millî güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden” 60 gün süreyle erteledi.

6536 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63.maddesine göre yasal olarak başlayan grev “ genel sağlık ve milli güvenliği” bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu 60 gün süre ile grevi erteleyebiliyor.

Nedir bu “genel sağlık ve milli güvenlik”?

Muğlaklığı giderelim; patronların çıkarının zarar görmesi demek en açık ifade ile.

Siyasal iktidarlar grevi patronların bütçelerinin sarsılması olarak anlıyor ve işçilerin zaten oldukça etkisizleştirilmiş grev hakkının kırıntılarına dahi tahammül edemiyorlar. Ücretler ve sosyal haklarda yaşanan düzenli –istikrarlı gerileme ve kötü koşullarda çalıştırma patron çıkarlarına uygun olduğu için ekonomik büyümeyi sağlıyor. Dolayısı ile işçi yoksulluk ve yoksunluğu siyasal iktidar için bir nimet.

Yasaya göre ertelenen grev için arabulucu görevlendirilir ve erteleme süresinin sonunda taraflardan birinin başvurusu üzerine  uyuşmazlık (!) Yüksek Hakem Kurulu tarafından çözülür. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşüyor.  Erteleme sonunda tekrar greve çıkılması yasal olarak mümkün değil.

İşçi sendikalarının binbir güçlükle aldığı grev kararı Bakanlar Kurulu tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Yapılan erteleme değil grev hakkının yok edilmesidir. Grev hakkı, insan hakları evrensel beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleriyle güvence altına alınmış temel bir haktır. Sendikal hakların vazgeçilmezlerindendir.  Bu karar ile hakkın özüne dokunularak ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Grev erteleme uygulaması grev hakkını ortadan kaldırdığı için Anayasa ve imzaladığımız uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Toplu pazarlık süreçlerinde üretimi durdurarak kendi hakları için mücadele eden işçilerin patron baskısı ve siyasal iktidar zorlamasıyla çalıştırmak gayri meşrudur. 

İşçilerin toplu pazarlık süreçlerinde haklarını kısıtlayan grev ertelemesi de dahil bütün yasakçı uygulamalara son verilmeli, uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı yasalar yok hükmünde kabul edilmelidir.

                                                                             

                                                    ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ

Post Tags
Share Post