ÇHD Susmadı, Susmayacak!

(İzmir) Basın Açıklaması 20 Nisan 2007

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye’de bir süredir tırmanan milliyetçi/ırkçı-gerici politikaların izdüşümleri, bir arada ve eşitlik temelinde yaşama istemlerini gölgelemektedir. Farklı etnik kökenden ve dinsel inançtan olanlara karşı düşmanca bakışın gerçek yüzü; Hırant Dink cinayeti ve Malatya’daki Zirve Yayınevi çalışanlarının vahşice öldürülmesi ile gün ışığına çıkmıştır.

Türkiye bir kaos ortamına sürüklenmek istemektedir. Bir boğazlaşmanın temelleri atılmaya çalışılmaktadır. Bu süreç şiddet ve karmaşadan beslenenler için sahne alma ve varlığını kabul ettirme için uygun zemin yaratmaktadır. Mayıs 2006’da İzmir’de “Kürt Nüfusu Artışı Durdurulsun” diye kampanya düzenleyen Türkçü Toplumcu Budun Derneği, Kürt ve Roman kökenli yurttaşlara yönelik aşağılama ve soykırım çağrısı içeren söylemleri ile tepki almıştı. Basında bu kampanya ile ilgili olarak haberler yayınlanmış, dernek hakkında İzmir Barış Girişimi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Adli soruşturma on bir ay gibi uzun bir sürede bitirilememiştir.

Kendisini “Türk buduncusu” olarak tanıtan bazı kişiler ise; 2006 yılında basında yer alan yorum ve değerlendirmeleri, devam eden soruşturmayı bahane göstererek Çağdaş Hukukçular Derneği üye ve yöneticileri ile İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nin bir yöneticisini tehdit etmektedir. “Bizi şikayet etmişsin, buduncularla uğraşma, kendine dikkat et, ayağını denk al, ziyaretine geleceğiz…” şeklinde tehditlerde bulunan bu ses telefondakilere hakaret de etmektedir. Konuyla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Korku ve şiddetten beslenen ırkçı-gerici düşünce ve örgütlenmelere karşı, her türlü ayrımcılığa karşı duruşumuzu sürdüreceğimizi bildiriyoruz. Bu politik atmosferi körükleyen, kullanan her türlü örgütü, kişiyi ve çıkar odağını; durup bir kez daha düşünmeye ve bu gidişe son vermeye çağırıyoruz.

ÇHD İzmir Şubesi

Share Post