ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

MESLEĞİMİZE YÖNELİK SALDIRI TEŞKİL EDEN KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİ KABUL ETMİYORUZ!

TBMM Genel Kurulunda, Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk iki maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel teşkil etmeyecek. Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı mesleğinden olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. Ayrıca birden fazla baronun bulunduğu illerde, her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.

Yasa, avukatlık stajı yapanların bir güvencesi gibi görünse de; DEĞİŞİKLİK VE çıkarılan yönetmelik, hukukun iktidar lehine kaydırılmasına ilişkin saldırılar dizininin bir adımı. Bu değişikliğin asıl amacı, stajyer avukatın staj sırasında sosyal haklarına erişebilmesi değil; bir memur azınlığının naylon staj yapabilmesi ve bu memurların ikinci barolara kaydedilerek ikinci baroların yeter sayıya ulaşabilmesini sağlamaktır. Henüz yasa değişikliğine ilişkin yönetmelik yayınlanmadan; ikinci baroların, kanuna aykırı verdiği hukuka aykırı ilanlardan, iktidarın kendisi için ideal olan hukuku inşa etmesine yarar sağladığı anlaşılmaktadır. Yönetmelik, uygulamada harçlık olarak işveren avukattan alınan miktarın bile yok olmasına sebebiyet verecektir. Tersi yönden ise azınlık durumdaki memurların naylon staj yapmasına ve bu naylon avukatların hukuk fecaatlerini ortaya çıkarmasına sebep olacaktır. Olması gereken, staj sırasında ve mesleğin devamında kamu görevi ifa eden stajyer avukatlara hakim ve savcı stajyerleri gibi devlet tarafından maaş ödenmesidir.

İktidarın hukuk sistemi üzerindeki siyasi çıkarları uğruna başlattığı saldırılar dizisine daha önce olduğu gibi karşı durmak, mesleği savunmak, mesai kavramı olmadan, asgari ücretlerin bile altında çalıştırılan işçi avukatların sorunlarına çare olmak, geçim derdi yüzünden çaresizliğe sürüklenen stajyer ve genç avukat intiharlarının önüne geçmek için somut çözümleri hayata geçirmek bizlerin görevidir. Bu anlayış ile her anlamda hukuksuzluk timsali bu değişiklik ve sonuçlarına karşı duruyor ve tüm demokratik kamuoyunu bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz.

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ

Share Post