ÇHD Susmadı, Susmayacak!

HomePosts Tagged "ihtisas mahkemeleri"

ihtisas mahkemeleri Tag

Yaklaşık 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde siyasal ve toplumsal muhalefetin yargı ve hukuk araç kılınarak, gözaltı, tutuklama ve hapsetme uygulamalarıyla sindirilmeye ve yok edilmeye çalışılması, bir devlet ve yönetme geleneği haline gelmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında İstiklal Mahkemeleri, 1960 darbesi sonrasında kurulan Yassıada Mahkemeleri, sonrasında kurulan Sıkıyönetim