ÇHD Susmadı, Susmayacak!

12. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

115_chdGenel Kurulumuz, toplumun ezilen ve dışlanan kesimlerinin savunmanlığını üstlenen avukatlarının kitlesel tutuklanmasının, temel hak ve özgürlükler mücadelesine yönelmiş olan baskıcı uygulamaların parçası olduğunu hatırlatarak, bu mücadele içindeki onurlu ve kararlı tutumları sebebiyle soruşturmaya uğrayan ve tutuklanan avukatları selamlar.

Politik dava avukatları ve devrimci avukatlar;

Başta yok sayılan ve kimliksiz bırakılan Kürt halkının ve ezilen tüm halkların,
İşkence faillerinin cezalandırılması için işkence mağdurlarının ve ailelerinin,
Sokakta polis kurşunu ile öldürülen insanların ailelerinin,
Cezaevlerinde işkence edilen ve öldürülen mahpusların ve ailelerinin,
Toplantı ve yürüyüşleri cop, dayak, tazyikli su, biber gazı ve gözaltlılarla engellenerek sesleri kısılmak istenen toplumun her kesiminden insanların,
Kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm ile evleri başlarına yıkılan, kendi mahallelerinden zorla çıkartılan mahallelilerin,
Irmaklarına, çaylarına hidroelektrik santrali kurulan, kendi köyleri ve yaşam alanları hakkında söz söyleme çabaları cop, gözaltı, tutuklamalarla baskılanan köylülerin ve çevre savunucularının,
Düşük ücretle insan takatini aşan saatlerde çalıştırılan, iş cinayetlerinde her yıl onlarla öldürülen ve ölümleri dahi kendi kusurları olarak gösterilmek istenen, örgütlenme ve sendikalı olma çabaları iktidarın her türlü aracı işverenlere sunularak baskılanan, esnek çalışma adı ile yaldızlanan güvencesiz çalışmaya mahkûm edilmek istenen işçilerin ve ailelerinin,
Temel hak ve özgürlük talepleri adliyelere ve duruşma salonlarına hapsedilmek istenen, davacı iken hukukun soğuk koridorlarında sanık yapılan halkın her kesiminden insanın,
Avukatıdırlar.

ÇHD,  temel hak ve özgürlükler mücadelesinde ezilenlerin, toplumsal muhalefetin yanındadır. Toplumsal mücadelenin parçasıdır.

Bugün Türkiye’de bu çizgideki avukatlık pratiği sebebiyle kitlesel olarak tutuklanmış ve halen cezaevinde tutulan 35 avukat ile birlikte haklarında adli takibat yürütülen çok sayıda avukat olduğu gerçeğinden hareketle,

Genel Kurulumuz;

Mücadelesini verdiğimiz avukatlık pratiğinin, bugüne kadar olduğu gibi duruşma salonlarındaki savunmanlıkla sınırlı tutulamayacağını, halkın hak ve özgürlük mücadelesinin olduğu her alanda sürdürülmesi gerektiğini ve esasen bu avukatlık pratiğinin toplumsal muhalefetin bileşeni haline geldiğini,
Devrimci avukatlık geleneğinin, ezilenlerin haklı kavgası olduğu sürece devam edeceğini,
Politik dava avukatlığının, sadece ceza davası alanıyla sınırlanamayacağını, kapitalizmin geldiği aşamada bir çevre davasının, kadın cinayeti davasının, iş davasının da yürütülen avukatlık tarzına göre, devrimci avukatlık olabileceğini
Vurgulayarak,

Burjuva bilgi teorisinin reddi ile ezilenlerin avukatlarının/devrimci avukatların pratiklerine uygun gerekli teorik çalışmaların üretilmesi
Tutuklu avukatların derhal serbest bırakılması ve
Hukukun sınırlarının halkın özgürlük mücadelesi doğrultusunda genişletilmesi
Çağrısını kamuoyu ile paylaşır.

Genel Kurulumuz, içinde bulunduğumuz konjonktür sebebiyle;

Tüm kamuoyunu ve hukuk çevrelerini azgınlaşan rant amaçlı çevre tahribatı karşısında duyarlı davranmaya, ortak bir karşı duruş sergilemeye davet eder,
Özel yetkili/TMK ile yetkili vb. isimler altında toplumsal muhalefeti bastırma işlevi gören mahkemelerin ve Terörle Mücadele Kanununun kaldırılması, ceza kanunları ve diğer kanunlardaki anti demokratik hükümlerin düzeltilmesi için mücadeleyi yükseltmeye çağırır,
Her türlü cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığına karşı olduğunu tekrar ederek, kadın cinayetlerinin bu ayrımcılığın sonucu olduğuna, öldürme ve diğer türlü baskıların artarak sürdüğüne dikkat çeker, duyarlılık çağrısında bulunur,
Suriye’de yaşanan savaşa ve emperyalist müdahaleye karşı durduğunu, yürüyen savaşta Suriye’nin yoksul ve ezilen halklarının yanında olduğunu kamuoyu ile paylaşır.
Derneğimizin geçirdiği zorlu günlerde samimi desteğini eksik etmeyen üyesi olduğu ve olmadığı ülkemizdeki ve uluslararası tüm hukuk kurumlarına ve demokratik kitle örgütlerine teşekkürlerini sunar ve dayanışma iradelerinin devamını diler.

Genel Kurulumuz bu duygu ve inançla mücadele kararlığını bir kez daha tekrar eder.

Saygılarımızla.  19.05.2013


Çağdaş Hukukçular Derneği
Genel Merkezi
İlkiz Sok. No:18/3 Sıhhiye / ANKARA
90 312 2323669

Newspaper Home

Share Post