ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

AKP’NİN TORBASI KADINI VE ÇOCUĞU DEĞİL , TECAVÜZCÜYÜ KORUYOR!

BASINA VE KAMUOYUNA

AKP’NİN TORBASI KADINI VE ÇOCUĞU DEĞİL , TECAVÜZCÜYÜ KORUYOR!

Geçtiğimiz günlerde Türk Ceza Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Öngören Yasa Tasarısı ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarla ilgili değişiklik yapılması gündeme geldi.

istismarÇocuk ve kadınlara yönelik olarak, doğum kontrol politikasından eğitim sistemine kadar ayrımcı ve cinsiyetçi dil ve uygulamaları dayatan, kadını sadece aile üzerinden tanımlayarak her yaptığı açıklama ile kadına yönelik şiddeti körükleyen AKP’nin torbasından çıkacaklar için kaygılıyız.

Biz Biliyoruz ki, çocuk, kadın ve insan hakları alanında çalışan demokratik kitle örgütlerinin ve meslek örgütlerinin yasama sürecine etkin katılımı olmadan çıkarılacak bu kanun, ne şiddetin önlenmesine hizmet edecek, ne de faillerin cezalandırılması sonucunu doğuracak.

Yine, pek çok fail hakkında, maddi delil olmadığından takipsizlik kararları verilecek; haklarında dava açılan sanıklar, delil yetersizliğinden beraat edecek ya da haksız tahrikten, iyi hal indirimlerinden yararlandırılacak. Mağdurlar ise, yargı eli ile tekrar mağdur edilecek, yaşadıkları şiddeti defalarca ifade etmeye zorlanacak, saatlerce duruşma salonlarında, hastanelerde bekletilecek, örseleyici-damgalayıcı soruların hedefinde olacak ve koruyucu, destekleyici, önleyici tedbir kararları almak ise yine kimsenin aklına gelmeyecek. Çünkü, yasa tasarısında;
– Çocuk istismarını ve kadına karşı şiddeti önleyici mekanizmaları içeren,
– İstismar kavramını tanımlayan,
– Zorla evlilikleri cinsel istismar kapsamında değerlendiren,
– Cinsel suçlarda soruşturmanın başlaması için kadının ve çocuğun beyanının esas alınmasını şart kılan,
– Akranlar arası cinsel deneyimleri ceza kapsamı dışında bırakan,
– Ensesti bağımsız suç kabul eden,
– Mağdurların yargı sürecinde tekrar travmatize olmalarını engelleyen,
– Suçları soruşturan ve kovuşturan yargı mensuplarının ve görevlilerin uzmanlaşmasını öngören,
– Mağdurlar için danışma ve destek merkezlerinin, sığınma evlerinin kurulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlayan bir düzenleme YOK.
Biz ÇHD İSTANBUL ŞUBESİ KADIN KOMİSYONU OLARAK, kadınlar ve çocuklar için bu “yokluk” halini reddediyoruz.

Çocukların ve kadınların nesneleştirilerek diğer yasa değişikliklerine paravan edildiğini,
Yasama sürecine ilgililerin katılımının sağlanmadığını,
Tacizci ve tecavüzcülerin, hasta insanlar olarak değerlendirilip, bu suçlara yönelik kastın ortadan kaldırılmaya çalışıldığını,
LGBTİ bireylerin ve onlara karşı işlenen suçların yok sayıldığını,
Çocuk yaşta evlilik bu kadar yaygınken zorla ve erken evlendirmeler için herhangi bir yasal düzenleme getirilmediğini,
Sarkıntılık ve ani hareket tanımı ile tamamen yoruma bağlı olarak ceza indirimlerinin uygulanacağını,
Ruhsal değerlendirmenin kaldırılarak delilsizlik durumu yaratılacağını,
Çocuklara karşı işlenen suçlarda taciz ayrımının getirilerek istismar suçunun kapsamının daraltılacağını
biliyoruz ve tüm bunların ardındaki zihniyeti çok iyi tanıyoruz.
Bir kez daha haykırıyoruz, çocuklara ve kadınlara karşı işlenen suçlar politiktir.

Ve AKP’nin bu torbasının da içi boştur!

AKP’nin tacizci ve tecavüzcüye adeta müjde veren torbasından endişe ediyor, tüm kamuoyunu kadın ve çocukları hukuki güvencesizlikle karşı karşıya bırakacak bu yasa değişikliğine karşı uyarıyoruz.

Saygılarımızla. 09.06.2014

ÇHD İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu

Share Post