ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA VERDİĞİMİZ DİLEKÇE…

161916_185883654759887_1986514_n-B0A2-5B40-CA62

 

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde gerçekleştirilen katliam ile ilgili olarak, aynı gün saat 16.00 itibariyle müvekkiller adına vekâleten, ÇHD adına temsilen şikayet dilekçemizi vererek, delillerin toplanmasına ilişkin ayrıntılı taleplerimizi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilettik. 

 

 

Dilekçeye ayrıca şu linkten de ulaşabilirsiniz: ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DİLEKÇE

________________________________________

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKÂYETÇİLER                    : 1- …

                                                    2- …

                                                    3- Maktul …  yakını …

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN                             : Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezi

VEKİLİ                                   : Av. Selçuk KOZAĞAÇLI

Şikayetçiler adına vekaleten,

ÇHD adına temsilen (ÇHD Genel Başkanı)

Mithatpaşa Cad. No: 50/11 Kızılay – ANKARA

KONU                                       : 10.10.2015 tarihinde Ankara tren garı önünde gerçekleştirilen saldırı nedeniyle müvekkiller adına vekâleten şikâyetimiz, ÇHD adına temsilen suç duyurumuz ile dilekçemizde belirttiğimiz delillerin ivedilikle toplanması talebini içerir.

AÇIKLAMALAR                      :

 1. 10 Ekim 2015 tarihinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile Ankara’da gerçekleştirilecek merkezi miting öncesinde, çeşitli illerden gelen katılımcıların toplanma noktalarından biri olan Ankara Tren Garı önünde birbiri ardına iki ayrı patlama yaşanmıştır.
 2. Patlamada, müvekkillerden … ve … yaralanmış, …’ın kardeşi … ise yaşamını yitirmiştir. Derneğimizin Ankara, Adana, Bursa ve Alanya Şubeleri üyeleri de mitinge katılmak üzere alanda beklerken söz konusu patlama olmuştur.
 3. 10 Ekim 2015 tarihinde bir kez daha en temel demokratik hakkını kullanmak isteyen yurttaşlara katliamla karşılık verilmiştir. Alanları dolduran insanlar bombalarla, gazlarla, coplarla sindirilmeye çalışmıştır.

 TALEPLERİMİZ                  :

 1. Soruşturma işlemlerin bir bütün olarak, idarenin ( özel olarak kolluk ve istihbarat örgütleri ile genel olarak yürütmenin ) etkisinden korunması için uluslararası standartlara uygun ve kamuoyuna açık olarak yürütülmesini istiyoruz. Bu an itibari ile taleplerimiz aşağıda özetlenmiştir. Soruşturma sırasında göz önüne almanız önemlidir.

SORUŞTURMANIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 1. Soruşturma işlemlerinin merkezi olarak savcılık birimi tarafından yönetilmesi, soruşturmanın kolluk görevlilerinin hâkimiyetine verilmemesi önemlidir. Kolluğun saldırıya katkısı ve saldırıda işbirliği olacağı ihtimali de dikkate alınarak, yapan ile soruşturanın aynı kişi olmamasının önüne geçilmeye çalışılması gerekmektedir. Yine soruşturmada görev alan savcılık görevlileri ve kolluk mensuplarına muhtemel etkilerin önlemesi konusunda önlem alınmalıdır.
 2. Soruşturmanın güvenliği halka ve kamuoyuna yönelik olmamalıdır. Soruşturma konusunda kısıtlama kararı alınması yoluna gidilmemesi, soruşturmanın kamuoyundan saklanmaması gerekmektedir. Olayın failleri arasında MİT, güvenlik görevlileri ve devletin kurumları olması ihtimali mevcuttur. Alınacak kısıtlama kararının soruşturmanın bu kurum/kişilerden etkilenmemesini sağlayamayacağı açıktır. Soruşturmanın mağdur/ müşteki/ maktul yakınlarından uzaklaştırma yoluna gitme, soruşturma makamını da başka bir amacı olduğu düşüncesini bizde oluşturacaktır. Zira saldırıyı gerçekleştirenlerin soruşturmayı engelleyici faaliyetleri, sizin kısıtlama kararı almanızla engellenmeyecektir. Kısıtlama kararı, saldırı gerçekleştirenlerin amacına hizmet etmekten başka bir anlam taşımayacaktır.

GÖRÜNTÜ KAYITLARININ TOPLANMASI

 1. Kamera ve görüntü kayıtlarının toplanması, saklanması hem olayın failleri hem de iştirak ve azmettirme ile kolaylaştırma fiili içinde olanların tespiti için önemlidir. Ancak bunun için ciddi ve anlamlı bir inceleme yapılması şarttır.
 2. Olaya ilişkin Kamera ve Görüntü Kayıtlarının toplanmasına ilişkin taleplerimiz:
  • Olay yeri ve çevresinde, olay yerine çıkan yollar ve ana yollar ile ara yolların tespiti ile 30 km. çaplı bir alan belirlenerek bu alanda bulunan;
   • MOBESE kayıtları ile kamu kurum ve özel işletmelerin tüm görüntü kayıtlarının toplanması, kayıt toplanırken tüm kamera açılarının ve kameraların kaydının alındığından emin olunması, kolluk tarafından kayıt toplanması sırasında bir eleme yapılmamasının sağlanması, toplanan kaydın elde edildiği, bilgisayar sisteminin ne olduğuna ilişkin bilgi ( Bilgisayar adı, hard disk kodu gibi) ile birlikte bu kaydın toplanması ve kayıt aslının alınan kütükte bırakılması ve silinmemesi için tedbir alınması.
   • Mitingin izlenmesi için Valilik/kolluk bünyesinde kurulan izleme merkezince anlık olarak izlendiği, kolluk görevlilerince ve taşıtlarınca( Araba – TOMA -Helikopter v.b.) elde edilen görüntüler toplanması mutattır. Bu kayıtların derhal kolluk ve idare elinden alınarak güvenlik altına alınması ve kopyaları üzerinden soruşturma işlemi yürütülmesi gerekmektedir.
   • Sosyal medya ve basın ile internet ortamında bulunan görüntülerin toplanması için organizasyon yapılması, işlemin sıkı olarak denetlenmesi ve görüntüler için gereken hallerde hâkim kararı alınarak işlem yapılması gereklidir.
   • Kayıt toplanmasına ilişkin kolluk organizasyonun savcılık tarafından yapılması, bu sağlanamıyorsa anlık olarak takip edilmesi, farklı kolluk birimlerinin (Jandarma ve Polis) delil toplanması sırasında beraber tim oluşturarak kullanılması sağlanmalıdır (Böylece delillerin toplanması sırasında karartılması olasılığı zayıflayacaktır).
   • Kayıt toplanması sırasında, tüm binaların (kamu kurumları da unutulmamalı) giriş çıkış yerleri (alternatif çıkışları ve yangın çıkışları da dâhil) görüntü elde edilmesinde dikkat edilmelidir.
  • Toplanan kayıtların, hemen emanete alınması, kopyalarının çıkarılarak iki ayrı soruşturma ekibi tarafından incelenmesi sağlanmalıdır (İnceleme yapılırken tek soruşturma grubu, atlamaya ya da delillerin karartılmasına neden olabilir).

OLAY YERİ İNCELEME VE OTOPSİLER YÖNÜNDEN

 1. Olay yeri incelemesinin standartlara uygun yapılması ve daha sonra denetlenebilir olması için olay yeri inceleme faaliyetin tümünü görecek bir şekilde kayıt altına alınması ( birden fazla açıdan ve birden fazla kamera ile),
 2. Ölenlerin otopsi işlemlerinin Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruşturulmasına İlişkin El Kılavuzu -Minesota Protokolü’ne uygun olarak yapılması,
 3. Otopsi işlemi sırasında CMK m.87 uyarınca savcı katılımı ile ve TTB veya vekiller tarafından bildirilen hekimin de otopsiye katılması sağlanmalıdır.

İHMAL İŞTİRAK AÇISINDAN GÖREV LİSTELERİNİN TOPLANMASI

 1. Tüm gün boyunca Ankara merkez kolluk görevlendirme listelerinin derhal toplanması, salt miting görevlendirmelerine değil tüm görevlendirmelere ulaşılması,
 2. MİT ve diğer istihbarat örgütlerinden de görevlendirmeleri sorulmalı, Görev listelerinin derhal ve bütün olarak toplanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

AZMETTİRENLER VE İŞTİRAKÇİLER YÖNÜNDEN İNTERNET VE BASIN TARAMASI

 1. Fail tespitinde bombayı yerleştiren, yapan ile sınırlı kalmayarak, azmettiren ve kolaylaştıranların da tespiti için internet üzerinden: Barış isteyen DKÖ’lere ve Partilere yönelik İnternet ve Sosyal Medyada düzenli haber paylaşa, şiddet ve saldırıları öven kişilerin tespiti ile ilişkisinin araştırılması için: Belirtilen paylaşım yapanların tespiti ve kayıt altına alınması, delil niteliğinin düşmemesi için tespitlerin hâkim kararı ile alınıp, hâkim kararına sunulması gerekmektedir.

 SONUÇ VE İSTEM              : Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında tarafımızca dilekçe sunulacaktır. Ancak etkin bir soruşturma yürütülebilmesinin sağlanması için yukarıda sunulu taleplerimizin öncelikle ve ivedilikle yerine getirilmesini talep ediyoruz. 10.10.2015

                                                                                                                      Av. Selçuk KOZAĞAÇLI

 

 

EKİ             :

Vekâletname ve yetki belgeleri