ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

Antalya Şubeden Çağrı “BİLMEK YAPABİLMEKTİR”

 

 

Antalya Şube geçmiş dönemlerde yerel yönetimlerde görev almış hukukçulara çağrı yaptı…

ÇHD üyesi avukatlar kent sorunlarına kalıcı çözüm üretebilmek adına yeni bir adım attı. Geçmişte yerel yönetimlerde yer almış avukatlara, ““Kente karşı saldırıların arttığı bu dönemde, geçmişte yönetimlerde görev almış avukat meslektaşların sorunlara bakışı, paylaşacakları deneyimler ve bunlara karşı ortak bir mücadele paydası oluşturulabilir mi, Daha yaşanılır ve demokratik katılımcı bir kent yaşamı için birlikte ne yapabiliriz” ifadeleriyle toplantı çağrısında bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği, kent sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.

KENT SORUNLARI MASAYA YATIRILACAK

Geçmiş dönemlerde kent yönetiminde yer almış avukatların deneyimlerini ve çözüm önerilerini paylaşacağı, kent sorunlarının masaya yatırılacağı toplantı 15 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da Antalya Barosu’nda gerçekleştirilecek.

115_chd    ÇAĞRI METNİ

 

 “BİLMEK YAPABİLMEKTİR”

 

Denildiği gibi “köyü, kasabayı evler oluşturur, kenti ise yurttaşlar”                  

O nedenle yurttaş hukuku ile kentsel yaşam hukuku iç içe geçmiş, adeta birbirlerinin kaderi olmuşlardır…

 

En büyük toplumsal birim olarak, en geniş ilişkiler ağını bünyesinde barındıran kentler, işbirliği ve işbölümü sayesinde gelişimin, yaratıcılığın önünü açtığı kadar….  eşitsizlikleri, adaletsizlikleri derinleştiren, hiyerarşiyi, iktidar hukukunu kurumsallaştıran, doğayı, ekolojik sistemi tehdit eden, resmi veya gayri resmi keyfiliklerin, dayatmaların adresleri haline gelmiştir.

 

Haklarımız, özgürlüklerimiz, demokratik yaşam ideallerimiz iktidarda olanların niyet ve beklentilerine göre karşılık bulmaktadır. Oysa hiçbir egemenlik alanı insanın kendisinden daha değerli olamaz. İktidarlara ters düşmeyelim diye haklarımızdan, özgürlüklerimizden, demokratik taleplerimizden vazgeçemeyiz.

Hepimiz farkındayız ki ; karar süreçlerine örgütlü katılımın sağlanamadığı, kente ait bilgilere dolaysız ulaşılamadığı, demokratik planlamanın gerçekleştirilemediği ve uygulamaların denetiminin sağlanamadığı koşullara mahkum edilmek isteniyoruz…

 

kentsavunmasıBir yandan özel mülkiyete konu olmayan kamusal alanlar birer rant konusu haline getirilirken, diğer yandan kent topraklarında yenileştirme, yapılaştırma ve kentsel dönüşüm düzenlemeleri adı altında iktidar çevrelerine rant büyüklüğünden ve rantın paylaşımından pay aktarılmaya devam edilmektedir. Kamusal yaşam alanlarımızın toplumsal ihtiyaçlarımıza göre değil de, iktidar sahiplerinin zenginleşme aracı olarak değerlendirilmek istendiği bu koşullarda yerel yönetim yetkilerinin bütün şehir adı altında merkezileştirilmesi,  yetkiyi elinde tutanlara ve onlarla işbirliği içinde olanlara daha da büyük paylar elde etmelerini sağlamaktan başka işe yaramayacaktır. 

Hukuksuzluklara, dayatmalara karşı kent yaşamına müdahil olmalıyız… Yaşanan gelişmeleri takip etmeli, tartışmalı, bilgiyi paylaşmalı, dayanışma içinde olmalı, popülizmden uzak, toplumsal olandan yana, açık, denetlenebilir, çok sesli, demokratik, eşitlikçi ve katılımcı bir yönetim anlayışının oluşumuna katkıda bulunmalıyız.

 

Sayın Avukat ;

 

Yerel yönetimlere seçilmiş ve görev yapmış bir hukukçu olarak dünden bugüne yaşanılanlardan yola çıkarak kentsel yaşam hukuku ve uygulamalarına yönelik gözlemlerinizi ve önerilerinizi paylaşmanızın bu sürece önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

 

Aşağıda isimlerini saptadığımız meslektaşlarımızın çağrılı olduğu toplantımıza katılmanızı ve sonrasında ilgili tüm sivil toplum oluşumlarına ve konuya duyarlı kişilere açık “kentli dayanışması” çalışmalarımızda yer almanızı bekliyoruz. Saygılarımızla….

 

Çağdaş Hukukçular Derneği

Antalya Şubesi 

 

Toplantı tarihi ; 15.11.2014

Toplantı yeri ve saati ; Antalya Barosu – saat 14;00

 

Çağrıda bulunulan avukatlar ; Av.Selahattin Tonguç, Av.Gürkut Acar, Av.Hasan Subaşı, Av.Ali Sanlı, Av.Fahrettin Köken, Av.Ergun Bilgiç, Av.Galip Tandoğan, Av.Hakan Tütüncü Av.İsmail Hayyar, Av.Rıdvan Yıldız, Av.Cavit Arı, Av.Cengiz Apaydın, Av.Deniz Filiz, Av.Figen Albuga Çalıkuşu,Av.Cengizhan Gököz, Av.Ümit Uysal, Av.Zeki Durmaz, Av.Cansel Tuncer, Av.Mustafa Taşbaş

 

Share Post