ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

BASK’LI AVUKATLAR DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR..

eldh-jpg-horzLondra, Düsseldorf, Farciennes, 21 Temmuz 2014

 Avrupa Avukatlar Derneği AED ve ELDH, Basklı avukatların, maruz kaldıkları baskı ve zulümle ilgili ağır kaygı yaratan bazı durumlara dair haberler almışlardır.

 İlk olarak, altı ay önce gözaltına alınan ve o tarihten beri hala önleyici gözaltında bulunan üç Basklı Avukat, Jon Enparantza, Arantza Zulueta ve Jose Campo’nun tutulma ve hapsedilmelerine ilişkin kaygılarımızı ifade ediyoruz. Tabi tutuldukları kısıtlayıcı güvenlik tedbirleri, yüksek derece tecrit içermektedir.

 Arantza Zulueta ve Jon Enparantza’nın durumları özellikle kaygıya neden olmaktadır. (Bayan) Zulueta, Bask Ülkesinden 980 km uzaktaki Puerto III cezaevinde aşırı tecrit durumunda ve haklarıyla uygun olmayan yaşam koşullarında ızdırap çekmektedir.(1) Bu koşullar kendisinin fiziksel ve zihinsel sağlığını tehdit etmektedir. Kendisi hükümlü değildir ve bu masumiyet karinesine aykırıdır. Jon Enparantza, ailesiyle birlikte yaşadığı Donostia’dan 410 km uzaklıktaki Segovia cezaevinde bütünüyle aynı koşullar altında tutulmaktadır.

 İkinci olarak, geçenlerde medyaya sızan ve belirli bir grup avukata karşı yürütülen bir operasyonun bir parçası olduğuna dair haberlere ilişkin kaygılarımızı ifade etmekteyiz. Medyaya sızanlardan başka herhangi bir haberin yokluğu, belirttiğimiz koşulların savunma hakkının kullanımına uygun olmadığına inanmamıza neden olmaktadır.

 Bu nedenle aşağıdaki bildirimde bulunmaktayız:

 Birinci olarak: Avukat meslektaşlarımızın keyfi olarak tutulduğu kabul edilmeli ve fiziksel ve zihinsel sağlık hakları güvence altına alınmalıdır.

 İkinci olarak: Bu avukatlar uluslararası standartlar uyarınca gözetim altından salıverilmelidir. Salıverilmeleri konusu acildir, çünkü avukatlar özellikle ağır bir tecrit rejiminde, evlerinden ve ailelerinden uzakta ızdırap çekmekte ve sahip oldukları masumluk karinesi ihlal edilmektedir.

 Bu nedenle, soruşturma ve yargılama beklerken derhal salıverilmelerini talep ediyoruz. Bütün insan hakları ve temel özgürlüklerinden, özellikle avukat ve insan hakları savunucuları olarak sahip oldukları yetkilerine karşılık gelenlerden tam ve etkili bir şekilde yararlanmaları yeniden sağlanmalıdır

 Üçüncü olarak: Özel yetkili mahkemede (Audiencia Nacional) yürütülen soruşturmaları sona erdirilmelidir ve terörle mücadele için özel mahkemelerin kullanımı haklı gösterilemez.

 Dördüncü olarak: İspanyol Devleti bu üç avukatın tutulmasına neden olanlar gibi sadece istisnai raporlar temelinde polis operasyonlarına son vermesi için  polis örgütüne (Guardia Civil) talimat vermelidir.

 Beşinci olarak: serbestçe ve herhangi bir baskı ya da sürekli tehdit olmaksızın icra edilebilmesi için tam ve yeterli savunma hakkı güvence altına alınmalıdır.

_________________________________________________________________________________

ELDH – European Association of Lawyers for Democracy and World Human 

Rights, Platanenstraße 13, 40233 Düsseldorf, Germany, www.eldh.eu

EDL – European Democratic Lawyers, Rue Albert Ier, 236, 6240 Farciennes,

Belgium, http://www.aeud.org/.

——————————————————-

Dipnot 1: Halen yüzyüze olduğu rutin aşağıdaki gibidir: cezaevine girdiğinden beri tecrit modülünde yalnız, başka mahpuslarla herhangi bir kontağı olmaksızın tutulmaktadır. Şu anda, cezaevi görevlilerinin takdirinde sabah ya da akşam 15 x 5 adımlık avluda 4 saat kaldığı ve başka bir insan teması bulunmayan özel bir tecrit modülünde tutulmaktadır.

 Günlük üst aramasına avluya çıkarken ve sıklıkla da avludayken maruz kalmakta, hücresi alt üst edilmekte ve telefon görüşmesini sadece cezaevi görevlilerinin keyfi kararıyla ve onların huzurunda yapabilmektedir. Bu durum tamamiyle kural dışı ve resmi olarak mahpuslara uygulanan rejime aykırıdır.

 Hücresinde, sadece iki kitap ve bazı giyim eşyalarını bulundurmasına izin verilmektedir. Yetkililer tarafından bütün eşyalarına el konulmakta, aldığı mektupları bile bir kez okuduktan sonra diğer el konulan eşyalarıyla birlikte saklanmak üzere iade etmesi gerekmektedir. Yaklaşık iki haftada bir aldığı, hem gönderilen hem gönderdiği bütün mektupları görülmekte; ek olarak gönderebildiği mektupların sayısı haftada iki kişiye düşürülmüştür.

Share Post