ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

BELEDİYE EMEKÇİSİNİN TALEPLERİ REDDEDİLEREK “İŞÇİ DOSTU” OLUNAMAZ.

Basına ve Kamuoyuna,

 

BELEDİYE EMEKÇİSİNİN TALEPLERİ REDDEDİLEREK “İŞÇİ DOSTU” OLUNAMAZ.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Belediye Ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL SEN) öncülüğündeki belediye çalışanları arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan toplu sözleşme görüşmeleri, dün (30.06.2014) akşam saatlerinde sona ermiş ve belediye emekçileri yasal haklarının ihlal edildiği bir sözleşmeyi imzalamak zorunda bırakılmıştır.

izmirbBüyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun  “daha iyi bir yer varsa, gidin orda çalışın” temalı pervasız tavrı ve ileri sürmüş olduğu gerekçeler, muhalifi olduğu AKP uygulamaları ve zihniyetinden farklı değildir.

Emekçilerin yemek, ulaşım, kreş vb. gibi son derece meşru taleplerini hukuka aykırı bulup, bu haklı talepleri “fazla para istiyorlar” şeklinde bir yanılsamayla söylem haline getiren Büyükşehir Belediyesi’nin bu tavrının son yıllarda izlemiş olduğu politikasının bir gereği olduğunu biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin önünde sık sık haklı talepleri için direnen işçileri ve kurulan eylem çadırlarını görenler, bu politikayı da görebilecektir.

Oysa Belediye emekçileri “fazladan para” değil; yemek, ulaşım ve kreş sorunlarının çözülmesini ve bu hakları talep etmektedirler.  Kaldı ki söz konusu haklar işçi ve emekçilerin tarihsel süreç içindeki mücadeleleri sonucu kazanılmış ve burjuva hukuk tarafından dahi kabul edilerek yasalaştırılmıştır. Şimdilerde bu hakların emekçilere verilmek istenmemesinin temel nedeni; kapitalizmin ve sermaye gruplarının ihtiyaçlarını karşılamanın öncelikli edim olarak görülmesi ve algılanmasıdır.

İşçi, emekçi, emek dostu sıfatlarını kullanmayı hiçbir koşulda ihmal etmeyen, çıkacağı her kürsüye kendisini bu sıfatlarla anons ettiren, sokaklarda, meydanlarda işçiye, emekçiye el verdiğini her fırsatta deklare eden Büyükşehir Belediyesi ve başkanı Aziz Kocaoğlu, uygulamada aksi yönde hareket etmektedir.

Bizler biliyoruz ki, bu ülke yasa ve yönetmelikleri emekçilerin söz konusu taleplerini içermekte ve bu haklı taleplerin karşılanmasında –belediyenin iddia ettiğinin aksine– madden ve hukuken hiçbir engel bulunmamaktadır. Bu hakları içeren toplu sözleşmelerin birçok belediye tarafından imzalandığını biliyoruz.   Emekçilere haklarını vermemek için keyfi uygulamalara kaçmasını ve bu eylemini hukuka dayandırmasını ama bu kapsamda somut herhangi bir hukuki kaynağa da dayan(a)mamasını kaygı verici buluyor, İzmir Büyükşehir Belediye yönetimini emekçisine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Toplu sözleşmenin yol, yemek, kreş v.b hakları içermeksizin, “ya imzalarsın ya gidersin” dayatmasıyla imzalattırılmış olması emeğe yapılmış yeni bir darbedir. “Emek dostu!” bir belediyenin emeğe bu darbeyi indirmiş olmasının haklı hiçbir izahı olamaz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu tavrı yıllardır işçi ve emekçilerin hak savunuculuğunu yapmakta olan Derneğimiz tarafından kabul edilemez. Belediye’yi gerçek anlamda emekten ve emekçiden yana tavır almaya davet ediyor, emekçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.

Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi

 

 


ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
ŞAXA KOMELEYA HIQÛQNASÊN PÊŞVERÛ YA ÎZMîRÊ
854 Sok. No:33 Konak/İZMİR
0232 4898243
http://www.chd.org.tr/

Share Post