ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

BOYKOT ÇAĞRIMIZDIR!!!

çhd-logo-300x300Emek, Barış ve Demokrasi taleplerini haykırmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlar; Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın önünde, binlerce polisin gözü önünde katledildiler. Daha önce Katliamların failleri belli olmasına rağmen hesap sorulmadığı gibi bu katliamın failleri de belli olmasına rağmen yargı önüne çıkarılmayacakları açıktır.

Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan katliamın ardından DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından faşist katliamı protesto etmek için 12-13 Ekim tarihlerinde tüm Türkiye’de grev ilan etmiştir.

Kurumlar tarafından bütün sendikalara, bütün meslek örgütlerine, bütün siyasi partilere, bütün işçilere, bütün kamu çalışanlarına, insanlığa sahip çıkan bütün yurttaşlara greve katılım çağrısı yapılmıştır.

Konfederasyonlar ve meslek odalarının aldığı grev kararına destek amacıyla biz aşağıda imzası bulunan hukuk örgütleri olarak 12-13 Ekim 2015 tarihlerinde uygulanmak üzere 2 günlük duruşma boykot kararı aldık.

Aralarında bir avukat meslektaşımızın da bulunduğu 128 insanımızın hayatını kaybettiği, yüzlerce insanımızın yaralandığı bu katliam nedeniyle emek örgütlerinin aldığı grev kararına avukat örgütlerinin de tüm ülke genelinde duruşma boykotuyla destek vermesinin önemli bir ihtiyaç olduğu düşüncesiyle Barolar Birliğini, tüm baroları, meslek örgütlerini ve meslektaşlarımızı alınan grev kararına destek vermeye iki gün boyunca duruşmaları boykot etmeye davet ediyoruz.

 

ÇAĞRICI KURUMLAR:

Açılım Hukuk Bürosu, Birleşik Haziran Hareketi Hukukçuları, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Ezilenlerin Hukuk Bürosu, Halkevleri Hukuk Dairesi, Hukukta Sol Tavır Derneği, İstanbul Barosu Çağdaş Avukatlar Grubu,Kartal Hukukçular Derneği, Katılımcı Avukatlar Grubu, Mezopotamya Hukukçular Derneği, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Sosyal Haklar Derneği

A2y49B