ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

Bugün 24 Nisan 2015..

Bugün 24 Nisan 2015.

Bugün bu topraklarda yaşarken katledilen, sürülen ve mallarına el konulan Ermeni halkının Soykırımının 100. Yılı.

childrenBugün yine ana akım medyada, kamuoyunda ve uluslar arası kamuoyunda  Ermenilerin uğramış olduğu durumun ‘ne olduğu’nun tartışmalarının gündemimizi oluşturacağı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ise bu ‘adlandırmalar’ ile mücadelesine tanık olacağız.

Oysa bizler biliyoruz ki, bu coğrafyanın ana unsurlarından olan, bu topraklarda yaşayan bir buçuk milyon Ermeni halkı 100 yıl önce diri diri yakıldı, denizlere atıldı ve katledildi. Yerlerinden yurtlarından sürüldü ve  mallarına el konuldu. Bizim açımızdan hiçbir neden Osmanlı İmparatorluğunun Ermenilere uyguladığı zulmü haklı kılmaz.  Ne Ermenilerin Rusya ile işbirliği iddiası tehlikesi ne de İttihat ve Terakki Cemiyetinin dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğunun yerine Türk milliyetçiliğine dayanan yeni Ulus devleti İnşa etmek için gayr-ı Müslim toplulukları Anadolu’dan temizlemek ve sermayesine el koymak.

Soykırım sözcüğünün ve tanımın icat edilmesine sebep olan bu olayın, Soykırım olup olmadığını tartışılması da abesle iştigaldir.Ancak bugün yine de gerek Devlet yetkililerinden gerekse de devlutlu bir çok Kurum ve kişiden bu olayın Soykırım olmadığı açıklamalarına da tanık olacağız.

Bugün çeşitli emperyalist devletlerin 1915 olaylarını Soykırım olarak tanıyıp tanımaması ‘olayın esasında bir etkiye’ sahip olmasa da Ermeni halkının vermiş olduğu mücadelenin Uluslar arası alanda bir karşılığı olması açısından önemlidir. Ancak başta   ABD ve AB Devletlerinin gerek bu Soykırımda gerekse de diğer bir çok katliamda oynadıkları rolleri ve  bizzat yaptıkları katliamları ise unutmuş değiliz.

Bizler Çağdaş Hukukçular Derneği olarak, Soykırımın 100. Yılı vesilesiyle, Ermeni Halkının acılarını bir kez daha paylaşıyor ve uğradığı Soykırım nedeniyle vermiş olduğu hukuki ve politik mücadelede yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ

 GENEL MERKEZİ 

Share Post