ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

ÇAĞDAŞ GEMİK DAVASINDA DİRENME

Yargıtay 1.Ceza Dairesinin yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasıni istediği Çağdaş Gemik’i katleden polis memuru, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinden ilk karardaki 16 yıl 8 ay hapis cezasını aldı.ı. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gidecek.

ÇAĞDAŞ GEMİK DAVASINDA DİRENME

 

Z7E_gemikYargıtay 1. Ceza Dairesinin yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan cezalandırılması gerekçesi ile Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını bozması üzerine, 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan 2. duruşmada direnme kararı çıktı.

Duruşmada Av.Selçuk Kozağaçlı,Av.Behiç Aşçı ,Av.Münip Ermiş,Av.Nusret Gürgöz, Av.NilgünGürbüz,Av.Aycin Turna Güler,Av. Erhan Altınkaynak ve Av.Devrim Karadeniz Gemik ailesi vekili olarak hazır bulundu.

Bozma kararına karşı ilk söz katılan tarafa verildi. Katılan vekilleri adına söz alan Av.Münip ERMİŞ ortak dilekçeyi tekrar ederek, TCK 87/4’de ölüme neden olabilecek yaralama tarif edilmiştir. 87/4 ‘ün uygulanabilmesi için yaralamanın derecesi 86/1’de tarif edildiği şekilde basit yaralama derecesinde olması gerekir, yara 87/1-2-3 maddelerinde belirtildiği şekilde yani yaşamı tehlikeye sokacak derecede şiddetli ise yada iyileşmesi olanağı olmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olacak şekilde ise , yada duyu organlarından birinin işlevini yitirmesine veya zafiyetine neden olacak şekilde ağır derecede ise HATTA KEMİK KIRIĞI (vücudunun neresinde olursa olsun, ancak ölüm bundan dolayı meydana gelmiş olsun ) ise 87/4 asla akla getirilmemelidir.Ayrıca zor kullanmaya yetkili bir kolluk görevlisi hakkında görev anında işlediği şiddet eylemlerinden dolayı yalnız başına yaralamadan dava açılamaz. Eğer yetkisi doğmuşsa TCK 236.maddede düzenlenen “ZOR KULLANMADA YETKİNİN AŞILMASI “ suçundan cezalandırılabilir.Eğer yetkisi yoksa işlenen suç yaralama değil işkence olur. Bu nedenle eğer bir polisi yaralama sonucu ölüme neden olma eyleminde yetkisi olmadan zor kullandığını söylüyorsanız, bu durumda cezayı 87/4 değil, TCK 95/sonda düzenlenen işkence sonucu adam öldürmeden vermeniz gerekir. Dedi. Son olarak Yargıtay Kararının her açıdan hukukla alay ettiğini ve dalga geçtiğini ekleyerek Mahkemenin ilk kararına sahip çıkmasını talep etti.

Daha sonra söz alan Av.Selçuk Kozağaçlı ‘Yargıtayın bu bozmayı, mahkemenizin uygulaması için vermediğini düşünüyorum. Öldürülmüş bir kişiye yönelik yaralama kastına yönelik hükmün değil cumhuriyet tarihinde, İtalyan kanununda da tek bir örneği yoktur. Yüksek mahkemenin suç politikası vardır. Maalesef her zaman sizi düzeltmeye çalıştığı için karar vermez. Biraz kolluğu ‘pışpışlamak’ istiyor. Yargıtay, bozma ilamına uyarak yüksek mahkeme heyetini de şaşırtırsınız diye düşünüyorum. Kolluk görevlilerine, ‘gördüğün zaman çek silahını yapıştır, biz seni kurtarırız’ derlerse, bu kişiler 15-16 sene yerler. Mahkemenizin ilk kararınına saygı duyuyoruz ve bu kararda direnilmesini istiyoruz.” Dedi.

Duruşma Savcısı Mustafa Piroğlu esas hakkındaki düşüncesinde, ilk kararda direnilmesini talep etti.

Daha sonra karar için duruşmaya ara veren heyet, ilk kararda direnildiğini yani olası kastla adam öldürme suçundan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini ve dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderileceğini açıkladı.

Share Post