ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

ÇHD Konferansı Sonuç Bildirgesi

logoÇHD  KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

 

20 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da toplanan Genel Konferansımız aşağıda yer alan hususları üye ve dostlarının dikkatine sunar;

1.      Konferansımız, öncelikle devrimci, demokrat ve yurtsever kurumlar arasında yaşanabilecek çatışmalarda ÇHD’nin alması gereken temel pozisyonun çatışmayı durdurmak amacıyla derhal ve doğrudan olaylara müdahale etmek, mümkünse çözümleyici ve onarıcı bir rol almak, çatışmasızlık ortamının oluşmasını sağlamaya çalışmak ve müdahalesinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak olarak belirler.

Bu çerçevede konferans, sol içi olası tartışma, fiili şiddet, çatışma vb. durumlarda gerek bizzat açıklama yapmak gibi aktif tavır alışlarda, gerekse yapılacak açıklama vb. faaliyetlere yer sağlamada çatışmanın bir tarafını destekler durumda olunmaması; niyet bu olmasa dahi çatışmanın bir tarafını destekler kanısı oluşturacak tutumlardan kaçınılmasını temel bir ilke olarak benimser. Bu itibarla İstanbul Nurtepe’de başlayan ve çeşitli semtlere yayılan olaylara daha en baştan müdahale edip, çatışma ve saldırıların durdurulmasını sağlayacak gerekli girişimleri yapmadığı için ÇHD Genel Yönetimi tarafından yapılan özeleştiriyi paylaşır.

2.      Konferansımız İstanbul Şubemizin özensiz ve dikkatsiz davranarak taraflardan birine yer sağlaması nedeniyle bazı üyelerimizden ÇHD’nin sol içi şiddette taraf olduğu algısı yaratacak davranışını hatalı bulmuştur.

3.      Konferansımız, söz konusu süreçte İstanbul Şube yönetimi tarafından çatışmanın taraflarından birine yer sağlanmasını önemli bir hata olarak tespit etmektedir. Bu yönüyle de İstanbul Şube Başkanımızın tüm üye ve dostlarımızdan özür dileyen ve özeleştiri veren açıklamasını paylaşmaktadır.

4.      Konferansımız, dernek bünyesinde yaşanan tüm sorun ve tartışmalarda örgütsel birikimi büyütmeyi ve mücadelemizi geliştirmeyi hedefleyen yazılı veya sözlü her türlü eleştiri ve girişimi örgütümüz açısından değerli ve anlamlı bulduğunu üyeleri ve dostlarının tekrar dikkatine sunmaktadır.

5.      Elbette bu genel eğilimlerin yanı sıra ayrık ve çok çeşitli görüşler yazılı ve sözlü olarak dile getirilmiştir. Tüm bu görüşler konferans belgelerinin ekinde üyelerimizin incelemesine sunulacaktır.

Konferansımız, derneğimizin devrimci, demokrat, yurtsever her anlayıştaki siyasi yapı ve bireyin ortak mücadele zemini olduğunu; bir demokratik kitle örgütü olarak bu zemini zaafa uğratacak yaklaşımlara izin verilmeyeceğini; bizatihi iş bu konferansın kendisinin, sunulan tebliğler ve canlı tartışma ortamının örgüt içi demokrasiyi yeteri kadar yansıttığını tespit etmektedir.

Konferansımız, bu örgütsel birikim, demokratik kültür, güç ve özgüvenle üyemiz olsun olmasın tüm dostlarımızla birlikte, omuz omuza mücadelesini sürdüreceğini; cezaevlerinden, yoksul mahallelere, üniversitelerden, adliyelere; grev ve direniş meydanlarından, yakılan köylere kadar varlığını ve mücadelesini sürdüreceğini; elinin uzandığı gücünün yettiği her yerde ezilenlerin ve yoksulların yanında yer alacağını tüm kamuoyunun dikkatine sunar ve tüm hukukçuları bu mücadeleye omuz vermeye çağırır.

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ

GENEL KONFERANSI

Share Post