ÇHD Susmadı, Susmayacak!

“DÜNYANIN TÜM HUKUKÇULARI” SAVUNMAYI SAVUNDU

Uluslararası Hukuk Örgütlerinden bir çok hukukçu, avukatların sanık olduğu iki ayrı davayı izlemek için Türkiye’de.

Ayça Sözlemez - Bianet

Ayça Sözlemez – Bianet

Savunma hakkının gasbına yol açan ve toplan 68 avukatın yargılandığı davaların duruşmaları öncesinde İstanbul’da evrensel hukuk örgütleri ortak açıklama yaptılar. İstanbul Barosu Kültür Merkezinde yapılan açıklamaya, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Selçuk KOZAĞAÇLI, Uluslararası Demokratik Avukatlar Birliği (IADL) Başkanı Av. Jeanne Mirer ile Dünyada Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupalı Hukukçular Birliği (ELDH) Genel Sekreteri Av. Thomas Schmidt katıldı.

“T. Schmidt: Yargıçlar ne yapacak?

ELDH Genel Sekreteri Thomas Schmidt, basın toplantısında şunları söyledi: ‘Dünyadaki pek çok ülkeden avukatlar bu iki davayı takip ediyoruz. Avukatlara karşı açılan bu davalar tek değil ama en ölçüsüz olanları. Avukatlara açılan davaların ortak noktası, siyasi nitelikte arka planlarının olmasıdır. 22 avukattan dokuzu 15 ay, KCK davasındaki avukatlar da üç yıl tutuklu yargılandılar. Hepsinin bu haftaki duruşmalarda hazır bulunacağı dikkate alınırsa, bu kadar süre tutuklu kalmaları için hiçbir sebep yoktu. Biz farkındayız ki bu davalardaki yargıçlar çok büyük baskı altında. Bu baskı sadece hükümetten de gelmiyor. Baskılara karşı durmak için yeterince cesaretli olacaklar mı? Uluslararası hukukun temel ilkelerini uygulayacaklar mı? Sadece yasaya uygun elde edilmiş deliller kabul edecekler mi? Mesleki görevlerini yerine getiren avukatları cezalandıracaklar mı? Bu haftaki duruşmalar, siyasi davaların sona ermesinin başlangıcı olacak mı?’

Mirer Havana Kuralları’nı hatırlattı

IADL Başkanı Mirer konuşmasında, 27 Ağustos – 7 Eylül 1990’da Havana’da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı Üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı’nca kabul edilen Havana Kuralları’nun “Avukatlık Faaliyetinin Güvencesi” başlıklı şu maddelerini hatırlattı:

“Hükümetler avukatların;

a. Hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmelerini;

b. Yurt içinde ve yurt dışında serbestçe seyahat etme ve müvekkilleriyle görüşebilmelerini;

c. Kabul görmüş meslek ahlak kurallarına, görevlerine, standartlarına uygun faaliyette bulundukları için kovuşturma veya idari, ekonomik veya başka bir yaptırımla sıkıntı çekmemelerini veya tehditle karşılaşmamalarını sağlar.

Avukatlar görevlerini icra etmemeleri nedeniyle güvenlikleri tehdit edildiği takdirde, yetkili makamlar tarafından gerekli bir biçimde korunurlar.

Avukatlar görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle veya müvekkillerinin davalarıyla özdeşleştirilemezler.” (Ayça Söylemez / Bianet)

ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı da yaptığı açıklamada davalar hakkında kısa bilgilendirme yaparak gerek ÇHD ve gerekse KCK soruşturmaları kapsamında yargılanan avukatların mücadelesinin süreceğini belirterek her iki davaya da destek vermek için gelen evrensel hukuk örgütü temsilcilerine teşekkür etti. 

ÇHD Duruşması Ertelendi

11 Kasım tarihinde görülen ÇHD üye ve yöneticisi 22 avukatın yargılandığı davanın duruşması 13 – 14  Mayıs 2015 tarihine ertelenirken, KCK soruşturmaları kapsamında toplam 46 avukatın yargılandığı davanın duruşması ise 13 ve 14 Kasım Perşembe günü İstanbul Adliyesinde görülecek.

Share Post