ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

ELDH : ÇHD VE ÖHP ÜYESİ AVUKATLAR DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR

Berlin/London/Düsseldorf, 27 December 2017

Dünyada Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupalı Hukukçular Birliği, Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD ve ÖHP’den diğer avukatların derhal serbest bırakılmalarını talep ediyor.

İlerici avukatlar çoğunlukla keyfi devlet şiddeti ve baskısının hedefi olmaktadır. Bu avukatlar emekçileri, sendikacıları, politik aktivistleri, terorist oldukları iddia edilenleri ve devlet şiddeti mağdurlarını savundukları için baskı altındadır. İnsan haklarının ve iş hukukunun savunulması için mücadele ettikleri için baskı altındadır. Mesleklerinin gereğini yerine getirdikleri için baskı altındadır. Avukat oldukları için baskı altındadır.

Bu baskıların en son ve korkunç bir örneği Türkiye’de gerçekleşti. İki ilerici avukat derneği, 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ilişkili oldukları konusunda herhangi bir şüphe bulunmamasına rağmen, olağan üstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile kapatıldı. Her iki dernek de Dünyada Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupalı Hukukçular Birliği üyesidir.

Kısa süre once, Çağdaş Hukukçular Derneği başkanı Selçuk Kozağaçlı ve diğer bazı avukatları kapsayan yeni bir gözaltı dalgası yaşandı.

Tutuklu ÇHD üyesi Avukatlar

Behiç Aşçı (Urfa)

Ayşegül Çağatay (Ankara)

Aycan Çiçek (Izmir)

Naciye Demir (Istanbul)

Naim. F. Eminoğlu (Ankara)

Şükriye Erden (Istanbul)

Yağmur Ereren (Ordu)

Engin Gökoğlu (Ankara)

Süleyman Gökten (Istanbul)

Selçuk Kozağaçlı (Ankara)

Ahmet Mandacı (Istanbul)

Zehra Özdemir (Istanbul)

Ebru Timtik (Istanbul)

Barkın Timtik (Istanbul)

Yaprak Türkmen (Istanbul)

Aytaç Ünsal (Ankara)

Didem Baydar Ünsal (Ankara)

Özgür Yılmaz (Istanbul)

Tutuklu ÖHD üyesi Avukatlar

Özlem Gümüştaş (İstanbul),

Cemo Tüysüz (Urfa)

Sezin Uçar (İstanbul),

Halil İbrahim Vargün (Ankara)

Gözaltındaki ÖHD üyesi avukatlar

Hakim Peker (Istanbul)

Gürkan İstekli (Istanbul)

ELDH, Selçuk Kozağaçlı ve diğer avukatların derhal serbest bırakılmasını, haklarındaki soruşturma ve kovuşturmaların sona erdirilmesini, gözaltı ve tutukluluk nedeniyle uğradıkları, avukat olarak itibarlarına verilen tüm zararlar ve ayrıca çalışamadıkları sürede uğradıkları maddi kayıpların tazmin edilmesini talep etmektedir.

ELDH ayrıca Türk hükümetinin avukatların mesleki çalışmaları ve rollerine saygı göstermesini, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 9. Maddesinin yanısıra BM Avukatların Rolü Hakkında Temel İlkeler Md.16 ve Md.18’e uygun davranmasını talep etmektedir.

ELDH politik sebeplerle, sadece politik davalarda müvekillerini temsil etmeleri nedeniyle gözaltında veya tutuklu bulunan avukatların serbest bırakılması için mücadele eden Türkiye Barolarının tüm avukatlarıyla dayanışma içinde olduğunu, ayrıca Türkiye’de hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi ve Türkiye’de yargı sisteminin bağımsızlığının güçlendirilmesi için mücadele yürüten Türkiye Baroları ile dayanışma içinde olduğunu ifade eder.

Share Post