ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

FAŞİZM TEK TİPTİR

FAŞİZM TEK TİPTİR

Yeni yayınlanan KHK’ler ile mahpuslara tek tip elbise işkencesi, halka linç ve ölüm tehdidi !

AKP, ülkeyi KHK’lerle yönetmeye devam ediyor. 24 Aralık 2017 tarihli (bugün) Resmi Gazetede yayımlanan 695 ve 696 sayılı KHK’lerle birlikte, 15 Temmuz 2015 sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında tam 29 KHK çıkarılmış oldu.

Bir çoğu OHAL ile uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bu KHK’lerle her alana müdahale ederek toplumu hizaya sokmaya çalışan AKP, çıkardığı her yeni KHK ile ülkeyi normal koşullarda yönetemediğini açıkça ilan ediyor. Ve bu yönetememe kriziyle histeriye kapılıp, her geçen gün saldırılarının dozajını artırıyor.

Herkesin bildiği üzere darbe girişimi bahane edilerek, açık faşizm koşullarına geçilen ülkede, çıkarılan KHK’lerle solcu, sosyalist, devrimci, yurtsever binlerce kamu görevlisi görevlerinden ihraç edildi, dernekler kapatıldı ve ihraç ve kapatmalara karşı başvurulacak yargısal yolların önü kesildi.

Yetmedi, yetmiyor; Mahpuslara Tek Tip Kıyafet İşkencesi

Uzunca bir süredir konuşulan ve her fırsatta gündeme getirilen tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet uygulaması, bugün yayımlanan 696 sayılı KHK ile zorunlu hale getirildi.

696 sayılı KHK’nin 103. Maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanların, duruşmalara sevk nedeniyle cezaevi dışına çıkışları sırasında tek tip kıyafet giymelerini öngörüyor. Tek tip kıyafet giymeyi reddeden tutuklu ve hükümlülerin disiplin cezasına çarptırılacağı da infaz kanununa eklenmiş bulunuyor.

Tek tip kıyafeti “Batı’da da var” diyerek “pazarlamaya” çalışan Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda Guantanamo’yu örnek gösteriyor. Tek tip elbiseye örnek gösterilen Guantanamo, ABD’de bulunan ve tutsakların insan yerine dahi konulmadığı, evrensel hukukun ve her türden insani kuralın dışında bırakıldıkları bir toplama kampıdır. Bizzat Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Guantanamo benzetmesi, Türkiye hapishanelerinin artık birer toplama kampına dönüştürüleceğinin, zaten kırıntısı kalmış bulunan insan haklarının, hukukun tümden ortadan kaldırılacağının itirafıdır.

Hatırlanacaktır, tek tip uygulaması ilk olarak 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesi sonrasında dayatılmış; bu uygulama ile devrimci, yurtsever tutsaklara yönelik çok kanlı saldırılar gerçekleştirilmiş, buna karşılık bir çok hapishanede ölüm orucu direnişi başlamış ve bu ölüm oruçları neticesinde 12 tutsak hayatını kaybetmişti.

Yeniden yürürlüğe konulan tek tip kıyafet uygulaması ile devlet, bir kez daha hapishanelere saldıracağını, tutsakları hedef alacağını, yeni ölümlere ve katliamlara hazırlandığını ilan etmiştir.

Çağdaş Hukukçular Derneği olarak insanlık onuruna, insan haklarına aykırı tek tip dayatmasını kabul etmiyoruz. Tek tip işkencedir ve işkenceye karşı dün olduğu gibi bugün de tüm gücümüzle direneceğimizi, devrimci, yurtsever tutsaklara siper olacağımızı ilan ediyoruz.

Faşizmin paramiliter güçleri; halka karşı linç çeteleri ve infaz timleri

Ayrıca 696 sayılı KHK’nin 121/2. Maddesi ile resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları da ortadan kaldırıldı.

Bu madde ile birlikte devlet eliyle, paramiliter gruplara ve besleme sivil faşistlere hukuki koruma sağlanmış ve bunlar tarafından işlenecek suçların (cinayet, katliam vs.) önü açılmıştır. En ufak basın açıklamasının dahi terör eylemi olarak adlandırıldığı bu ülkede, sivil faşistlerin bizzat devlet koruması ile bu açıklamaları kana bulayabileceği ve “teröre karşı” yapıldığı gerekçesi ile hiç bir hukuki ve cezai yaptırıma tabi tutulmayacağı artık an kadar yakındır.

Yirmiden fazla ilde dernekler kurarak, açıkça silahlı eğitim veren, askere ve polise destek olacağını beyan eden Halk Özel Harekâtı (HÖH) ve adını dahi bilmediğimiz onlarca paramiliter örgütün sokaklarda devrimcileri, demokratları, sosyalistleri, yurtseverleri ve hak talebiyle sokağaçıkacak herkesi hedef alacak, katledecek saldırılarının başlayacağı ve hızla artacağı bir gerçektir.

Faşizme Karşı Birlikte Mücadele

Yayımlanan bu KHK’lerle devlet, yeni kanlı saldırıların, işkencelerin ve katliamların yapılacağını tüm topluma açıklamıştır. Bugün bir kez daha, hiç olunmadığı kadar birlikte hareket etme, yapılan düzenlemelere karşı çıkma, faşizme karşı canla başla direnme ihtiyacı açığa çıkmıştır.

Tüm demokratik kamuoyunu, sivil toplum örgütlerini, baroları bu düzenlemelere karşı çıkmaya, yaşanacak kanlı saldırılara ve katliamlara karşı önlem almaya ve birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.

Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!

Faşizme Karşı Omuz Omuza!

Çağdaş Hukukçular Derneği

Share Post