ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

KATİLLER HALKA HESAP VERECEK!

 

chdBASINA VE KAMUOYUNA

KATİLLER HALKA HESAP VERECEK!

19 Aralık Hapishane Katliamını izleyen on üçüncü yıldönümündeyiz. Halka karşı işlenen ağır suçları izleyen on üç yıldönümü, on üç adli yıl; cinayet suçunun yasal zamanaşımına eklenerek geçip gitti.

Mücadele edenlerin tarihi bunu asla kaydından düşürmeyecekse de; kötü muamele, görevi suiistimal, hakaret, tehdit, toplu dayak suçlarının yasal zamanaşımlarının bir bir dolduğunu seyrettik.

Sürüncemede bırakılan yargılamalarda, adresi bile tespit edilememiş sanıklara, celse ertelemelerine “taleplerimizi duymazdan gelen” taraflı yargısal süreçlere katlanmaya zorlandık.

İşkence ve cinayetleri ise; hala devam eden yasal zamanaşımına bile bırakmayarak aklayan mahkemeler, suçlular hakkında beraat kararları verdi.

Halka karşı ağır bir suç işleyerek, 28 devrimcinin ölümüne neden olan, yüzlercesini sakat bırakan, binlercesini yaralayan ve takip eden 7 yıla yayılmış toplam 122 ölüme sebebiyet verenler hala hesap vermediler. Fosfor bombaları ile yakılan genç kadınların, işkenceyle öldürülenlerin, kurşunlananların yanında, F Tipi tecrit bugün hala öldürüyor, sakat bırakıyor ve işkence ediyor.

Neden?

Çünkü hesabı “hukuken” sorması gerekenlerle, hesabı verecekler aynılaşmıştır. Buradan bırakın bir ‘adalet’in ortaya çıkacağını, hukukun dahi ortaya çıkmayacağı çok açık. Bir yandan katliam sorumluları terfi edilirken, diğer yandan dönemin mağdurları, tanıkları, avukatları bugün F Tipi zindanlara hapsediliyor.

Devrimcilerin kanı ile beslenen siyasal iktidarın ve ortaklarının, halka karşı nasıl suç işlediğinin, kasalarını nasıl doldurduklarının, nasıl yolsuzluk yaptıklarının ve rüşvet verdiklerinin ortalığa saçıldığı günlerden geçiyoruz.

Ancak mücadelemizi yükselttiğimiz ve yeni ‘Gezi’lerle beslediğimiz sürece katillerden gerçek anlamda hesap soracağımız inancındayız.

Sorumlularının cezalandırılması için mücadelemizi yükseltmeliyiz!

 

19 Aralık Katliamını Unutma, Unutturma!

Katiller halka hesap verecek!

                                                                                          

 Çağdaş Hukukçular Derneği

Genel Merkezi

 

 

Share Post