ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

Katiller Korunmaya Devam Ediyor!

Basına ve Kamuoyuna

header6-crop

Katiller Korunmaya Devam Ediyor!

Gezi eylemlerinde öldürülen Ethem Sarısülük’ün davası görülemiyor.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ethem Sarısülük’ün öldürülmesi ile ilgili olarak katil polis Ahmet Şahbaz hakkında açılan dava bir türlü başlayamadı. Katil sanık polis, 4 koruma ve yaklaşık 60-70 civarında sivil-çevik kuvvet polisi ile ve kafasında peruk, takma bıyık ve kaşlarla duruşma salonuna gelebildi. Ancak duruşmada yaşananlar ve Mahkemenin tavrı nedeniyle dava başlayamadan ertelendi.

Sabah saat 09.00 olarak belirlenen duruşma saatinden evvel saat 08.40’ta duruşma salonunun önüne gidildiğinde, henüz Mahkeme heyeti, taraflar ve taraf avukatları yerlerini almamışken, duruşma salonunda dört sıraya dizili, yaşları 20-25 arası yaklaşık 60-70 kişilik bir sivil-çevik kuvvet polis grubunun izleyici koltuklarına oturtulduğu, yine sanık sandalyesinde ise 5 sivil kişinin oturduğu görülmüştür.

Bu tabloya tarafımızdan müdahil avukatları olarak itiraz edilmiş, salonda bindirilmiş kıta olarak hazır edilen polislerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün davayı etkileme ve aileyi ve avukatlarını psikolojik baskı altına alma girişimi olarak gördüğümüzü ve aynı zamanda adil yargılama hakkının ihlali olduğunu belirtmemiz üzerine 6. Ağır Ceza Mahkemesi, salonda bulunan polisler ve izleyicilerin dışarı çıkarılmasına karar vermiştir.

Mahkeme itirazımız üzerine sanık sandalyesinde bulunan ve sanık olmayan polisleri de dışarı çıkartmıştır.

Ancak dışarı çıkartılan sivil-çevik kuvvet polisleri ile resmi çevik kuvvet ekipleri davanın tanıklarına, avukatlara ve gelen Demokratik Kitle Örgütü temsilcilerine fiili ve sözlü saldırılarda bulunmuş, bir dava tanığı başına telsiz ile vurarak yaramışlardır. Duruşmayı izlemeye gelenler dövülerek adliyeden atılmıştır.

Duruşmada yaşanan olaylar nedeniyle, Mahkeme tarafların görüşünü almadan, alelacele duruşmanın ‘kapalı’ görülmesine karar vermiştir. Bu karara yaptığımız itiraza rağmen Mahkeme bu kararını geri almamıştır. Mahkemenin tarzı nedeniyle yaşananlar olaylarda Ethem Sarısülük ailesine yapılan hakaretlerden sonra tartışmalar yaşanmış, arbedede sanık katil polis Ahmet Şahbaz’ın peruğu düşmüş ve bu peruk, Mahkemeye teslim edilmiştir. Duruşma başlayamadan ertelenmiştir.

Bugün bu duruşmada yaşananlar bizlere şunu göstermiştir:

Siyasal iktidar, katilleri korumaya devam etmektedir. Katiller bir ordu polis tarafından korunmakta, katile psikolojik destek için özel olarak polis görevlendirmekte ve perukla, takma bıyıkla ve maske ile duruşmaya çıkartılmaktadır.

Bütün bu yaşananlar, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün bir taraf olarak var olduğunu ve davayı etkilemeye çalıştıklarını göstermektedir. Tüm bu aktörler davanın kapalı görülmesi için elinden geleni yapmıştır.

Mahkeme de bu tavrı ile adeta katili korumuş ve uygulanan bu politikaya uygun davranmıştır.

Kasten adam öldüren katil polisin bırakın tutuklu yargılanmasını bugün yargılaması dahi yapılamamıştır. Siyasal iktidar bütün gücüyle katilleri korumaya devam etmektedir.

Ancak bizler, bu davanın peşini bırakmayacağız ve Ethem’in katilleri cezalandırılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
28 Ekim 2013 günü yine orada olacağız!

23.09.2013
Çağdaş Hukukçular Derneği
Genel Merkezi

ethem

Share Post