ÇHD Susmadı, Susmayacak!

MARX/ENGELS DEVLET VE HUKUK ÜZERİNE

Kitaba Dair 

Karl Marx 25 Temmuz 1867’de Kapital’in birinci cildinin önsözünü aşağıda yer alan ifadelerle tamamlamıştı:

“Bilimsel eleştiriye dayanan her görüşü hoşnutlukla karşılarım. Kamuoyu denen şeyin hiçbir zaman taviz vermediğim önyargıları söz konusu olduğunda, geçmişte olduğu gibi bugün de, büyük Floransalının şu şiarını benimsiyorum:

‘Segui il tuo corso, e lascia dir le genti’ (1)

Biz de Derneğimizin yayını olarak çıkarttığımız bu ilk kitabımıza, bu sözle başlamıştık. Aradan yıllar geçti, bir çok saldırı ile karşılaştık, kapatıldık, üyelerimiz hapsedildi, katledildik. Fakat hala buradayız ve mirasımız sırtımızda; “Segui il tuo corso, e lascia dir le genti”  demeye devam ediyoruz.

Kitaptan da anlaşılacağı üzere Marx ve Engels’in hukuk konusundaki incelemelerinin temel amacı hiçbir zaman derinlemesine bir hukuk incelemesi yapmak olmamıştır. Marksizmin hukukla temel derdi, hukuksal dünya görüşünün yanlışlığını saptamaktır. Hukuk onların eserlerinde bu amacın dışında belli başlı bir incelemenin konusu yapılmamıştır. Dolayısıyla bizler de biliyoruz ki dünyayı salt hukukçu bakışıyla açıklayıp anlamlandıramayız.

Hukukçuluk mesleği, hak ve özgürlükler mücadelesi hayatımızın her alanına sirayet etmiş durumda. Bu sebeple de zihnimizde bıraktığı yıpranma payı yüksek. Bu eseri tekrar sizlere sunmak istememizin asıl amacı ise bu yıpranmışlığı aşmak, dünyayı daha doğru bir şekilde anlamak ve değiştirmeye çalışmaktır. Marx’ın dediği gibi dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.

Bu eserin Derneğimiz tarafından 2012 yılında yeniden basılmasına izin vermiş olan değerli hocamız Rona Serozan’ı bu vesile ile tekrardan saygı ve sevgiyle anıyoruz. Eserinin hak ve özgürlük mücadelesine olan katkısından dolayı ona olan bir teşekkürü daha borç biliyor ve bu kıymetli kitabı yeniden sizlere sunuyoruz.

Quare siletis juristae in munere vestro?(2)

Kitap için bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Marks-Engels Devlet ve Hukuk Üzerine – ÇHD Yayınları

 

[1] Sen doğru bildiğin yoldan yürü, bırak ne derlerse desinler! Dante, İlahi Komedya, Araf, 5. kanto, 13. satır.

[2] Hukukçular, sizleri ilgilendiren meseleler hakkında, niçin suskunsunuz? Giorgio Agamben, İstisna Hali, Varlık Yayınları, 2008, s. 6

Share Post