ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

MİT Yasası cuma günü Meclis Genel Kurulu’na sevki bekleniyor.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 İktidarın tek elde toplanmasına araç kılınan bir diğer yasa değişikliği,          

telekulakMİT Yasası cuma günü Meclis Genel Kurulu’na sevki bekleniyor.

Mevcut MİT Yasası’nda ‘Devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez’ hükmü çıkartılıyor. MİT’e operasyon yapma yetkisi tanınıyor.

MİT Yönetici ve elemanlarına, yerleşim yerleri ve yasa gereği katıldıkları toplantılar dahil her yerde silah bulundurma yetkisi tanınıyor.

MİT Kanunu kapsamındaki görev ve yetkilerin kullanılmasının engellenmesi 3 yıldan 5 yıla değin hapis cezası ile cezalandırılıyor.

MİT’in görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin bilgi ve belgelerin radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ve her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması ve açıklanması 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Buna dair bir örnekle durumu somutlayalım. Geçmişte ÇHD’ye, İHD’ye başvurular oldu. MİT elemanları olduğunu ifade eden kişiler tarafından, ihbarcılık yapmaya zorlanan bireyler, ancak kamuoyuna durumlarını deklare ederlerse bu baskılardan kurtulabilecekleri inancı ile derneklerle ortak basın açıklamaları yaptılar. İşte kanunda tanımlanan ‘MİT’in görev ve faaliyeti ile ilgili bilgileri açıklama suçu!

Süreli ve süresiz yayın sahibi, içerik sağlayıcı, eser sahibi, muhabir, yazar, sorumlu müdür, yayımcı, basımcı ile yayanlar ceza sorumluluğu ile karşı karşıya.

MİT, ticari kuruluşlar başta olmak üzere bankalardan, tüm özel ve kamu kuruluşlarından bilgi ve belge talep edebilecek.

Mit aleyhine Savcılık Makamına gelen ihbar ve şikayetler Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak tanımlanan MİT Müsteşarına bildirilmek zorunda. MİT Müsteşarı’nın onayı olmadan soruşturma yapılması mümkün değil. Bazı yetkililer için Yargıdan muafiyet getiriliyor.

MİT’in dinleme kararları için yetkili kılınacak Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nin tek hakiminden karar alması mümkün kılınıyor.

MİT, adli mercilerin talebi durumunda ancak ‘Devlet sırlarına karşı suçlar’ ve ‘Casusluk suçları’ konularında belge sunmak durumunda olacak. Bunun dışında adli merciler ile bilgi ve belge paylaşmak mecburiyeti bulunmayacak. İdarenin her türlü eylem ve işleminin Yargı denetimene tâbi olması gereği yok sayılıyor.

‘Temel Hak ve Özgürlüklerin’ ve ‘Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği’nin, ‘Özel Hayatın Dokunulmazlığı’ güvencesinin, ‘Basın Özgürlüğü ve Haber Alma Hakkı’nın bütünü ile ihlal edilmesi sonucunu doğuran bu kanun metninin ve onun öngördüğü denetimsiz özel birliklerin Demokratik Hukuk Devleti’nde yeri yoktur.

İnternet düzenlemesi ile TİB Başkanı,

HSYK düzenlemesi ile Adalet Bakanı,

MİT düzenlemesi ile MİT Müsteşarı,

 Bağlı bulundukları Başbakanlık Makamı.

 Türkiye’nin her alanına egemen yeni dörtlüsü.

12 Eylül askeri darbesinin beş generali daha ‘çoğulcu’ bir yapı oluşturmakta idi.

Kamuoyunun dikkatine sunarız.27.02.2014

Çağdaş Hukukçular Derneği

İzmir Şubesi

Share Post