ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER DAĞITILMALIDIR!

chdBASINA VE KAMUOYUNA

 DİYARBAKIR  5 ve 6 AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜYELERİ DERHAL GÖREVDEN ALINMALI, ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER  DAĞITILMALIDIR!

 Diyarbakır 5 ve 6 . Ağır Ceza Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen  BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ,Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Selma Irmak , Van milletvekili Kemal Aktaş ve Faysal Sarıyıldız’ın ‘ın tahliye taleplerini reddettiğini  açıklamıştır.

 Tutuklu milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi kararından sonra bir gün dahi cezaevinde tutulamazlar. Mustafa Balbay’la ilgili verilen kararda;  bir milletvekilini tutuklu yargılamanın, yasama faaliyetlerine katılmasını engellemesi nedeniyle, seçilme ve milletvekili olarak siyasi faaliyette bulunma hakkına yönelik  ağır bir  müdahale ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı bir uygulama olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir.

 Anayasa Mahkemesi sadece bu kararda değil, örgüte üye olma suçlamasıyla 3 yıl 11 aydır tutuklu bulunan Firas Aslan ve 4 yıl 1 aydır tutuklu bulunan Hebat Aslan’nın tutuklulukları ile ilgili  verdiği son kararında da özgürlük ve  güvenlik haklarına müdahale edildiğini tespit ederek, bu iki mahpusun  tutukluluklarının makul süreyi aştığına hükmetmiştir.  Ayrıca bu iki mahpusa toplam 8 bin 200 lira manevi tazminat ödenmesine  karar vermiştir. Daha da önemlisi bu kararlarda, Mahkemelerin tutuklama ve tutuklamaya devam kararlarının yasanın aradığı hiçbir unsuru taşımadığının altını bir kez daha çizmiştir.

 Bu kadar açık ve net kararları dahi uygulamamakta direnen hukuk tanımaz Özel Yetkili Mahkemelerin özgürlük düşmanı yapıları ile  devlet terörünün nasıl aracı haline geldiklerini artık herkes görmelidir.   Verdikleri tutuklama kararlarının ve  tutukluluk uzatma kararlarının yasal olmadığı  Anayasa Mahkemesi kararı ile de kesinleşen bu mahkemelerin kararlarının ve yargılamalarının hiç bir meşruiyeti kalmamıştır. Bu mahkemeler, söz konusu Kürtler, devrimciler, muhalifler olduğunda adeta  özel  bir uygulama geliştirmektedirler.

 Diyarbakır 5 ve 6. Ağır Ceza Mahkemeleri son kararlarıyla serbest bırakılmayan milletvekillerinin gerçekte tutuklu değil, birer rehine olduklarını tescil etmiştir. Her iki mahkemenin üyeleri derhal görevden alınmalıdır.

 Ortaya çıkan tablonun siyasal sorumlusu  AKP  hükümetidir. Yeni kurulan  TMK.10 Özel Yetkili Mahkemeler dahil olmak üzere, eskisi yenisi tüm özel yetkili Mahkemeler ortadan kaldırılmalı, tüm siyasi tutsaklar derhal özgür bırakılmalıdır.

 Saygılarımızla.

Çağdaş Hukukçular Derneği

Genel Merkezi

Share Post