ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

SARAYLARA SAVAŞ, KULÜBELERE BARIŞ

Saraylara savaş, kulübelere barış!
AKP, Rusya ve ABD’den aldığı izin ve Türkiye burjuvazisinin desteği ile, Kürt halkına yönelik yeni bir imha savaşına girişmiş durumdadır. Efrin iki gündür savaş uçakları ile bombalanıyor. TÜSİAD’ından CHP’sine bütün düzen güçlerinin alkışları eşliğinde sürdürülen bu kanlı harekatın karşısına dikilmek, bugün bütün insanlığın görevidir.
Kürt halkı bir kez daha katliamla, kanla, zulümle terbiye edilmek istenmektedir. Bölgedeki varlığını Kürtler’in imhası üzerinden sürdürme planları yapan Türkiye Cumhuriyeti, artık üzeri örtülemez olan suçlarına bir yenisini eklemekte zerrece tereddüt etmemektedir.
Açıktır ki, AKP, CHP, MHP, TÜSİAD ve diğer tüm düzen güçleri bu savaşın asli sorumlusudur. Ancak bugün gelinen yerde, sorumluluk sadece savaş kararı alan, onu uygulayan ve alkışlayanlara yıkılacak kadar küçümsenemez. Efrin’de yaşamını kaybeden / kaybedecek her insanın sorumluluğu bugün hepimizindir. Türkiye coğrafyasında, başta Türkler olmak üzere yaşayan tüm halkların bilmesi gereken, bir halk katledilirken seyirci olmanın, o suça ortak olmak anlamına geldiğidir.
Türkiye çocuk cesetlerinin buzdolaplarında saklandığı, kıyılara vurduğu bir coğrafyaya dönüşmüştür. OHAL koşulları ile perçinlenen devlet terörü, adeta bir buldozer gibi, önüne gelen herşeyi yıkıp geçmenin, katletmenin yolunu aramaktadır. Zira bugün gelinen aşamada, tüm burjuva düzen güçleri, ellerindeki şiddet aygıtı dışında, yaşamda kalabilmelerini sağlayacak bir araç kalmadığı konusunda mutabıktır. Son gelişmeler tekrar göstermiştir ki, aralarındaki kavga, bu aşağılık terör uygulamalarına başvurmak ya da başvurmamaktan değil, ama bu terörü kimin uygulayacağından ibarettir.
Efrin bugün bizim için Sur’dur, Nusaybin’dir, Cizre’dir. Efrin, Soma’dır. Efrin Okmeydanı’dır, Gülsuyu’dur, Gazi’dir. Efrin, – uzakta sanılsa da, dökülen kan başkasının varsayılsa da- tüm Türkiye’dir. Suriyedir, Filistin’dir… Bütün insanlığın kalbidir Efrin. Bu yüzden Efrin’i savunmak, bu savaş karşısında ses çıkarmak, aslında sadece Kürt halkının yaşam hakkını savunmak değil ama kendi geleceğimizi, onurumuzu savunmaktır.
Bir kez daha haykırıyoruz, Kürt halkı yalnız değildir. Savaş suçlarınıza ortak olmayacağız.
Tüm halklara yüzyıllar önce Fransız yoldaşlarımızın sözü ile sesleniyoruz; saraylara savaş, kulübelere barış!
Çağdaş Hukukçular Derneği
Share Post