ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

SELAM OLSUN RENAULT, TOFAŞ, COŞKUNÖZ, MAKO İŞÇİLERİNE!

11165335_762210657230177_6026234376379310439_n

SELAM OLSUN

RENAULT İŞÇİLERİNE!

TOFAŞ İŞÇİLERİNE!

COŞKUNÖZ İŞÇİLERİNE!

MAKO İŞÇİLERİNE!

 

Türkiye’nin metal kalbi Bursa’da bir hayalet dolaşıyor.

Dünya devlerinin üretim yaptığı sanayi havzasında bulunan Renault’da yaklaşık 5.600, Tofaş’ta 5.900, Coşkunöz’de 1.300 kadar işçi çalışırken bugün binlerce metal işçisi şalteri kapatmış ve üretimi durdurmuştur.

Bu işçilerin tamamı toplu sözleşme imzalamaya yetkili Türk Metal Sendikası üyesi, işverenler ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) bağlıdır. İşçiler, Türk Metal ile MESS arasında yapılan grup Toplu İş Sözleşmesine tabi çalışıyorlar. Her toplu iş sözleşme dönemi iki yıllık yapılırken bu dönem TİS 3 yıllığına imzalanmış, ücret ve sosyal haklar işe giriş tarihlerine göre değişmekle birlikte, işçilere ortalama % 4 oranında zam yapılmıştır. Bosch ile Türk Metal arasındaki Toplu İş Sözleşmesi ise 13 Nisan 2015’te imzalanmış ve Bosch işçilerinin ücret ve sosyal haklarına %70 civarında zam yapılmıştır.

Bosch işçilerine yapılan zammın ardından aynı oranda zam talebiyle Metal İşçileri Birliği önderliğinde 14 Nisan’da Renault’ta başlayan, 5 Mayıs’ta Türk Metal Sendikası’ndan istifalarla devam eden ve 14 Mayıs’tan itibaren Renault, Tofaş, Coşkunöz Fabrikalarında iş durdurma ile doruğa çıkan bu öfke, dalga dalga tüm Bursa’ya, bugün ise Kocaeli’ne sıçramış durumda. Metal işçilerinin Türk Metal’den istifaları %90 oranında gerçekleşmiş; MESS’in gölgesinde sendikacılık yapan Türk Metal, fabrikalardan taban örgütlüğü ile sökülüp atılmıştır.

20 yıllık metal işçisinin dahi sefalet koşullarında çalıştığı, %3-%4 gibi sadaka zamların verildiği, atama yoluyla işyeri temsilcilerinin belirlendiği, demokratik temsiliyetin yok sayıldığı, sesini çıkaran işçiye eli sopalı sendika ağalarınca ‘dersinin verildiği’ bu sisteme ve sendikal ihanete karşı metal işçisinin patlayan öfkesi dinmek bilmiyor.

Metal işçilerinin talepleri de istekleri de ortak:

  1. Bosch işçilerine yapılan zam oranında kendilerine de zam yapılması ve bunun protokol ile güvence altına alınması
  2. Kendilerinin seçtikleri temsilcilerin Fabrika yönetimlerince muhatap olarak görülmesi, Türk Metal’in muhatap kabul edilmemesi
  3. Yaşanan bu süreç nedeniyle, hiç kimsenin işten atılmamasının garantisinin verilmesi

Çağdaş Hukukçular Derneği olarak, metal işçilerinin haklı ve meşru mücadelesine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz.

Adeta çeteleşerek metal işçisinin kanının emen, sermaye ile kol kola işçiyi sömüren Türk Metal’e ve MESS’e karşı verilen bu haklı ve onurlu direnişe sahip çıkmaya çağırıyor, emekten yana tüm kesimleri bu direnişle daha aktif bir dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.

Kavganız Kavgamız, Öfkeniz Öfkemiz, Direnişiniz Direnişimizdir!

Çağdaş Hukukçular Derneği

988544_763207470463829_5758173551070182401_n