ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

Taraf olma hali…

Av.Münip ERMİŞ

ÇHD Genel Başkan Yardımcısı

TARAF OLMA HALİ…

ÇHD üye ve dostların yayınladıkları metni hep birlikte okuduk..

 2DE_chd8İstanbul Şube binasında yapılan basın açıklaması sonrasında , yaşanan sıkıntıyı derneğin yönetim organlarında çalışanlar dahil , herkes hissetmiştir.

 Demokratik işleyiş iddiasında olan her örgütlenmede yaşanan krizler , bu krizi çözme yöntemine göre bir örgütü büyütür yada örgütün dağılmasına, çizgi kaymasına yada tümüyle parçalanması ile sonuçlanır..Bunu herkes bilir..  Açmak istediğimiz tartışma sürecinin bu örgütü dahada büyütecek bir sonuca götüreceğine bizler inanıyoruz.

 Halil Cibran , dostunuz fikrini söylerken aklınızdan geçen hayırdan korkmaz,”evet”i kendinize saklamazsınızVe o sustuğu zaman, yüreğiniz onun yüreğini dinlemekte geri durmaz.. der

 Öncelikle ,dostlarımızın   yüreğinden ve dilinden bu bildiriye yansıyanların, sadece   yaşanan krizle ilgili olmadığını hissettik…

  Halk Cephesi’nin tamamı ile HDP’yi hedef alan basın açıklamasının ÇHD’de yapılması, ÇHD’yi Halk Cephesi yanında taraf hale getirmiştir”  deniyor..

 Sormak istiyoruz bir siyasal harekete taraf olmak bu kadar basit bir iş midir ? ve  siyasal bir tarafı seçmek için neden insan bu kadar dolaylı bir yolu seçsin ?

 Taraf olmanın  “en doğrusunu “ve” en güzelini”,  İHD İstanbul Şubenin  yaptığını herkes gördü....

  “Halk Cephesi haksızdır, HDP haklıdır” dedi ve hiç kimsenin aklına gelmedi ki, İHD taraf tuttu..

 Sevgili dostlar; taraf aynen böyle seçilir ki, kimsenin kafasında hiç bir şüphe kalmaz..

 Yoksa  “ÇHD binasında Halk Cephesinin yaptığı basın açıklaması” lafından bu açıklamayı ÇHD’nin desteklediği sonucunu çıkarmak sadece zihinsel bir çabanın ötesine gitmez..

Dostlarımız çok iyi bilir ki, siyasal bir taraf olmanın dernek binaları ile bu binaları kimin kullandığı ile hiç bir ilgisi yoktur.

 “Dernek binasına bakılmayacaksa nereye bakalım” diyorsanız..

 Kürt halkının siyasal mücadelesinde dernek neredeydi,   bu güne kadar nereden  durdu,.. ona bakılır.

 ÇHD Kürt halkına yönelen her türlü saldırıya ve hukuksuzluğa karşı onun yanında yer almaktan, sadece desteklemek değil, onunla omuz omuza mücadele etmekten  asla vazgeçmedi.  ÇHD  yönetici ve üyeleri, hiç kimseden bir maddi katkı almadan ve beklemeden bölgede kontgerillanin ve devletin işlediği suçlarla ilgili tüm davaları takip etti. Kürt halkının temsilcilerine karşı açılan davaları yürüttü.  Bundan sonra da takip etmeye devam edeceğini defalarca açıkladı.

 Eğer ,taraftan bahsedilecekse, taraf ancak böyle olur..

  Dostlarımız “ÇHD Genel Merkezi’nin, “tüm devrimci kurumlara aynı mesafede oldukları ve herkesin bu çerçevedeki taleplerine açık oldukları” yönündeki açıklaması, “ikna edicilikten uzaktır” diyor…

 Bir açıklamayı ikna edicilikten uzak demek , bu senin gerçek düşünceni yansıtmıyor… Sen asla böyle düşünmüyorsun.. demektir..

 Biz diyoruz ki dernek binası herkese açıktır…HDP dahil her siyasal grup buradan açıklama yapabilir…

 Siz diyorsunuz ki; “ikna edici “değilsin…

 Sevgili dostlar, İleriye yönelik bir taahüdün ikna ediciliği gibi bir şeyden nasıl söz edilir..

 Eğer bir siyasal grup, basın açıklaması için dernek binasını isterse ve dernek çeşitli bahanelerle bunu redderse..o zaman dersin ki samimi değilsin,bize yalan söyledin..

 …..

 Dostlarımız “sisteme muhalif yapılar arasında yaşanabilecek çatışmalarda ÇHD’nin alması gereken temel pozisyon; mümkünse çözümleyici ve onarıcı bir rol almak, bunun gerçekleştirilemediği durumlarda ise objektif anlamda taraf pozisyonuna sokan her hangi bir tutumdan kaçınmaktır” diyor..

 Bizde aynen katılıyoruz..

 İki siyasal grup arasında arasında devam eden bir gerginlik sırasında, bir siyasal grubun ÇHD binasında basın açıklaması yapmasının yarattığı gerginliğin  bizlerde farkındayız.. Yönetim organlarında yani hem İstanbul Şubede,hemde Genel Merkezde bu tartışılmıştır.

 Dernek binası içerisinde siyasal bir grubun yaptığı basın açıklamasının, ÇHD’yi taraf kılma görüntüsü yaratması   tabi ki  sıkıntı vericidir.

 Bu tespit yönetim organları içerinde yapılmıştır. Ama bunu aşmanın yolu da,sığınacağımız yöntem de bellidir.

 Dernek yönetim organlarının hesap vereceği zemin, genel üye toplantıları, konferanslar ve Genel Kurullardır.

 Derki bunun hesabını veriyorum…

Yada derki ben doğru yaptım..

Yanlış yaptı isem bunu siz oylarınızla düzeltin..

 Yanlış yapılan işlerin,yanlış yapıldığına karar verecek….organları ise dernek tüzüğü gösterir..

 Konferansa çağrı amacı  budur.. Tek yolu budur… Doğru olanda budur.

 Hiç kimse unutmamalıdır.Bir dernek veya örgüt hukuksuz yönetilemez. ..Hele  sosyal medya üzerinden dernek politikaları belirlenemez,değiştirilemez…

 Böyle bir yapının adına hele  “örgüt” asla denmez..

 Tabi ki dostlarımızın her sözü ve her itirazı bizim için değerlidir. Bu mücadeleye daha ileri götürmenin temel araçlarından biridir Ve örgütsel canlılığın göstergesidir. Bu anlamı ile bir örgüt için hayra yorumlanması gereken bir iştir. Bundan asla kötülük çıkmaz. ..Her zaman iyiye evrilir.

 Gerçekten bir öz eleştiri yapılacaksa da, ÇHD yönetimleri, derneğin yasal ve meşru organları önünde özeleştiri yapmaktan çekinmeyecektir.. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın..

 Sevgili dostlar,“Söylediklerimiz aklımızdan geçenin yarı yarıya katledilmesidir”  der Cibran..

 Bizler hukukçuyuz..

 Bir dernek yönetiminden , sosyal medya organları üzerinden ,yada basın açıklaması yolu ile öz eleştiri istenmesi de ,bunun yerine getirilmesi de  düşünülmemelidir.

 Bunu yapmayacağız…

 Diğer yandan yönetim olarak her zaman eşit mesafede durduğumuz iki siyasal grup arasındaki gerginlik ve çatışma bizi sadece üzmüştür. Bunun ötesi yoktur.

 Tekrar söylüyoruz..

 Bu gerginliğin tarafı asla değiliz.

Share Post