ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

TEHLİKEDEKİ AVUKATLAR 2015 RAPORU

TEHLİKEDEKİ AVUKATLAR GÜNÜ

23 Ocak 2015

Filipinler’de Avukatlar Ölüm Tehdidi Altında!

 

Bugün Ankara, Atina, Barselona, Berlin, Bern, Bilbao, Brüksel, Düseldorf, Lahey, İstanbul, İzmir, Londra, Madrid, Manila, Milan, Paris, Roma ve Viyana’da, yani Avrupa’nın dört bir yanında avukatlar protesto düzenliyor. Bu yıl Tehlikedeki Avukatlar Günü, yoksulların haklarını savundukları ve insan hakkı ihlali davalarında görev aldıkları için katledilen yahut ölüm tehdidi altında yaşayan Filipinli avukatlara ithaf edilmiştir.

2001 senesinden sonra öldürüldüğü rapor edilmiş 41 avukatın 9’u yani % 22’si, doğrudan insan hakları davalarına ya da vakalarına aktif olarak dahil olmuş avukatlardır. Bunun dışında, 57 avukat, tehdit edilmekte, tacize uğramakta, baskı altında tutulmakta, izlenmekte, fişlenmekte veya daha farklı biçimlerde saldırıya uğramaktadır. Bu avukatların da 43’ü, yani % 76 gibi büyük bir oranı, insan hakları vakalarına aktif katılmakta, bu davalarda savunmanlık üstlenmektedir. Bütün bunlara ek olarak 2001’den bu yana 18 yargıç da öldürülmüştür.

Kayıtlara geçen ve bilinen faillerin % 65’i ordu mensubu iken, % 20’sinin emniyet mensubu olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu saldırıların yarıdan fazlasının faili bugün hala meçhuldür.

Avukatlar arasında yakın zamanda katledilenlerin isimleri şu şekildedir: Rudolfo Felicio, Noel D. Archival, John Mark Espera, Ian Vela Cruz, Jubian Achas, Sulpicio Landicho, Lazaro Gayo, Christobal Fernandez. (Daha fazla detay için; Filipinler’de devam eden tehdit altında insan hakları avukatları ile ilgili rapor incelenebilir.

http://www.eldh.eu/fileadmin/user_upload/ejdm/events/2014/Basic_report_for_the_Day_of_the_Endangered_Lawyer_2015.pdf)

Geçmişte Filipin hükümeti üzerinde, faillerin yargılanması noktasında önemli adımların atılması ve cezasızlık halinin son bulması çerçevesinde bir uluslararası baskı söz konusuydu. Ancak geçtiğimiz yıl içerisinde durum yeniden kötüleşti. Filipinli avukatlar ve elbette yargıçların ölümü ve saldırıya uğraması konusundaki belgelere dayanan raporlar, ölümlerin, tacizlerin ve mesleğe yönelik diğer saldırıların ciddi bir artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Neredeyse hiçbir fail yakalanmadı, hiçbiri yargılanmadı ya da mahkemelerce cezalandırılmadı. Filipin hükümeti, bu başarısız sonuç karşısında birçok açıdan eleştirildi. Tehlike altındaki avukatların, onların ailelerinin, cinayete

kurban gidenlerin ya da farklı biçimler altında saldırıya uğrayanların karşısında devletin tüm sorumluluğu üstlenerek yasalara uygun hareket etmemesi ve insan hakları bağlamında yükümlülükleri ile yasal ve etik görevlerini ifa etmemesi kabul edilemezdir.

30 Haziran 2010 tarihinden 4 yıl sonra, Benigno Aquino III, başkan olarak Gloria Arroyo’nın yerini almayı başarmışken, verdiği sözlerin üzücü sonuçlarına dikkat çekmek zorundayız. Zira Başkan Aquino’nun sözleri; – yargısız infazlara, kaçırılmalara tolerans göstermemek ve yargı reformuna öncelik vererek yargı sistemini güçlendirmek- bugün boş sözler olarak görülmektedir. En azından bu son 4 yıl içerisinde yaşanan yeni saldırı ve ölümler bunu göstermektedir. Sadece Yargıç Reynerio Estacio Senior’un 28 Şubat 2014’de Tugbundan köyündeki ölümü akabinde şüpheli silahlı saldırgan tutuklandı. Öldürülen bu yargıç da polis memurları ve politikacıları da kapsayan politik olarak önemli davaları görmekteydi.

Bütün bu nedenlerle Avrupa’nın dört bir yanındaki hukuk örgütlerini temsil eden Avrupalı 3 hukuk örgütü, Avrupalı Demokrat Avukatlar (AED-EDL),  Dünyada Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupalı Hukukçular Örgütü (EDLH, www.eldh.eu) ve Avrupa Barosu İnsan Hakları Enstitüsü  (IDHAE, www.idhae.org) tarafından Tehlikedeki Avukatlar Günü kapsamında Filipinlerde avukatların karşı karşıya kaldıkları vakalara karşı geniş bir kamuoyu duyarlılığı yaratmak hedeflenmektedir. Sonuç olarak Avrupa’nın birçok farklı ülkesinde avukatlar Filipinler Konsolosluğu, Filipinler Büyükelçiliği ya da diğer kurumların önüne protesto düzenlemektedir.

Tehlikedeki Avukatlar Günü, 2010 senesinde AED-EDL tarafından İranlı avukatlar adına başlatılmış bir girişimdi. 24 Ocak tarihi, 1977’de İspanyol diktatör Franco’nun 1975’deki ölümünün akabindeki geçiş süreci döneminde Madrid’de Atocha Caddesi’nde 4 sendika avukatı ve bir işçinin katledilmesinin anısına seçilmiştir. Tutuklanan failler aşırı sağ parti ve örgütlere yakın kişilerdi.

AED-EDL, ELDH ve IDHAE avukatlara yönelik yukarıda adı geçen saldırıları kınamakta ve Filipinler Hükümeti’nden aşağıdaki hususlar talep etmektedir:

  • Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler kapsamında da belirtildiği üzere, hukuk aktivistlerinin güvenliğini garanti altına almak için gereken önlemlerin alınması,
  • Avukatları da içeren bir biçimde, insan hakları savunucularının yaptıkları işin kamuoyu karşısında açık bir biçimde yasallığının tanınması.
  • İnsan hakkı ihlali gerçekleştirenlere karşı devlet tarafından gösterilen cezasızlık toleransına son verilmesi.
  • Avukat ve insan hakları savunucularını damgalayan kamu görevlileri ve politikacılara yaptırım uygulayacak önlemlerin alınması.
  • Mesleklerini ifa ettikleri için tutuklanan, soruşturulan, gözaltına alınan tüm avukatların derhal serbest bırakılması.

Aynı zamanda talebimiz; yukarıda belirtilen vakalarda avukatların temel insan haklarına yönelik bu ihlallerde sorumluluğu olanların yargılanacağı bağımsız uluslarararası bir yargı sürecinin başlatılmasıdır.

Share Post