ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUM: “TECRİT, KATLİAM VE DİRENİŞ ÇERÇEVESİNDE HAPİSHANELER GERÇEĞİ”

program afişi3TECRİT, KATLİAM VE DİRENİŞ ÇERÇEVESİNDE  

HAPİSHANELER GERÇEĞİ SEMPOZYUMUNA

ÇAĞRIMIZDIR

Türkiye, 19 Aralık 2000 sabahına kanlı bir operasyonla uyandı. Ana akım medya tarafından “Sahte Oruç-Kanlı İftar” manşetleriyle sunulan katliam operasyonuna, Nazilerin Auschwitz Toplama Kampının girişine yazdıkları “Çalışmak Özgürleştirir” sloganına benzer bir ironi ile, “Hayata Dönüş” adı verildi. Ve Auschwitz Toplama Kampının daha gelişkin bir modeli olan F tipi hapishaneler politikası uygulamaya kondu.

Tutukluların/hükümlülerin gerek birbirleriyle gerekse de dış dünya ile ilişkilerinin asgari düzeye indirilerek veya tamamen yok edilerek izole edilmesine dayalı bu infaz modelinin Türkiye’de de uygulamaya geçirilmesi 1996 yılında gündeme geldi.  Ancak hapishanelerde başlatılan ölüm oruçları sebebiyle ertelen bu modelin hayata geçirilmesi 19-22 Aralık 2000’de gerçekleştirilen “hayata dönüş” katliamı ile söz konusu oldu.

Daha önce 21 Eylül 1995’te Buca, 4 Ocak 1996’da Ümraniye, 24 Eylül 1996’da Diyarbakır ve 26 Eylül 1999’da Ulucanlar hapishanelerinde provası yapılmıştı bu katliamın.  19-22 Aralık 2000 sabahında, ülke çapında eş zamanlı olarak 20 hapishaneye başlatılan ve kimyasal silahların da kullanıldığı operasyonlarda 6 kadın diri diri yakıldı, birçok tutsak kimyasal gazlarla, kurşunlarla ya da bombalarla katledildi. Katliamın bilançosu; katledilen 28 siyasi tutsak, yine askerler tarafından öldürülen 2 asker, yüzlerce yaralı ve onlarca sakat… 2000-2007 yılları arası gerek hapishanelerde gerekse dışarıda sürdürülen ve Derneğimiz üyesi avukat Behiç AŞÇI’nın da katıldığı ölüm oruçları neticesinde, toplam 122 insan yaşamını yitirdi. Dışarıda ise katliamı ve devletin tutumunu protesto amacıyla eylemler düzenlendi. Eylemlere katılan binlerce insan dayak yedi, işkencelerden geçirildi, haklarında davalar açıldı ve pek çoğu tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Katliamın yargı ayağı da ihmal edilmemişti. Uzun süre katliamın sorumluları ve katliama katılanlar hakkında hiçbir dava açılmazken katliamdan sağ kurtulanlar yargılandı. Katliamdan ancak on yıl sonra ise yalnızca er rütbesindeki 39 askerin yargılandığı ve halen süren göstermelik bir dava açıldı. Dava süresince de hukuksuzluklar ve katliamın gerçek sorumlularını koruma çabası devam etti ve ediyor.

Bugün ise ‘Hayata Dönüş’ Operasyonunun ve F Tipi Hapishanelerin açılmasının üzerinden 15 yıl geçti. F Tipi Hapishaneler, 15 yılda yüzlerce hasta tutuklu/hükümlü yarattığı gibi tedavi olanaklarından yararlandırılmamaları ve ağır tecrit koşulları sebebiyle de yüzlerce insanın ölümüne sebep olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Hapishane İzleme Komisyonu olarak bizler, F Tipi tecrit modelinin uygulamaya geçilmesinin 15. yılı olması vesilesiyle 23-24 Ocak 2016 tarihinde ‘Tecrit, Katliam ve Direniş Ekseninde Hapishaneler Tarihi’ başlıklı bir sempozyum düzenleme hazırlığı içerisindeyiz.

Bu sempozyumda neler konuşacak; neleri paylaşacak; neleri tartışacak, tartıştıracağız?

Genel olarak kapatılmanın, hapishanenin tarihine, bilimsel ve politik açıdan tecrit konularına değinmeye çalışacağız. Ardından “politik tutsaklık” kavramını; yanı sıra İrlanda-Almanya-İtalya-İspanya gibi ülkelerdeki hapishane direnişlerine katılmış ve/veya tanıklık etmiş konukların ve ülkemizdeki hapishane direnişlerinde bizzat yer almış konukların katılımı ile katliamları ve direnişleri, hapishane katliamı davalarında yargının rolünü, bu açıdan ülkeler arasındaki benzerlikleri ve bunun yarattığı ortak mücadele deneyimini ve gereksinimini masaya yatıracağız. Gazeteci ve yazarların katılımı ile hapishane direnişleri ve katliamlarında medyanın rolünü tartışacağız. Hem ülkemizden aydınların hem de yurtdışından konukların katılımıyla hapishane direnişleri ve katliamlar karşısında toplumsal muhalefetin durumunu ve yine hapishane katliamlarının toplumsal muhalefete etkisini ele alacak, deneyimlerimizi paylaşacağız.  Ve elbette, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Hapishane İzleme Komisyonu olarak ‘Hayata Dönüş’ katliamı sonrası F tipi hapishanelere ilişkin 15 yılı kapsayan genel bir rapor açıklayarak ve ortak mücadele temennilerimizi dile getirerek sempozyumu noktalayacağız.

Derneğimizce düzenlenecek olan hapishaneler, tecrit ve politik tutsaklık temalı bu sempozyuma  katılımınızı temenni ederiz.

Saygılarımızla.

afisBASKI

 

YER : İstanbul Barosu Bakırköy Hizmet Binası.

            Av. Şükrü Alparslan Konferans Salonu

            Osmaniye mh. Şirin sk. N:28/32 Bakırköy.

            (Bakırköy Adliyesi Karşısı)

TARİH: 23-24 Ocak 2016

SAAT   : 10:00

                               

Çağdaş Hukukçular Derneği

İstanbul Şubesi