ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

Üyesi Olduğumuz İzmir Barosu Adına Ermeni Halkından Özür Diliyoruz…


ermeni-soykirimi-surgunkafilesi-mersin1-1081-E809-F2BDBASINA VE KAMUOYUNA

Bu metin Sosyalist Osmanlı mebusu,

yazar ve avukat meslektaşımız

Krikor Zohrap şahsında Ermeni tehcirinde

hayatını kaybeden tüm Ermenilere adanmıştır.

İzmir Barosu 9 Nisan 2015 tarihinde ‘Ermeni Soykırım İddialarına Karşı Yüzyıllık Yalana Son!’ başlığı ile katılımcıları arasında eski parlamenter ve akademisyenlerin yer aldığı bir panel organize etmektedir.

Bir hukuk örgütü olarak İzmir Barosu, ceza hukukunun çok az tartışılan ‘Soykırım ve Soykırım suçu’ konusunda panel yapmış olsa idi bu durum tabi ki yadırganmazdı. Ancak bir hukuk örgütü soykırım gibi insanlığa karşı suç kategorisinde yer alan bir suç konusunda resmi ideolojinin payandalığını ve ulusalcı zehrini afişe etmeye kalkınca bu konuda bir açıklama yapmak zorunlu hale geldi.

Bu panel ve panelle verilmek istenen mesaja ilişkin son söyleyeceğimiz sözü ilk başta söyleyerek başlayalım;

Bundan yüzyıl önce Osmalı Devleti yönetimindeki Ermenilere karşı Ermeni Tehciri adı altında  planlanan ve uygulanan faaliyetin adı SOYKIRIMDIR. (*)

Bilmeyenlere anlamı babında belirtelim; soykırım, toplu cinayettir.

Panel yaparak soykırıma yalan demek, soykırım suçunu ve suç delillerini gizleme çabasıdır. En hafif ifade ile suçu ve suçluyu övmektir. İzmir Barosu bu panelle ırkçı düşüncelerle geçmişte işlenen ağır suçların aklanması çabası içinde olduğunu göstermiştir.

Şimdi başa dönecek olursak;

En iyimser ifade sahibi olan Türk Tarih Kurumu Başkanı ve şimdilerde MHP milletvekilliği yapan Yusuf Halaçoğlu’nun ifadesi ile tehcir planı çerçevesinde 24 Nisan 1915’te başlayan süreçte 56.610 (ELLİALTIBİNALTIYÜZON) Ermeni halkından insan öldürüldü. Yabancı kaynaklara göre ise bu sayının 600.000 (ALTIYÜZBİN) ile 1.800.000 (BİRMİLYON SEKİZYÜZBİN) kişi arasında olduğu tahmin edilmektedir. Tahmin edilmektedir diyoruz çünkü bu toplu cinayetlerin bizzat faili devlet olduğundan cinayetin kanıtlarını gizlemekte hiçbir sorun yaşamamıştır.

Hadi Yusuf Halaçoğlu bir an için doğru söylüyor diyelim, 56.610 insanın öldürüldüğü bir süreç hakkında yalan demek için panel yapmak insanlığın ve Ermeni halkının vicdanını bir daha kanatmaktır.

100.yılında soykırımın inkârı ve gizlemeye yönelik pespaye ve ulusalcı bir panel yapmak yerine 1908 yılında kurulan İzmir Barosunun kaç üyesinin Ermeni tehciri sırasında hayatını kaybettiğini araştırıp bulmaya çabalamak tarihsel gerçeklere daha uygun olacaktır.

Bilinmelidir ki İzmirli avukatlar,  Baro yönetiminden ibaret değildir.

Son söz yerine geçmek üzere;

Değerli Ermeni meslektaşlarımız Krikor Zohrap, Kaspar Çarez,  Harutyan Şahrigyan;

Bizler Izmirli avukatlar  olarak geçmişte sizlere ve  mensubu olduğunuz Ermeni halkına karşı işlenen suçların aklanmasına ve soykırımın unutulmasına  izin vermeyeceğiz.   Üyesi olduğumuz Baromuz adına Ermeni Halkından Özür Diliyoruz…

Saygılarımızla. 08.04.2015.

Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi

çhd logo

 

 

 

 

 

* BM SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME