ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

YENİ BİR MÜCADELE YILINA MERHABA

YENİ BİR MÜCADELE YILINA MERHABA

2018 yılını, Derneğimizin Yok Hükmünde Kararnamelerle kapatıldığı; Genel Başkanımız, İstanbul ve Ankara Şube yöneticilerimiz dahil 20’si Derneğimiz üyesi toplam 27 avukat arkadaşımızın tutsak olduğu koşullarda karşılıyoruz. Ancak bunun, bir mağduriyet hali olmadığını da ifade etmek istiyoruz. Çünkü “olağanlaşmış” bir baskı ve şiddet rejiminde doğayı sınırsızca yağmalamak, kadınlara sokağı ve hayatı yasaklamak, işçi sınıfı ve halkın her tür grev ve hak mücadelesini engellemek için iktidarın bu yola başvurduğunu; bunun için de halkın örgütlü kurumlarını zor ve terörle sindirmeye ve susturmaya çalıştığını biliyoruz.

Emekçiler ve halk üzerindeki sömürü ve zulmün devamı için patronların ve iktidarın OHAL ipine sarıldığını görüyoruz. OHAL, faşizmin “yasalara uygun” ifade edilmesinden başka bir anlam taşımamaktadır, Faşizm ise finans-kapitalin en gerici, en şoven ve en emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğüdür -ki biz şimdi bu teröre maruz kalıyoruz.

Ancak faşizmin yenilgiye mahkum olduğunu sadece Berlin sokaklarından, İtalyan partizanlarından değil bugün İran’da kadınların başlarına, yoksul halkın tüm bedenine takılan prangaların kırılıp atılmasından görüyor ve biliyoruz.

Evet, dernek binalarımız kapatıldı ve arkadaşlarımız tutsak, ancak öğrenci ve stajyer arkadaşlarımız dahil mesleğe yeni başlayanlarımızdan, meslekte 30 – 40 yılını doldurmuş üstadlarımıza kadar hep birlikte sokakta, grev alanlarında, doğa direnişlerinde, halkın hak mücadelesinde var olduğumuzu, derneklerimizin ve bürolarımızın açık olduğunu tekrar ifade ediyoruz.

Hak, adalet ve özgürlük mücadelemizin mutlaka zafere ulaşacağını biliyor, meslektaşlarımızın, işçi sınıfı ve geçliğin, kadınların ve tüm dünya halklarının yeni mücadele yılını selamlıyoruz.

                                                           1 Ocak 2018

                                                      Çağdaş Hukukçular Derneği

Share Post