ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

BUGÜN 1 MAYIS; ÇARKLARIN DURMA VAKTİ GELMİŞTİR

Bugün 1 Mayıs!

Çarkların Durma Vakti Gelmiştir

 

Bugün, dünya işçi ve emekçilerinin sömürü ve talan karşısında mücadele ve direniş günü!
Tarihin tüm dönemlerinden daha acı bir şekilde kapitalizmin bir sömürü ve imha düzeni olduğunu kavradığımız bir dönemde 1 Mayıs’ı yaşıyoruz.

Bir yandan “evde kal, sosyal mesafeni koru” telkinleri yapılırken, diğer yandan, fabrikalara, şantiyelere, atölyelere zorla ve sadece karın tokluğuna çalışmaya gitmek zorunda olan milyonlar, yaşamlarının sermayedarların gözünde hiçbir değerinin olmadığını bir kez daha hatırlamış oldu. Türkiye’de ve dünyada işçi sınıfının üretime bağlı çalışan kesimleri, Covit-19 salgınında hiçbir güvenlik önlemi alınmaksızın adeta cepheye sürülmüşlerdir.

Bu virüs “sınıflar üstü bir felaket” değildir. Aksine, virüs, işçi-emekçi düşmanı hükümetler eliyle doğrudan işçi-emekçileri imhanın bir aracına dönüştürülmüştür.

Bütün dünyada çevre kirliliğinin daha yoğun yaşandığı kentler, virüsün yıkıcı etkilerini daha derin yaşamaktadır. Sanayiye bağlı kirlilik, o kentte yaşayan özellikle işçi sınıfının bu virüsü basit bir tedavi ile atlatmasını engellemektedir. Türkiye’nin Zonguldak örneği gibi dünyada yüzlerce kent var!

Diğer yandan, istinasız tüm devletlerin önceliği “ticari hayatın sürekliliğini korumak”. Bütün ülkelerde bir kısım evinde oturabilirken, özellikle işçi sınıfının üretime bağlı çalışan kesimleri hemen hemen her ülkede karantinanın istisnası.

Kısa çalışma, ücretsiz izin gibi sözde önlemlerle işçi ve emekçiler aynı zamanda derinleşen açlık ve sefaletle sınanıyor.

Hizmet sektörünün geniş bir kesimi ise evden çalışmaya zorlanıyor.

Tüm dünyada sağlık sektöründe istihdam edilen her kademe sağlık emekçilerinin durumu ise içler acısı. Sağlık emekçileri, can güvenliğinden yahut enfekte olma riskinden korunabilecek olanaklardan yoksun.

Sağlık alanında açığa çıkan derin sınıfsal eşitsizliğin diğer bir yanı ise, açık ki sağlığa erişim ile ilgili. Sermaye sahipleri anında teste erişebilirken, milyonlarca insan virüsün etkileri geri dönüşsüz hale gelene kadar test olma talebini dile getirebilecek bir muhatap dahi bulamıyor.

Göçmen ve mültecilerin payına ise adeta unutulmak yahut unutulmadığında kayıtsız çalıştırıldığı işinden evine dönmeye çalışırken – tıpkı Ali gibi – polis kurşunu ile katledilmek düşüyor.

Ve elbette kadınlar! Ev içi ücretsiz emeğin tüm yükü kadınların omuzlarına yüklenmiş durumda ve yine işten ilk çıkartılıp eve gönderilenler de onlar…

İşte 2020 1 Mayıs’ına bu şartlar altında giriyoruz. Salgın, bütün dünya için kötü bir deneyim. Ama açık ki bazılarımız için daha kötü… Bu salgın da sınıfsal, cinsel ve ulusal ayrımlar üzerinden besleniyor!

Bizler ÇHD olarak, evde kalamayanlara sesleniyoruz! Bizleri, sizleri sadece bu virüs öldürmüyor! Öyleyse artık çarklar durmalı!

Sermayedarlar bugün işçi ve emekçileri, kendi sağlık sıhhatleri ve zenginlikleri için ölüme sürüyorlarsa eğer,
İşçi sınıfının kaderine ücretsiz izin, kısa çalışma, kayıtsız çalışma, salgın sırasında ve sonrasında açlık, sefalet ve yoksulluk düşerken, patronlar bu salgını lüks evlerinde güvende geçirip, salgından zenginleşerek çıkıyorsa eğer,
şantiyede ölüyorsa Hasan Oğuz, ve Ali, 17 yaşında kaçak çalıştığı işinden evine dönerken tam kalbinden vuruluyorsa,
o çarkların durma vakti çoktan gelmiştir !

O çarkların durması adına, 1 Mayıs’ta, dünyanın bu köşesinden, dünyanın tüm emekçilerini ve işçi sınıfını selamlamakta, her alanda emekçilerin ve devrimcilerin yanında olacağımızı belirterek, tüm emek güçlerini ortak mücadeleye çağırmaktayız.

Yaşasın 1 Mayıs   /   Biji Yek Gulan  /  ‫تحيا‬ 1 ‫مايو‬

Share Post