ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

FRANSA’DA GREV: MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ!

FRANSA’DAKİ MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ!

Fransa’da avukatlar, karşı karşıya kaldıkları güvencesizlik saldırısı nedeniyle 6 haftadır grevdeler. Belirtmek isteriz ki Fransa’daki avukatlar yalnız değildir; meslektaşlarımızın bu haklı ve onurlu mücadelesini destekliyoruz.

Bugün meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı saldırı, esasında hepimizin farklı görünümlerle maruz kaldığı yoksullaştırma, güvencesizleştirme saldırılarının bir parçasıdır. Fransız avukatlarının emeklilik hakları kısıtlanmak istenmektedir. Bir yandan asgari emeklilik maaşının düşürülmesi tartışılırken, diğer yandan katkı payı sisteminde değişikliğe gidilerek, emeklilik fonunun yükü düşük gelirli avukatlara yüklenmek istenmektedir. Bugün Fransa’da gelir düzeyi farkına bakılmaksızın herkesten %14 kesinti yapılırken; gündeme getirilen tasarı ile yıllık brüt 40.000-Euro’nun altında kazancı olan avukatların gelirlerinin %28’i “emeklilik katkı payı” adı altında gasp edilecektir. Oysa kazançları 80.000-Euro’nun üstünde olan zengin azınlıktan ise yapılacak kesintinin sadece %3 olması öngörülmektedir. Fransa’daki avukatların %50`den fazlası yıllık brüt 40.000 Euro’nun altında gelir elde etmektedir. Bunun anlamı binlerce düşük gelirli avukatın, daha da yoksullaştırılmasıdır.

Yaşanan uygulama bugün Fransa’ya özgü görülebilir, ancak hemen her ülkede benzer yoksullaştırma politikaları ile karşı karşıyayız. Kapitalist sistemin varoluşsal açmazı, tıpkı Fransa gibi her ülkede her türlü hak gaspları ile birlikte yoksullar aleyhine işlemeye devam ediyor. Bizler Türkiye’de de tablonun farklı olmadığının farkında ve bilincindeyiz. Sistemin her geçen gün yoksullaştırma, işsizleştirme ve güvencesizleştirme politikası karşısında; büyük bir sınıfsal kesimin içinde olan avukatlar da payına düşeni yaşıyor. Türkiye’de özellikle genç avukatlar, benzer düzenleme ve uygulamalar nedeniyle büyük sıkıntılarla baş etmek zorunda bırakılmaktadır.

Fransa’daki meslektaşlarımız bugün sadece kendi gelecekleri için mücadele etmiyorlar; açıktır ki onların kazanımı, bu azgın politikalar karşısında direnmeyi seçen herkesin kazanımı olacaktır.

Çağdaş Hukukçular Derneği olarak; geleceğimiz için, yeni kayıplar yaşamamak için Fransa’daki meslektaşlarımızın yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz!

Kavgaları kavgamızdır.

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

17.02.2020

Çağdaş Hukukçular Derneği

Share Post