ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

İbrahim Gökçek Ölmesin, YAŞATMAK ZORUNDASIN !

İbrahim Gökçek Ölmesin, YAŞATMAK ZORUNDASIN !

 

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, bugün ölüm orucunun 322.gününde ve ne yazık ki, bu güne kadar yapılan tüm girişimlere rağmen devlet tarafından çözüme dönük herhangi bir somut adım atılmaması nedeni ile aramızdan ayrılmak üzere.

Ölüme yatan bir insanın eylemi, kimimiz için anlaşılır bir durum iken, bir kısmımız içinse yanlış bir eylem biçimi. Ancak, birçoğumuzun bildiği gibi İbrahim, müziğiyle, yaptığı politik sanatla yaşayanlardan, nefes alanlardan ve bugün, ölmek üzere.

Ölümlerin rakamsal donuklukta ifade edildiği, günlük hayatını kaybeden insan sayısının iki basamaklı rakamlara düşmesinden kaynaklı sevinçlerin ifade edildiği bu günlerde, birkaç insanın hayatının nasıl bu kadar geniş kesimler tarafından sahiplendiğini anlamayanlardan, Helin öldüğünde bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın boğazındaki düğümü göremeyenlerden, yani, milyonların sahiplendiği Grup Yorum’a “terörist” diyenlerden merhamet beklentimiz yok.

Anayasa’nın 5.maddesinde, Devletin temel amaç ve görevleri arasında, “kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” olduğu yazmaktadır.

“Hukuk Devleti” kandırmacasında, yürütmenin, iş ve işlemleri sırasında, ulusal ve uluslararası hukukla bağlı olduğuna inananların, 2010 yılında 25.yılını 55.000 kişiyle İnönü Stadyumu’nda kutlayan Grup Yorum’un, bugün hangi hukuk kurallarıyla konserlerinin yasaklandığını, hangi hukuk kuralında bir müzik grubuna “terörist” damgası vurulmasına yer verildiğini, müzik aletlerinin parçalanmasına olanak verdiğini bugüne kadar açıklayamadılar; açıklayamazlar.

Bilindiği üzere, Grup Yorum, dünyanın birçok ülkesinde yaşayan çeşitli kesimlerden muhaliflerin sahiplendiği bir müzik grubu iken; bugün ölüme terk edilmesi, aynı zamanda, Yorum’un buluşturduğu milyonlarca insanın hayallerine, heyecanlarına tahammülsüzlüğü de göstermektedir.

Hukuk devleti olduğunu iddia eden, demokrasi aygıtlarını minimum düzeyde işleten bir devlet dahi, politik müzik yapmaya ve bu müziği dinlemek için bir araya gelen insanlara saygı duymak ve seslerini duyurmak için gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür.

Grup Yorum’un konser vermesi önündeki fiili engelleri kaldırmak ve İbrahim’i yaşatmak bir lütuf değil, yasal bir ZORUNLULUKTUR.

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ

Share Post