ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

İŞSİZLİK FONUNDAKİ ENGELLERİ KALDIRIN: Tüm İşsizler Faydalanmalı

İŞÇİLERİN KENDİ FONUNDAN FAYDALANMASI ENGELLENEMEZ!

ENGELLERİ KALDIRMAYAN 7226 SAYILI YASAYI KABUL ETMİYORUZ!

TÜM İŞÇİLERE EŞİT UYGULAMA TALEP EDİYORUZ!

Covid-19 salgını dolayısıyla işyerleri bir bir kapanmakta, pek çok işçi yasa dışı biçimde ücretsiz izine çıkarılmakta, bu ağır süreçte güvencesiz ve gelirsiz bırakılmaktadır.

21.03.2020 tarihinde işçi sınıfına ve kamuoyuna yaptığımız bilgilendirme ve çağrıda:

İşçiler, işten çıkarılmaları halinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. maddesine göre işsizlik ödeneğine başvuru yapabilirler.Yine, zorlayıcı sebep nedeni ile işverenler, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu’na kısa çalışma ödeneği için müracaatta bulunabilirler. Kısa çalışmada, işyeri tümden kapansa dahi, işçilere, ilk hafta ücretlerinin yarısı işveren tarafından ödenmektedir. Sonrasında işçiler, yukarıda ifade edildiği gibi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/3 maddesine göre iş sözleşmesini sonlandırarak kıdem tazminatı talep edebilirler.Her iki durumda da işçinin, iş sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün iş sözleşmesine tabi olması şarttır. Bu şart derhal kaldırılmalı” demiştik. Zira kayıtsız ve güvencesiz çalışmanın bir kural olduğu ülkemizde pek çok işçi bu şartı sağlayamayacak veya sağladığını ispat edemeyecektir. Bu işçiler salgın koşullarında işsizliğe ve açlığa mahkûm edilmektedir. Fonun korunması ve fondan yararlanmanın patronların insafına bırakılmaması taleplerimiz arasındaydı.

25.03.2020 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun’un 41. maddesi ile Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmadaki 120 gün şartı 60 güne, 600 gün şartı ise 450 güne indirilmekte, bu şartlar tümüyle kaldırılmamaktadır. Buna göre, ancak son üç yılda 450 gün primi ödenmemiş olan ve son 60 gün hizmet akdine tabi çalışmayan işçiler, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacaklardır. Ancak, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edilecektir. İşsizlik fonundan yararlanabilenlerin aldıkları ödenekler de ileriki işsizlik alacaklarından düşecektir. Netice itibariyle, kısa çalışma ödeneği kapsamı dışında bırakılan işçiler, işverenlerin insafına terk edilmiş olup, işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.

Diğer yandan, işten çıkartılan işçilerin işsizlik sigortasından yararlanma şartlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sermaye için halkın hazinesinden para musluklarını açan, patronları krediye boğan Devlet, işçilerin kendi alın teriyle biriktirdikleri fonunu işçilerden sakınmaktadır. Covid-19 salgını gerekçesiyle milyonlarca işçinin işsiz kalma tehlikesi olduğundan, işten çıkartmalar yasaklanmalı ve tüm işçilerin, işsizlik fonundan yararlanmaları için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.

Aldatmacaya son verilmeli, mevcut yasa ise derhal geri çekilmelidir.

Bu süreçte, işçileri, haklarına sahip çıkmaya ve örgütlü mücadeleye; sendikaları, üyeleri ve işçi sınıfının hakları için daha aktif tutum almaya; Baroları, demokratik kitle örgütlerini ve tüm muhalif kesimleri ise, yüzlerini, sermaye ve devlet saldırısı altında olan işçi sınıfına dönmeye, işçi sınıfı ile dayanışmayı yükseltmeye çağırıyoruz.

İşsizlik fonundan yararlanmanın önündeki engeller kaldırılsın!

Sermayeye değil halka ödenek!

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!

ÇHD İstanbul Şubesi

İŞÇİ KOMİSYONU

Share Post