ÇHD Susmadı, Susmayacak!

AED VE ELDH HÜKÜMETTEN TUTUKLU AVUKATLARI SERBEST BIRAKMASINI TALEP ETTİ

5AB_clip_image004ÇHD’ninde üyesi olduğu Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları İçin Avrupa Avukatlar Birliği (ELDH ) ile Avrupa Demokrat Avukatlar Örgütü açık bir mektup yayınlayarak ,Türkiye Hükümetinden 33 avukatın derhal serbest bırakılmasını talep etti.
AVRUPA DEMOKRAT AVUKATLAR (AED-ADL)

 

DEMOKRASİ VE DÜNYA İNSAN HAKLARI İÇİN AVRUPA AVUKATLAR BİRLİĞİ

AED VE ELDH ORTAK AÇIKLAMASI

 

Haarlem, Düseldorf, Roma, Londra

 

25 Kasım 2011

 

TÜRK YETKİLİLERİNE,

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A,

CUMHUR BAŞKANI ABDULLAH GÜL’E ve

TÜM HÜKÜMET ÜYELERİNE AÇIK MEKTUP

 

ACİL TALEPLERİMİZ:

 

16 Avrupa ülkesindeki avukat birliklerini temsil eden AED ve EDLH, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlar sırasında 51 avukatın yakalanması ile ilgili haberlerden derin endişe duymaktadırlar.

AED ve ELDH, çalışmalarını CCBE (Avrupa Birliği Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi) tarafından kabul edilmiş Avukatın Toplum İçindeki İşlevine Giriş’te belirlenen esaslara dayandırmaktadırlar.

Bu belge, her avukata, hak ve özgürlüklerini savunma görevini üstlendiği bireylerin yararına çalışmak zorunluluğunu şart koştuğu gibi adaletin yararına da çalışmak zorunluluğunu şart koşar.

Avukatların mesleki faaliyetlerine saygı göstermek, her toplumda, hukuk ve demokrasi düzeni için temel bir koşuldur.

Söz konusu tutuklamalar, Diyarbakır’daki davada 152 sanığı savunan çok sayıda avukatı yıldırmaya yönelik Türk savcı ve mahkemelerinin kısa süre önce verdiği gözdağının son aşamasıdır. Bu dava 6 Aralık 2011 tarihinde görülmeye devam edecek.

Diyarbakır [Özel Yetkili Ağır Ceza-ç.n] Mahkemesi, sanıkların duruşmada anadilde başka deyişle Kürtçe savunma yapamayacaklarına karar verdikten sonra bu davada avukatlar müvekkillerini bundan böyle savunamayacaklarını belirten ilkesel bir tutum ortaya koydular.

Bir grup olarak tüm savunma avukatları ve aynı zamanda Diyarbakır Baro Başkanı müvekkilleri hakkında Türkçe savunma yapmazlarsa haklarında derhal soruşturma başlatılacağı hususunda sırasıyla önce Savcılar ve ardından bizzat Mahkeme tarafından sertçe tehdit edildiler.

Tutuklama ve tehditlerin Türkiye’nin taraf olduğu tüm insan hakları sözleşmelerinin ağır ihlali anlamına geldiğine Türk yetkililerinin dikkatini çekeriz.

Ayrıca, Eylül 1990 tarihinde BM Havana Kongresinde kabul edilen Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler’e hiçbir biçimde uyulmamış olduğu anlaşılmaktadır.

Bu ilkelere göre, hükümetler, avukatların tüm mesleki faaliyetlerini korkutma, engelleme, yıldırma ya da müdahaleyle karşılaşmaksızın yerine getirmesini temin etmekle yükümlüdürler.

Yine hükümetler, avukatların, avukat olarak mesleki faaliyetlerini yürütürken soruşturma ya da soruşturma tehdidi ya da herhangi bir yaptırıma maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.

Ne yazık ki Türk Hükümeti bu ilkelere aykırı hareket etmiş gözükmektedir.

Bu nedenle Türk yetkililerini gecikmeksizin aşağıdaki tedbirleri almaya davet ediyoruz:

· Tutuklanan ya da gözdağı verilen tüm avukatların derhal serbest bırakılması ve mesleki faaliyetlerine dönmelerinin sağlanması

· Bağımsız savunma görevlerini tam ve özgürce yürütmelerinin yeniden sağlanması

AED ve ELDH, kendilerinin ve 16 Avrupa ülkesindeki üyelerinin kitlesel tutuklamaları yakından takip edecekleri hususunda Türk yetkililerini bilgilendirirler.

AED ve ELDH aynı zamanda Türk yetkililerini, bu mektuba konu edilen ciddi meseleler hakkında olabildiğince hızlı bir şekilde tam ve olumlu bir cevap vermeleri konusunda uyarmaktadırlar.

 

Saygılarımızla,

 

Prof. Bill Bowring,

ELDH BAŞKANI

Gilberto Pagani,
AED Başkanı
Thomas Schmidt,
ELDH SEKRETERİ

Hans Gaasbeek
AED Başkan Yardımcısı
Savunma için savunma komisyonu koordinatörü

Share Post