ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

CİZRE/Jitem davası

1992/1994 yılları arasında Cizre’de işlenen 20 cinayetten yargılanan Cemal Temizöz’le itirafçı ve korucuların yargılandığı davada dosyanın askeri mahkemeye gönderilmesi talebi reddedilen sanıklar Mahkemeye heyetini reddetti.

Cizre /Jitem davasına Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Sanık vekilleri Anayasa Mahkemesinin CMK. 250.madde ile ilgili verdiği iptal kararını gerekçe göstererek, dosyanın askeri mahkemeye gönderilmesi talebini yenilediler.

Sanık vekilllerinin bu talebine cevap olarak mağdur vekillerinden Av:Tahir Elçi, Daha önceden mahkemenizin görevi ile ilgili görevsiz olduğuna dair sanıklar müdafilerince talepte bulunmuş ve mahkemenizce de bu talep red edilmiştir, CMK’nun 250 maddesinde en son olarak yapılan değişiklik ile 3. Fıkradaki hali dahil kelimesinin halinde şeklinde değiştirilmiş ve daha sonra bu değişikliğin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması bizce yeni bir durum ortaya çıkarmamıştır, çünkü bu soruşturma Diyarbakır CMK 250 sayılı yasa ile görevli C.Başsavcılığı tarafından bu değişiklik yapılmadan önce yürütülmüş ve bu değişikliğe dayanılmadan dava açılmış, Mahkemenizce de bu değişikliğe dayanılmaksızın dava kabul edilmiştir, bu nedenle yapılan bu değişikliğin ve yapılan iptal kararının yeni bir durumun ortaya çıkarmadığını düşünüyoruz, ayrıca Askeri mahkemede yargılanmak için suç işleyen kişinin askeri suç işlemesi, asker kişi aleyhine suç işlemesi, askeri mahalde işlemesi veya askerlik hizmet görevleri ile ilgili olarak suç işlemesi gerekir, kamu davasına bakıldığında ise suçun askeri suç olmadığı, asker kişiler aleyhine işlenmediği ve ayrıca askeri mahallede işlenmediği konusu açıktır, ayrıca bize göre işlenen suçun askeri görev ve hizmetleri ile ilgisi de bulunmamaktadır, bu nedenle bu yargılamayı yapmakla mahkemeniz görevlidir, ayrıca sanıklara isnat edilen suçlar askeri ceza yasasında yazılı suçlardan olmadığı gibi askeri ceza yasasının atıfta bulunduğu TCK’nun 125 ve 145 maddeleri arasındaki suçlardan da değildir, bu nedenle de bu yargılamanın yapılmasında mahkemenizin görevli olduğunu düşünüyoruz, 353 sayılı yasanın 12. Maddesi ise siviller ile askerlerin birlikte suç işlemeleri halinde suç askeri ceza yasasında düzenlenmiş ise askeri yargıda, eğer değil ise asker kişi hakkında bile adli yargı bakar hükmü bulunmaktadır, sanıkların durumu da bu kapsamda da kalmamaktadır, ayrıca asker kişiler en son olarak İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul etmiş olduğu 13.01.2010 tarihli iddianame ile açılmış olan davalarda da yargılanmaktadırlar, orda yargılanan kişilerde muazzaf subaylardır, ayrıca ülkemizin içerisinde bulunduğu demokratik gelişmeler AİHM kararları ve AİHS’in 2. Maddesi ile Anayasamızın 90. Maddesi hükmü karşısında da yargılamanın mahkemenizde yapılması gerektiği kanaatindeyiz, biz bu dava hakkında görevsizlik kararı verilip dosyanın askeri yargıya gönderilmesini kesinlikle düşünemiyoruz, askeri mahkeme üyeleri ile sanık Cemal TEMİZÖZ arasında hiyerarşik ilişki bulunmaktadır ve askeri mahkeme üyelerinden birisi hukukçu kişilerden de değildir, bu nedenlede görevsizlik kararının verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ve davaya mahkemenizin bakması gerektiği kanaatiyle görevsizlik yönündeki talebin reddine karar verilmesini talep ediyoruz dedi.

Cumhuriyet Savcısı sanık vekillerinin talebine karşılık olarak;İddianamede belirtildiği şekilde mevcut Yargıtay içtihatları, uyuşmazlık mahkemesi kararları, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nun 220 maddesindeki düzenleme ışığında mahkemenin görevli olduğunu ifade etti.

Daha sonra Mahkemenin görevsizlik talebini yeniden reddetmesi üzerine, sanık vekilleri Mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesi ile davadan çekilmesini , çekilmediği takdirde mahkeme hakimlerinin tümünü reddettiklerini zapta geçirdiler.

Sanık vekillerinin çekilme talebini reddeden Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, CMK . hükümleri gereği ret talebini incelemek üzere dosyayı Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi ve duruşmanın 5 martta yapılacağını duyurdu.

Share Post