ÇHD Susmadı, Susmayacak!

Ortak Basın Açıklaması Türkiye’de Hukuk Devletine Yeni Darbe

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem Örgütü), a joint programme of the International Federation for Human Rights (FIDH – Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu ortak programı) ve the World Organisation Against Torture (OMCT – İşkenceye Karşı Dünya Örgütü), the Union Internationale des Avocats (UIA – International Association of Lawyers – Uluslararası Avukatlar Birliği), ve the Conférence internationale des Barreaux (CIB – International Bar associations Conference – Uluslararası Barolar Konferansı) “Occupy Gezi” protestocularının şiddetle bastırılmasını kınamak için İstanbul Adliyesi’nin içinde gösteri yapan 50’den fazla avukatın gözaltına alınmasından derin bir kaygı duyduklarını ifade etmektediller.

995_orgut
Ortak Basın Açıklaması

Türkiye’de Hukuk Devletine Yeni Darbe:
50’den fazla Türk avukatı göstericilerin şiddetle bastırılmasını kınadıkları için gözaltına alındı

Paris – Cenevre, 12 Haziran 2013.

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem Örgütü), a joint programme of the International Federation for Human Rights (FIDH – Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu ortak programı) ve the World Organisation Against Torture (OMCT – İşkenceye Karşı Dünya Örgütü), the Union Internationale des Avocats (UIA – International Association of Lawyers – Uluslararası Avukatlar Birliği), ve the Conférence internationale des Barreaux (CIB – International Bar associations Conference – Uluslararası Barolar Konferansı) “Occupy Gezi” protestocularının şiddetle bastırılmasını kınamak için İstanbul Adliyesi’nin içinde gösteri yapan 50’den fazla avukatın gözaltına alınmasından derin bir kaygı duyduklarını ifade etmektediller.

Çağlayan Adalet Sarayı’nda (İstanbul’un ana adliyesi) “Occupy Gezi” göstericilerinin şiddetle bastırılmasını kınamak için gösteri düzenleyen 50’den fazla avukat 11 Haziran 2013 günü akşam saatlerinde Türk Çevik Kuvvet Polisi tarafından gözaltına alındılar.

Bazı haberlere göre, gözaltıları İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Zekeriya Öz emretti. Gözaltına alınanların hepsi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne nakledilmeden önce hastaneye götürüldüler. 100’e yakın avukat Terörle Mücadele Şubesi’nin dışında toplanarak meslektaşlarının salıverilmesini talep ettiler.

Söylendiğine göre, avukatların çoğu polis tarafından dövülmüş, yerlerde tekmelenmiş ve giysileri yırtılmıştır.

Halen, gözaltıların hukuki temeli belirsizdir. Bütün avukatlar gözaltılarına alındıktan kısa bir süre sonra salıverilmiştir. Benzer bir gösteri bugün öğle saatlerinde Çağlayan Adliye Sarayı önünde gerçekleştirileceği için, örgütlerimiz “herkesin bireysel ya da toplu olarak başkalarıyla ulusal düzeyde insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasını desteklemeye hakkı olduğunu”[1] ve bu amaçla “Devletin bütün yetkili mercileri tarafından, haklarını meşru bir şekilde kullanmasının bir sonucu olarak, herkesin […] herhangi bir şiddet, tehdit, misilleme, hukuki ya da fiili ayrımcılık, baskı ya da diğer keyfi eylemlere […]”[2] karşı korunmasının sağlanması için gerekli bütün tedbirleri alması gerektiğini ilan ediyoruz.

Ayrıca, “diğer yurttaşlar gibi, avukatlar da ifade, inanç, örgütlenme ve gösteri hakkına sahiptir. Özellikle, hukuka, adaletin işleyişine ve insan haklarının korunması ve desteklenmesi ile ilgili meselelerde kamusal tartışmalara katılma hakları vardır (…)”.[3]

Adaletin işleyişinin bir parçası olarak, avukatların rolünü hatırlatarak, örgütlerimiz, Türk makamlarını:

· avukatların barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını serbestçe yerine getirmelerini güvence altına almaya;

· yukarıda belirtilen güç kullanımına karşı tam, tarafsız ve saydam bir soruşturma yürütülmesini; herhangi bir failin yetkili ve tarafsız bir mahkeme önüne çıkarılmasını ve hukukun öngördüğü yaptırımların uygulanmasını sağlamaya;

· her koşulda güvenliklerini ve vücut bütünlüklerini güvence altına almaya; ve

· hukuk devletine saygılı olmaya çağırıyoruz.
Son olarak, bugün 36 avukatın mesleklerini meşru bir şekilde yerine getirdikleri için tutuklu olduğunu hatırlatıyor ve Türk makamlarını insan haklarını savunan avukatlara karşı her türlü tacize bir son vermeye çağırıyoruz.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki kişilerle iletişim kurunuz:

• FIDH: Audrey Couprie / Arthur Manet: + 33 1 43 55 25 18
• OMCT: Delphine Reculeau: + 41 22 809 49 39
• UIA: Marie-Pierre Lienard: + 33 1 44 88 55 66

[1] Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1998 tarihinde kabul edilen “İnsan Hakları Savunucularına dair Birleşmiş Milletler Bildirisi”nin 1. maddesi.
[2] Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1998 tarihinde kabul edilen “İnsan Hakları Savunucularına dair Birleşmiş Milletler Bildirisi”nin 12. maddesi..
[3] Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 18 Aralık 1990 tarihinde kabul edilen “Avukatların Rolüne dair Birleşmiş Milletler Temel İlkeleri”nin 24. maddesi.

Share Post