ÇHD Susmadı, Susmayacak!

20 SORUDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ-Prof.Dr.İbrahim KABAOĞLU

Eğer 2010 değişikliği kabul edilirse, bunun etki ve sonuçları, toplumsal gerilimin artmasıyla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda 1982 Anayasasının ruhu pekişmiş olacaktır. Çünkü, kısmi, eksik ve çelişkili değişiklikler, anayasal öncelikler yanılgısını da beraberinde getireceği için, esasen toplumumuzun gereksinimi olan alanlarda anayasal açılım gereği ikinci plana atılmış olacaktır.
Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu‘nun Anayasa değişiklik paketi ile ilgili olarak 10 Aralık hareketi için hazırlamış olduğu rapor pdf formatında alta sunulmuştur.
20_Soruda_Anayasa_Degisikligi

Share Post