ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

“ÇAĞIMIZDA HUKUK VE TOPLUM” ÇIKTI

FD3_Resim1_408_x_600Karanlık bir dönemden geçiyoruz. Düşünen, yazan, çizen, muha­lif ortamda nefes alan hemen herkes saldırılarla karşılanıyor, gözaltların ve tutuklamaların sayısı her geçen gün artıyor. Gazeteciler, siyasetçiler, sendikacılar, öğrenciler, işçi-emekçiler ve nihayetinde meslektaşlarımız da bugün özel yetkili yargılama teröründen paylarına düşeni alarak cezaevine kondular.
ÇAĞIMIZDA HUKUK VE TOPLUM çıktı..
Adliyelerde Baro odalarında ve
ÇHD Şubelerinde
BU SAYIDA …………………

 

kapak2_600_x_421 (1)Karanlık bir dönemden geçiyoruz. Düşünen, yazan, çizen, muha­lif ortamda nefes alan hemen herkes saldırılarla karşılanıyor, gözaltların ve tutuklamaların sayısı her geçen gün artıyor. Gazeteciler, siyasetçiler, sendikacılar, öğrenciler, işçi-emekçiler ve nihayetinde meslektaşlarımız da bugün özel yetkili yargılama teröründen paylarına düşeni alarak cezaevine kondular.

Yeni sayımızı İşte böyle bir iklimde çıkartıyoruz.

Hemen her gün DGM koridorlarında beklediğimiz, hemen her gün gizli tanık ifadelerine dayandırılmış sorgulara girdiğimiz, hemen her gün yargılamaların birer orta oyununa dönüştüğünü bir kez daha seyrettiğimiz bir iklim bu!

Bu nedenle yeni sayımızda Özel Yetkili Mahkemeleri belli başlı yönleri ile ele almayı uygun gördük.

Av. Güray DAĞ, Özel Yetkili Mahkemeler kapsamında adil yargılanma hakkını ve gizli tanıklık kurumunu değerlendirirken, Öğr. Gör. Çiğdem SEVER, olağanüstü/olağan hukuk ayrımının yapay bir ayrım olduğunu ve aslında İç İçe geçmiş iki kavramın söz konusu olduğunu ayrıntılı bir biçimde ele alıyor. Dosya konumuzu bütünleyen yazıların yanı sıra, bu sayımızın en özel ve önemli başlığını Av. Murat ÇELİK tarafından kaleme alınan “1990’dan 2000’e ÇHD tarihi” oluşturuyor. Derneğimiz eski başkanlarından Av. Murat ÇELİK’in kendi tanıklığına da­yanarak aktardığı yıllar, aslında bir yandan ÇHD’nin yıllara uza­nan mücadele pratiğinin önemli bir kesitini sunarken, diğer yandan Türkiye’nin yakın geçmişindeki uzun ve sancılı döneme de ışık tutuyor. Daha önceleri de defalarca söylediğimiz üzere, ÇHD’nin tarihi, Türkiye tarihinden bağımsız düşünülemez. Av. Murat ÇELİK’in yazısı da bu önermenin önemli bir belgesi olarak ele alınmalıdır.
Bu sayımızda ayrıca Şube Komisyonlarımızın hazırladıkları yazılan da incelemeniz mümkün olacaktır. Bir süredir kıdem tazminatının kaldırılması gündemine karşı örülen toplumsal mücadeleye dinamik bir katkı sunma çabasında olan Çalışma Yaşamı Komisyonumuzun “Kıdem tazminatı gaspına karşı mücadeleye” başlıklı yazısında, öngörülen kıdem tazminatı uygulamasının olası sonuçlan detaylı bir biçimde ele alınıyor. Öğrenci Hakları Komisyonumuz ise; “YÖK kıskacında Evren Kenti” başlıklı yazısı ile üniversitelerdeki baskı ve soruşturmaları çok yönlü bir biçimde inceliyor.

Vahit AKÇA bu sayımızda da güçlü çizgilerini bizimle paylaştı. Ön ve arka kapak görseli başta olmak üzere, yayında kullanılan hemen hemen bütün görseller kendisine aittir. Çağımızda Hukuk ve Toplum aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle…

Share Post