ÇHD Susmadı, Susmayacak!

Hukuk ve Toplum Kış / 2010 sayısı

ön kapak-1Tüm insanlığa karşı kesintisiz suç işleyen emperyalizmin durdurulmasının artık yaşamsal bir zorunluluk haline geldiğinin daha net anlaşıldığı bir yılı geride bıraktık.

Tüm insanlığa karşı kesintisiz suç işleyen emperyalizmin durdurulmasının artık yaşamsal bir zorunluluk haline geldiğinin daha net anlaşıldığı bir yılı geride bıraktık.

Ezilenlerin, yoksulların, vatanları ve gelecekleri tehdit edilen halkların mücadelesi büyük bedeller ödenerek devam ediyor. Kürtlerin, Basklıların, Tamillerin ve Filistinlilerin şahsında; Dünyanın farklı kıta ve coğrafyalarında Kendi Kaderlerini Tayin Etme mücadalesi veren halkları selamlıyoruz. Bu sayımızın konusu halkların Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı. Bu kapsamda;

Dr. İsmail Beşikçi Kürtlerin, Prof. Dr. Curtis Doebbler Filistinlerin, Av. Julen Arzuaga Basklıların ve Temel Demirer Tamillerin haklı ve meşru mücadelelerini bizim için kaleme aldılar.

Emperyalizm, De Facto bir olağanüstü hal rejimini uygulamaya sokarak halkların mücadelesini terör olarak ilan ediyor. ABD örneği üzerinden yargıç Orhangazi Ertekin, bu yeni rejimi değerlendiriyor. Kişilerin, örgütlerin hedef gösterildiği, Dünya halkları için artık gerçek bir tehdit haline gelen Kara Listelerin Yunanistan pratiğini Av. Yiota Masouridou’dan takip edebilirsiniz.

Türkiye tarihi, sayısız katliamın da tarihidir aynı zamanda. Yaşanılanlar zamanla unutulmak bir yana, adalet mücadelemizin gerekçesi olmaya devam ediyor. Ne 72 yıl sonra Dersim Katliamı’nı unuttuk ne de 10 yıl sonra 19 Aralık Katliamı’nı. Hesap soruluncaya kadar da unutmayacağız. Dersim Katliamı’nı Av. Taylan Tanay, 19 Aralık Katliamı’nı Av. Behiç Aşçı bize hatırlatıyorlar.

İktidar içi çatışmalar olanca hızıyla sürüyor. Seferberlik Tetkik Kurulu’nda ve TİB’de yapılan aramalar, askeri yargının kapsamında yapılan değişiklikler bu çatışmayı hepimiz açısından görünür kılıyor. Av. Güray Dağ, Av. Ali Habip, Av. Gürsel Meriç ve Av. Münip Ermiş yazılarıyla bu çatışmayı izliyorlar.

Avukatlık mesleğindeki dönüşüm yeni örgütlenme modellerinin tartışılmasını zorunlu kılıyor. Av. Güçlü Sevimli sendika yazısıyla bu tartışmaya katkı sunuyor.

Artık daha yüksek sesle konuşulur hale gelen Polis devletini teorik ve bilimsel temelleriyle D. Çiğdem Sever irdelerken, buna karşı yürütülecek mücadele yöntemlerinden birini ise Özlem Duva değerlendiriyor. Siyasal iktidarın kontrgerilla ile hasaplaştığı söylemine karşı, 6-7 Eylül’den Edirne’ye linçler ve provakasyonlar sürüyor. Av. Barkın Timtik bir kontrgerilla yöntemi olan linçi bizim için yazdı. Av. Neslihan Tezel TMK mağduru çocuklar sorununu irdelerken, Av. Selçuk Kozağaçlı kaleme aldığı açık mektupla Adli Tıp Kurumu’nu sorguluyor.

Dersim Katliamı görselleri için Hasan Saltık’a, güçlü çizgileriyle her zamanki gibi bu sayıda da bizimle olan Vahit Akça’ya teşekkür ederiz.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle.

Share Post