Bilindiği üzere Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu adıyla 18 Eylül 2022 günü saat 15:00’te Saraçhane Parkında LGBTİ+(Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks+)’lara yönelik nefret söylemi, hedef gösterme ve şiddet tehdidi içeren bir gösteri yürüyüşü organize edilmiştir. Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından söz konusu mitinge çağrı yapmak hedefiyle hazırlanan video kaydı “kamu spotu” olarak yayınlanması talebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna sunulmuştur.

İlgili video kaydının içeriği “Dijital çağda tüm dünyayı ve ülkemizi bir virüs gibi saran LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı ben de varım diyorsan, cinsiyetsizleştirmek, insan neslini azaltmak, aile kurumunu yok etmek isteyen küresel ve emperyalist lobilere dur demek istiyorsan…” şeklinde cümlelerden ibaret olup kaydın devamında 18 Eylül 2022 tarihindeki gösteri yürüyüşüne çağrı yapılmıştır.

RTÜK Üst Kurul toplantısında, 18 Eylül 2022’de İstanbul Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirilecek LGBTİ+ karşıtı mitingin tanıtım videosunun “kamu spotu” olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye edilmesi oy çokluğu ile kabul edilerek ilgili kararda şu ifadelere yer verilmiştir: “Büyük Aile Buluşması olarak adlandırılan etkinlik konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan bir adet televizyon ve bir adet radyo spotu incelenmiş olup, Üst Kurulumuzun 14.09.2022 tarihli ve 2022/36 sayılı toplantısında; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 10’uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre “kamu yararına yönelik spot film olarak” ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının, bu spotlara ayrılan kabulüne önerilmesine yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplanmasında dikkate alınmamasına” karar verilmiştir. Söz konusu spotlar, www.rtuk.gov.tr internet adresinde yer alan “Yayıncı-Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları-Kamu Spotları” bölümüne eklenmiştir.

Kamu görevi icra eden bir devlet kurumu olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından LGBTİ+ yurttaşların can güvenliğini tehlikeye düşürecek nefret söylemleri, şiddet tehdidi ve hedef göstermelerin açıkça beyan edildiği bir gösteri yürüyüşü çağrısının “kamu spotu olarak yayınlanması” yönünde karar verilmesi, devletin pozitif yükümlülüklerine ilişkin aleni ihlallerin ötesinde bariz biçimde suç teşkil etmektedir. Bu sebeple RTÜK’ün LGBTİ+’ları hedef gösteren nefret yürüyüşü çağrı videosunu kamu spotu kabul etmesi üzerine kararı veren RTÜK başkan ve üyeleri hakkında “Görevi Kötüye Kullanma, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Suç İşlemeye Tahrik, Kanunlara Uymamaya Tahrik, Kamu Görevine ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma” suçlarından suç duyurusunda bulunmuştuk. Başvurumuz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “iddianın soyut nitelik arz ettiği, soruşturulması veya ön inceleme yapılmasını gerektirecek bir yönünün bulunmadığı,” gerekçesiyle işleme konulmama kararı verilmiştir.

Başvurumuzu gerçekleştirdiğimiz günden bugüne devlet destekli nefret mitingleri aynı odaklar tarafından adeta “il il gezilerek” ve hiçbir engelle karşılaşmaksızın devam ettirilmiştir. Çağrı metninden içerik konuşmasına kadar her bir unsuru suç teşkil eden bu mitingler devlet desteğiyle nefretin yeniden üretildiği alanlar haline getirilmiştir. Her geçen gün türlü hak ihlallerini konuştuğumuz ve bilhassa nefretin devlet desteğiyle örgütlenmeye çalışıldığı bir dönemde sürekli artan ayrımcılık ve LGBTİ+lara yönelik saldırılar başvuru gerekçelerimizin soyut olmadığını ve doğrudan hayatlarımızda sonuç verecek kadar somut nitelikte olduğunu göstermektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği kararı asla kabul etmiyoruz. Homofobik, transfobik, cinsiyetçi iktidar ve ona bağlı kamu kurumları hesap verecek, hetero-patriyarkaya inat bizler mücadelemizle var olmaya devam edeceğiz!

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Kadın Komisyonu