ÇHD Susmadı, Susmayacak!

HomeTüzük

Tüzük

Tüzüğümüz (Türkçe/Kürtçe)
ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ -KOMELEYA HIQÛQNASÊN PÊŞVERÛ(DESTÛRNAME)

KURULUŞU :
MADDE 1: “Çağdaş Hukukçular Derneği” adı ile bir dernek kurulmuştur. Derneğin genel merkezi Ankara’dadır. Dernek il ve ilçelerde ve yurt dışında gerekli gördüğü yerlerde şubeler kurabilir, temsilciler atayabilir.

Sazkirina Komelê
Xala 1: Navê komeleya hatî sazkirin “Komeleya Hiqûqnasên Pêşverû” ye. Navenda komelê li Enqere yê. Ger Komele pediviyê bibîne, li bajar, navçe û derveyî welêt dikare şaxên xwe veke û nûnertiyên xwe çêbike.

DERNEĞİN AMACI:
MADDE 2: Hukukun, insanlığın binlerce yıllık tarihsel kazanımlar ışığında geliştirilmesi, insanın özgürleşmesi ve demokratiklik temeline dayalı, toplum bilinci ile güvence altına alınmış bir hukuk sisteminin kurulması, başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklara ve insanlık onuruna yönelik her türlü saldırının önlenmesi için çalışma yapmaktır.

Armanca Komelê
Xala 2: komele ji bo ku hiqûq pêş ve here bi alikariye mîratê mirovahiyê hezar sala dê bi xebite. Ji bo sîstemeke mirov pê werê azadkirin û bi hişmendiyeke demokratîk û berî her tiştî ji bo mafê mirovan ê jiyanê were parastin û ji bo mafê mirovan ên bingehîn û li hemberî hemû êrîşên li ser haysiyeta mirovan dê bixebite.

DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER:
MADDE 3 : Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar.
a) Başta Anayasa olmak üzere antidemokratik yasalar, düzenlemeler ve uygulamalar üzerinde bilimsel inceleme ve araştırmalar yapar, bu alandaki gelişmeleri izler, alternatif öneriler hazırlar.
b) Temel hak ve özgürlükleri sınırlama ve ortadan kaldırmaya yönelik düzenleme ve uygulamalara son verilmesi için çalışır.
Düşünce, örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan düzenlemelerin kaldırılması, düşünce ve siyasal faaliyetleri nedeni ile cezalandırılanların hak ve özgürlüklerinin geri verilmesi için çalışır. Temel hak ve özgürlükleri saldırıya uğrayanlara hukuksal yardımda bulunur. c) Yargı bağımsızlığı ve birliği, doğal yargıç, yargıç güvencesi, savunma hakkı gibi ilkeleri savunur. Yaşama geçmesi için çalışır. Olağanüstü ve özel mahkemelerin kurulması ve faaliyet göstermesine karşı çıkar.
d) Ülkemizde toplumsal gelişmenin önünü açan hukuk politikalarının oluşturulması için çalışmalar yapar.
e) Dil, din, ırk, cinsiyet, düşünce ve inanç farklılığına dayanan her türlü ayrımcı hukuk anlayışına, yasal düzenlemeye ve uygulamaya karşı çıkar.
Ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesini tanır ve savunur. Anadilde eğitim hakkını temel bir hak olarak kabul eder, yargılamalarda dil farklılığından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması için mücadele eder.
f) İdam cezasına, yaşama hakkını ortadan kaldıran uygulamalara, maddi ve manevi her türlü işkenceye ve insanlık onurunu zedeleyici her türlü kötü muameleye karşı çıkar.
g) Amacı doğrultusunda diğer demokratik kuruluşlarla işbirliği yapar. Başka ülkelerdeki hukuk kuruluşları ile dayanışma içinde bulunur ve benzer kuruluşlara koşulları yerine getirerek üye olur.
h) Üyeler arasında her türlü dayanışmayı sağlar. Üyeler arasında ve üyeler ile kitleler arasında dayanışma ve iletişimi sağlamak amacıyla bizzat veya seçeceği işletmeci aracılığıyla lokal ve iktisadi işletme kurar ve işletir. (Değişik 2007 yılı 9.Olağan Genel Kurulu)
ı) Ulusal ve uluslararası hukuk alanında her türlü kuramsal çalışma yapar ve kamuoyuna duyurur.
i) Amacı doğrultusunda araştırmalar, yayınlar, toplantılar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, paneller, her türlü miting, toplantı ve gösteriler yapar. Yarışmalar düzenler ve kamuoyu oluşturucu meşru olan tüm faaliyet biçim ve yöntemlerini kullanır.
j) Kadınların her alanda karşılaştığı eşitsizliğin, cinsiyet ayrımcılığına dayalı her türlü hukuki ve fiili muamelenin ortadan kaldırılması için çaba sarf eder. Bu anlamda erkek egemen anlayışa karşı her alanda eşitlikçi bir anlayışın yaşama geçirilmesi için mücadele eder.
k) Çevrenin ve ekolojik dengenin ve doğal yaşamın korunması için bu amaçlarla kurulmuş örgütlere hukuki ve fiili yardımda bulunur, bu doğrultuda gerekli yasal ve fiili düzenleme ve uygulamaların yaşama geçirilmesi için çaba sarf eder.
l) Ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığında çocuk haklarının yaşama geçirilmesi için gerekli hukuki ve fiili faaliyetlerde bulunur. Çocuk emeğinin sömürüsüne karşı mücadele eder ve çocukların barınma, beslenme, eğitim gibi temel haklarının ayrımsız tüm çocuklara sağlanması için mücadele eder.

Xebatên ku Komele Bike
Xala 3: komele, ji bo kû bigihîje armanca xwe dê xebatên li jêr hatî nivîsandî bike.
Di serî de li ser xalên antîdemoratik ên di Qanûna Bingehîn de û ên di qanûnan de û li ser kiryarên antîdemokratîk, lêkolînên zanîstî û pêşveçûnên di vê qadê de dişopîne, pêşniyarên alternatif amade dike.
Ji bo qanûn û kiryarên mafên mirovan ên bingehîn sînor dikin û wan binpê dikin ji holê rabe dixebite.
Ji bo qanûnên mafê fikr û ramanê û mafê rêxistbûyînê sînor dikin ji holê rabin, ji bo kû kesên ji ber fikr û ramanên xwe hatî cezakirin bigihîjin maf û azadiya xwe dixebite
Serxwebûn û yekitiya darazê, prensîba dadgerê xwezayî, temînata dadgeriyê û prênsiba mafê parastinê diparêze. Li dijî avakirin û faaliyetên Dadgehên awarte û taybet dixebite.
Li welêt ji bo polîtikayên hiqûqê yên karibin riya pêşketina civakê veke dixebite.
Li dijî hemû fîkr û kiryarên ferqîtiya dikin nava ziman, qewmîyet û cinsiyetan de derdikeve.
Komela mafê çarenûsiya neteweyan qebûl dike û diparêzê. Perwerdahîya bi zimanê zikmakî weke mafêkekî bingehîn qebûl dike, li hemberî pirsgirêkên ji ber zimanê zikmakî ên di darizandinê derdîkevin ditekoşê.
f) Li hemberî cezayê idamê û li hemberî hemû kiryarên mafê jiyanê ê miroavan ji holê radike, li hemberî her cûre îşkenceyê û li hemberî her cûre kîryarên haysîyet û şerefa miraovan binpê dike dixebite.
g) ji bo armancên xwe, bi saziyên demokratîk re hevkariye dike. Piştgiriya sazîyên hiqûqê yên li welaten din dike û dikarê bibe endamê van saziyên hiqûqe.
h) ji bo di navbera endamên komelê de piştgirî û alîkarî çebibe dixebite. Ji bo dinavbera endamên komelê de û di navbera endaman û girseyan de piştgirî û tekilîyê ke xurt çêbibe, bi serê xwe û bi riya kargêrê dezgehan lokal û saziyên aborî ava dike wan dixebitîne. ( Ev xal di Kongreya 9. de, di sala 2007an de hatiye guhartin)
i) Di qada hiqûqa li hundirê welêt û a navneteweyî de xebatên teorîk dike û van xebatan ji raya giştî re pêşkêş dike.
î) li gorî armancên xwe, lêkolînan dike, weşanan çap dike, civînan çêdîke, semîneran, konferansan, sempozyûman, panelan çêdîke û bî her awayî mitîng û xwepêşandanan li dar dixe.
J) ji bo newekhevî û ferqiyata cinsî ya lî hemberî jinan û hemû kiryarên hiqûqî û fîîlî yê li hemberê wan ji holê rabê dixebite.
k) Arîkariya hiqûqî û fîîlî dide rêxistin û Saziyên ji bo parastina hawir û dengeya ekolojîk hatî avakirin. ji bo parastina hawir û dengeya ekolojîk, xebatên weke peşnîyarên qanûn û ji bo ku bikeyskirinên fîîlî werin çekirin hewldide.
l) ji bo mafên zarokan li gorî qanûnên neteweyî û li gori peymanên nav neteweyî werin parastin xebatên lazim ên hiqûqî û fîîlî dike. Li dijî kedxwarin ya li hemberî keda zaroken ditêkoşê û ji bo kû hemû zarok bigihîjin mafên bingehîn ên weke, hêwirîn, xwedîkirin û perwerdahiyê xebatan dike

DERNEK ÜYELİĞİ :
MADDE 4 : Derneğin amacını benimseyen hukuk fakültesi mezunları ve tüzel kişiler ile Hukuk Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri derneğe üye olabilirler. (Değişik 2007 yılı 9.Olağan Genel Kurulu)
Üye olma koşullarını taşımayan ancak derneğin amacı doğrultusunda nitelikli çalışmaları ile tanınan kişiler en az üç üyenin önerisi ile Genel Merkez Genel Kurulu kararıyla onursal üyeliğe kabul edilebilirler.

Şertên Endamtiya Komeleyê
Xala 4: Kesen kû li zanîngehê ji beşa Hiquqê mezûn bûyî û armanca komelê ecibandî, hukmên şexsîtî û kesên li beşa Hiqûqe pola çaremîn de xwendekar dikarin bibine endamê komelê. ( Ev xal di Kongreya 9. di sala 2007an hatiye guhartin)
Kesên ku nexwediye wesfên endamtiya komeleyê bin, li gorî armancên komeleyê bi xebatên xwe yê wesifdar tên nasin; bi hindikayî bi pêşniyara sê endaman û bi biryara Desteya Giştî ya Navenda Giştî weke endamên rûmetê tên qebûlkirin.

DERNEĞE ÜYE OLMA :
MADDE 5 : Dördüncü maddedeki koşulları taşıyıp da üye olmak isteyenler, Yönetim Kuruluna başvurarak örneğine uygun giriş bildirimi doldurur ve üyeliğe alınmalarını isterler. Şube Yönetim Kurulları, üyelik için başvuru dilekçelerini en geç otuz gün içinde karara bağlarlar. Gerekçe gösterilmeksizin üyelik başvurusu reddedilemez. Üyelik başvurusu reddedilene gerekçe yazılı olarak bildirilir. Üyelik başvurusu reddedilen kişi ret kararının tebliğinden itibaren en geç otuz gün içerisinde itiraz dilekçesi ile Dernek Yönetim Kuruluna başvurduğunda, Yönetim Kurulunun ret kararı, ilk Genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.

Endamtiya Komeleyê
Xala 5: Kesên bixwazin bibin endamê komeleyê û xwedî wesfên kû di xala 4an da hatî nivîsandî bin, bi dagirtina formekî serî li Desteya Rêvebiriya Komeleyê didin. Rêvebiriyên şaxên komeleyê, di derheqê daxwaznameyên bona endamtiyê hatî dayîn di navbera 30 rojan biryarêkê didin. Belesebep daxwaza endamtiyê nayê redkirin. Ji kesê daxwaza endamtiya wî hatî redkirin, Sedêmên redkirina daxwaze endamtiyê bi şeklekî nivîskî tê bersivdayîn. Ger kesê daxwaza endamtiya wî hatî redkirin piştî bersiva nivîski jê re hatî, di nava 30 rojan serî li Rêvebiriya Komeleyê bide, Biryara Rêvebiriya komeleyê di Kongreya ewilî de tê nîqaşkirin û Kongre ji bo endamtiya komeleyê biryarekê digire.

ÜYELİK ÖDENTİSİ :
MADDE 6 : Üyelik ödentisi 120.oo.YTL.’ dır. (Değişik 2007 yılı 9.Olağan Genel Kurulu)
Aîdata Endamtiyê

Xala 6: Aîdata endamtiyê 120 TL ye. ( Ev xal di Kongreya 9. mîn de sala di 2007an hatiye guhartin)

DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA :
MADDE 7 : Her Dernek üyesi ayrılma isteğini yazılı olarak üyesi bulunduğu Şube Yönetim Kuruluna bildirerek üyelikten ayrılabilir.

Derketina Ji Endamtiya Komeleyê
Xala 7: Ji endamên komeleyê kesên ku bixwazin xwe ji endamtiya Komelyê deynin, bi şiklekî nivîskî serî li Rêvebiriya Komeleyê didin û bi vî awayî ji endamtiya komeleyê derdikevin.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
MADDE 8 : Derneğin amacına aykırı davranışta bulunanlar ile derneğin yetkili kurullarınca alınan kararlara uymamakta ve verilen görevleri yerine getirmemekte direnenler, Yönetim Kurulunun önerisi ile Disiplin Kuruluna verilir. Disiplin Kurulu genel hükümlere göre üyeyi aklar ya da üyelikten çıkarır. Genel Kurulca seçilen yöneticilerin bu tür eylemlerde bulunmaları halinde, durumları, kendi kurullarınca ilgili üye katılmaksızın incelenir ve düzenlenecek belgeler, Dernek Disiplin Kuruluna iletilir. Üyelikten çıkarılma kararına karşı ilgililer, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde derneğin ilk Genel Kurulunda görüşülmek üzere itiraz edebilirler. İtiraz halinde, üyelik yükümlülükleri devam eder. İtiraz edilmediği takdirde, üyelikten çıkarma kararı kesinleşir.

Derxistina Ji Endamtiye
Xala 8: Kesên kû tevgerên li hemberî armancên komeleyê bikin, kesên kû bîryarên rayedarên komeleyê naynin cih û kesên peywirên rêveberiya komeleyê dayî bi cî naynin, Desteya Rêvebiriya Komeleyê wan dide Desteya Disîplînê. Li gorî xalên giştî yên destûrnameyê, Desteya Disîplînê endêm an fîhil dike an jî ji endamtiyê derdixe. Ger rêvebirên kû ji aliyê Kongreyê ve hatî hilbijartin van tevgerên li jor nivîsandî bikin, rewşa wan ji aliyê Desteya wan ve bêyî ew kes tevlî civînê bibe tê nîqaşkirin û dokumanên hatî çêkirin ji Desteya Disîplînê re tîne şandin. Kesên ji endamtiya komeleyê hatî avêtin li hemberî vê biryarê di navbera 30 rojan da dikarin îtîraz bikin û ev îtîraz di Kongreya ewil a Komelêyê de tê nîqaşkirin. Wexta îtîraz tê kirin jî mukelefiyetên endêm berdewamdikin. Ger endamê ji endamtiyê hatî avêtin li hemberî vê biryarê îtîraz neke, biryara ji endamtiye avêtinê misoger dibe.

DERNEĞİN ORGANLARI :
MADDE 9 : Derneğin organları şunlardır :
a) Genel Kurul,
b) Genel Yönetim Kurulu,
c) Merkez Yürütme Kurulu,
d) Denetleme Kurulu,
e) Disiplin Kurulu.

Organên Komeleyê
Xala 9: Organên Komeleyê ev in:
Kongreya Giştî
Desteya Rêvebiriyê ya Giştî
Desteya Rêvebiriyê ya Navendî
Desteya Venihartinê
Desteya Disîplînê

GENEL KURUL

KURULUŞ ŞEKLİ :
MADDE 10 : Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul şube genel kurullarınca Şubeye kayıtlı üyeler arasından seçilen delegelerden oluşur.

Kongreya Giştî
Xala 10: Organa herî desthilatdar Kongreya Giştî ye. Endamên Kongreya Giştî ji endamên ku Kongreyên Giştî yên şaxên komeleyê hilbijartî pêk tê.

ÇAĞRI YÖNTEMİ :
MADDE 11 : Genel Kurul, iki yılda bir Mayıs ayında olağan olarak toplanır. Toplantıya çağrı, Dernekler Yasasında gösterilen yönteme uygun olarak Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Usûla Banga ji bo Kongreyê
Xala 11: Kongreya Giştî Civîna xwe di meha gulanê de ji bo du salan dike. Banga ji bo Kongreyê ji aliyê Desteya Rêveberiyê a Giştî ve tê kirin û ev bang, li gorî usûlên di Qanûna Komeleyan de hatî destnîşankirî tê kirin.

TOPLANTI YETER SAYISI :
MADDE 12 : Genel Kurul, toplam delege sayısının yarısının bir fazlasının katılımı ile yapılır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk bulunmadığı takdirde ikinci toplantı, katılan üyeler ile yapılır. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulu üye sayısının iki katından az ise Genel Kurul toplantısı yapılmaz. Yeni bir Genel Kurul toplantı çağrısı yapılır.
Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3’ünün katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı yapılır. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz.

Hejmara Besatiya Civînê
Xala 12: Kongreya Giştî, bi tevlîbûna ji nîvê yekûna delegeyan yek bêhtir pêk tê.
Ger di civîna yekemîn de yekûna delegeyan têrî civîna Kongreyê nekir, civîna duyemîn bi tevlîbûna delegeyên hazir çêdibe. Ancax, hejmara delegeyên ku tevlî vê civînê dibin, ji du qatê hejmara endamên Desteya Venihartinê û Desteya Disîplînê kêmtir bin Kongreya Giştî nikare bicive. Di vê rewşê de careke din banga Kongreya Giştî tê kirin. Kongreya Giştî, ger ji bo guhartina Destûrnameyê û Veşikilandina Komeleyê bicive, divê 2/3 ya delegeyan li civînê amade bin. Ji ber sedema piraniya delegeyan ne amade be civîn were taloqkirin wê çaxê civîna duyemîn dê were çêkirin. Lê divê hejmara delegeyên ku tevlî civîna duyemîn dibin, ji du qatê hejmara endamên Desteya Venihartinê û Desteya Disîplînê kêmtir nebe.

TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ :
MADDE 13 : Dernek Genel Kurul toplantıları, kararda ve çağrıda belirtilen, gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Genel Kurulca düzenlenen listedeki adları sırasına imza ederek toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile yazman üye seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Rêbaza Çêkirina Civînê
Xala 13: Kongreyên Giştî yên Komeleyê li gorî seat, tarîx û ciyê ku di biryar û bangê de hatî nivîsî çêdibin. Endamên tevlî Kongrê bibin, li gorî lîsteya Kongreya Gişti amadekirî pêşberî navê xwe îmze dikin û bi vî şiklî dikevin ciye civînê de. Ger hejmara besatiya civînê pêk hatibe, ev rewş bi dokûmanekî tê tespît kirin û civîn an ji aliyê Seroke Komeleyê an jî kesekî endamê desteya Rêvebir be û ji aliyê Serokê Komeleyê hatibê wezifedarkirin ve tê vekirin.
Piştî destpêkirina Kongreyê, ji bo rêvebiriya Kongreyê, serokek û bi qasî têrê bike cigîrên serok û Katibek tê hilbijartin.
Rêvebirina kongrê, li ser Serokê Kongreyê ye. Katibên Kongreyê dokûmana civîna kongreyê dinivîsin û bi Serokê Kongrê re îmze dikin.
Di dawiya Kongrê de tevahî dokûman û nivîsên kongrê teslîmê Desteya Rêvebiriyê dibin.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
MADDE 14 : Dernek Genel Kurulunda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Mijarên Di Civînê Werin Nîqaşkirin
Xala 14: Di Kongreya Giştî de tenê mijarên wekî rojev hatî tespîtkirî têne nîqaşkirin. Ger ji 1/10 ke endamên kongrê bixwazin li ser mijarên din nîqaş werin kirin, wê çaxê bi mecbûri divê ev mijar jî di rojeva Kongrê de cî bigirin.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE 15 : Aşağıda yazılı işler Dernek Genel Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarını seçmek (Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu)
b) Dernek Tüzüğünü değiştirmek, Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek,
c) Dernek Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirerek kabul etmek ya da haklarında dava açmaya yetki vermek,
d) Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek,
e) Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, ipotek edilmesi ya da ipoteğin çözülmesi, bağışlanması ve devredilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
f) Dernek Şubelerinin açılmasına karar ve Dernek Şubesi kurucularına yetki vermek,
g) Derneğin gerekli yasal koşullar yerine getirilmek suretiyle uluslararası faaliyette bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek,
h) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,
i) Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak,
j) Derneğin feshine ve malların tasfiyesi biçimine karar vermek, tasfiye memurlarını görevlendirmek.

Wezîfe û Desthilatiyên Kongreya Giştî
Xala 15: Kongreya Giştî ya Komeleyê di derheqê karên lê jêr hatî nivîsandî de nîqaşan dike û biryaran digire.
Hilbijartina Organên Komeleyê, (Desteya Rêveberiyê ya Giştî, Desteya Venihartinê Desteya Disîplînê)
Guhartinên di Destûrnameya komeleyê û biryarên tevlîbûn û veqetadina ji Federasyonan,
Vekolîna li ser raporên xebatên Desteyên ji aliyê Kongreya giştî ve hatî hilbijartin û îbrakirina van Desteyan û biryara guhartinan van raporan û an jî biryara destûrdayina darizandina van Desteyan,
Biryara guhartin û erêkirina Butçeyê û nivîsên qadroyan,
Biryara desthilatiyê bide Desteya Rêvebir ku karibe mal û milkê ji bo komeleyê bikire, van mal û milkan îpotek bike, îpotekê rake û wan weqif bike, dewr bike,
Ji bo avakirina şaxên komeleyê girtina biryaran û dayina desthilatiyê ji bo avakerên şaxên komelê,
Ji bo komele bikaribe faaliyetên navneteweyî bike amadekirina rêbazên qanûnî û biryarên endamtiyê û veqetandina komelê ji bo saziyên derveyî welêt,
Vekolîn û Biryargirtinên li ser îtirazên kesên ji endamtiya komeleyê hatî derxistin,
Kirina wezîfeyên din ên di Qanûna Komeleyan û destûrnameyê de hati nivîsandî
Biryara veşikilandina Komelê û şiklê tasfiyekirina mal û milkê komelê, wezîfedarkirina kesên ku tasfiyeyê bikin.

GENEL YÖNETİM KURULU

KURULUŞU :
MADDE 16 : Genel Yönetim Kurulu, Derneğin karar ve yürütme organıdır. Genel Kurul tarafından, Dernek üyeleri arasından seçilen 13 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.
Görev süresi iki yıldır.
Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Dernek Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı (2. Başkan), Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Saymandan oluşan Merkez Yürütme Kurulunu seçer.
Desteya Rêvebiriya Giştî
Xala 16:Desteya Rêvebiriya Giştî, Organa Komeleyê ya biryargirtin û revêbirinê ye. Endamên Desteya Rêvebiriya Giştî di Kongreya Giştî de tênê hilbijartin û 13 asîl û ji 7 cîgiran pêk tê. Desteya Rêvebiriya Giştî ji bo du salan tê hilbijartin.
Desteya Rêvebiriya Giştî di civîna xwe ya ewil de, Desteya Rêvebiriyê a Navendî ya ji
Serokê Komeleyê yê Giştî, Alîkarê Serokê giştî( Serokê duyemîn), Sekrterê Giştî, Cîgirê Sekreterê Giştî û Revebirê Aborî hildibijêre.

GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE 17 : Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :
a) Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygular,
b) Derneği temsil eder ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki verir,
c) Çalışmalarını yürütebilmek için olanaklarına göre gerekli personeli alabilir,
d) Her türlü satın alma, satma ve masraf işlemlerini yapar,
e) Bütçeyi, çalışma programlarını ve her çeşit önerileri düzenleyip Genel Kurula sunar,
f) Dernekle ilgili her türlü çalışmaları yasa hükümlerine göre düzenler ve yürütür. Gerekli büroları ve komisyonları oluşturur. Ayrıca bildiri ve diğer yayınları çıkarabilir,
g) Gerektiğinde yasa ve tüzük ile kendisine verilin yetkilerin bir bölümünü Merkez Yürütme Kuruluna devreder,
h) Gerektiğinde Dernek adına dava açmaya karar verir, bunun dışında yasayla verilen yetkileri kullanır,
i) Genel Yönetim Kurulu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile üç ayda bir toplantılar düzenler.

Wezîfe û Desthilatiyên Desteya Rêvebiriya Giştî
Xala 17:Wezîfe û Desthilatiyên Desteya Rêvebiriya Giştî ev in:
Xalên di destûrnameyê de û biryarên Kongreya Giştî bi cî tîne,
Komelê Temsîl dike û ji bo ku Komeleyê temsîl bike desthilatiyê dide endamên revebiriyê,
Li gorî îmkanên xwe dikare xebatkaran ji komeleyê re bigire,
Dikare ji bo komeleyê bi her awayi tiştan bikire û bifiroşe û mesrafan bike,
Bûtçe yê, bernameyên xebatan û amadekirina her cure peşniyaran pêşkêşî Kongreya Giştî dike,
Xebatên bi komeleyê ve alaqadar li gorî xalên Qanûnan serarast dike û birêve dibe. Bûro û komîsyonên pêwîst ava dike. Belavok û weşanan dikare çap bike.
Ger pêwîst bibîne hinek desthilatiyên li gorî qanûn û destûrnameyê bi kar tîne dikarê dewrî Desteya Revebiriya Navendî bike.
Dema pêwîst bû li ser navê komeleyê biryara dozvekirinan dide, ji bilî van, desthilatiyên li gorî qanûnan hatî dayîn bikar tîne.
J) Desteya Rêvebiriya Giştî bi Desteyên Rêvebiriya Şaxên Komeleyê re sê mehan carekî dicive.

TOPLANMASI
MADDE 18 : Genel Yönetim Kurulu ayda bir defa olmak üzere ve önceden kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Görüşme gündemini genel sekreter hazırlar. Ancak üyelerden iki kişinin yazılı olarak istediği hususlar da gündeme konur. Başkan, onun bulunmadığı hallerde, başkan yardımcısı (2. Başkan) veya genel sekreter Genel Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca üç üyenin yazılı isteği üzerine Başkan, başkan yardımcısı (2. Başkan) veya Genel Sekreter Genel Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

Civîna Desteya Rêvebiriya Giştî
Xala 18:Desteya Rêvebiriya Giştî bêyî banga civînê were kirin carekî, di rojên ku biryara civînê hatî dayîn de dicive. Rojeva civînê Sekreterê Giştî amade dike. Lê ger du endam bixwazin mijarên din jî di rojevê de cî digirin. Serok, ger ew ne amade be, cîgirê Serok( Serokê duyemîn) an jî sekreterê Gîştî, dikarê Desteya Rêvebiriya Giştî bixwaze civîna awarte. Jê cihê bi xwestina sê endaman, Serokê Komeleyê, cîgirê Serok( Serokê duyemîn) an jî sekreterê Gîştî, dikarê Desteya Rêvebiriya Giştî bixwaze civînê.

MADDE 19 : Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin katılımıyla yapılır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların eşit olması halinde, toplantı başkanının katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.

Xala 19:Civîn bi tevlîbûna ji nîvê endaman yek zêde çêdibin. Biryar, bi piraniya zêde tîne girtin. Ger deng bi qasî hevbin, aliyê kû serok lê weke piranî tê qebûl kirin.

MADDE 20 : Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa yedek üyeler oy sırasına göre asıl üyeliğe gelir. Özürsüz olarak üst üste üç ve yılda toplam beş toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

Xala 20: Ger endamek an jî endamên Desteya Rêvebiriya Giştî ji ber sedemên cuda ji wezîfeya xwe dûr bikevin, wê çaxê li gorî dengsitendanê, endamên Yedek di bin endamê esîl ên Desteya Rêvebiriya Giştî. Endamên sê caran li ser hevdu bêmazeret tevlî civînan nebe ji endamtiya Desteya Rêvebiriya Giştî qerehayî tê hesibandin.

MADDE 21 : Genel Yönetim Kurulu, üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

Xala 21: Ger hejmara endamên Desteya Rêvebiriya Giştî ji ber valabûyinê, ji nîvê endaman kêmtir bibe, wê çaxê, ji aliyê endamên mayî yên Desteya Rêvebiriya Giştî an jî ji aliyê endamên Desteya Venihartinê ve, di nava mehekî banga Kongreya Giştî tê kirin.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU :
MADDE 22 : Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun ilk toplantısında kendi üyeleri içinden seçeceği Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı (2. Başkan), Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Saymandan oluşur. Haftada bir olağan olarak toplanır. Bunun dışında Başkanın bulunmadığı zaman, başkan yardımcısı (2. Başkan), Genel Sekreterin veya iki üyenin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları, verilen görevleri yerine getirir, verilen yetkileri kullanır.
Özürsüz olarak üst üste üç ve yılda toplam on toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Genel Yönetim Kurulu çekilmiş sayılan üyenin yerine yapacağı ilk toplantıda yeni üye seçer.

Desteya Rêvebiriya Navendî
Xala 22:Desteya Rêvebiriya Navendî, di civîna ewil a Desteya Rêvebiriya giştî de ji nava endamên Desteyê tên hilbijartin. Bi vî awayî Desteya Rêvebiriya Navendî, ji serokî, alîkarê Serok, ji Sekreterekî, alîkarê sekreter û ji Rêvebîrê Aborî yê giştî pêk tê. Hefteyê carekî asayî dicive. Ji bilî, wexta kû serok ne amade be, bi pêşniyara Alîkarê Serok, Sekreterê Giştî û ango bi pêşniyara nivîskî ya du endaman bi awayekî awerte jî dicive.
Biryarên Desteya Rêvebiriya Giştî girtî û wezîfeyên hatî dayîn tîne cî, desthilatiyên kû hatî dayîn bi kar tînê.
Endamê kû sê caran li ser hevdu bi mazaret tevlî civînê nebe ji endamtiye îstîfa tê hesap kirin. Ji dewsa Endamê ji endamtiyê îstîfakirî di civîna ewil de endamê dî tê hilbijartin.

GENEL BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCISI.
MADDE 23 : Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısı (2. Başkan) Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından Genel Yönetim Kurulunun ilk toplantısında seçilir. Seçim için çoğunluk oyu zorunludur.
Başkanın yokluğunda, derneği Başkan Yardımcısı (2. Başkan) temsil eder.

Serokê Giştî û Cîgirê Serokê Giştî
Xala 23:Serokê Giştî, Cîgirê Serokê Giştî(Serokê Duyemîn) Di civîna Desteya Rêvebiriya ewil de tên hilbijartin. Ji bo hilbijartinê piraniya dengan mecbûrî ye.
Di neyîniya Serokê komeleyê de Cîgirê Serok, Komelê temsîl dike.

MADDE 24 : Genel Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçünün yazılı güvensizlik önerileri ile, Genel Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Başkan hakkında görüşme açılır. Görüşme sonucunda Başkan hakkında güven oylaması yapılır. Üye salt çoğunluğunun güvensizlik oyu vermesi halinde başkan çekilmiş sayılır.

Xala 24:Bi pêşniyaznameya bêewlehiyê ya sisê endamên Desteya Rêvebiriyê, di derheqê Serokê komeleyê gotûbêj tê kirin. Di dawiya gotûbêjê de di derheqê serokê komelê de dengdana bêewlehiye tê kirin. Ger piraniya zêde deng ji bo bêewlebûne derkevin wê çaxê Serokê weke îstîfakirî tê hesibandin.

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE 25 : Başkan her türlü kurumlara ve şahıslara karşı Derneği temsil eder. Derneğin Denetleme ve Disiplin Kurulları dışında bütün organ ve büroların başkanıdır.
Genel Yönetim Kurulunun verdiği yetkileri kullanır, dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar.

Wezîfe û Desthilatiyên Serokê Komeleyê
Xala 25:Serok, li hemberî her cure sazî û li ba kesî Komeleyê temsîl dike. Ji bilî Desteya Venihartinê û Desteya Disîplînê Serokê hemû organ û şaxên Komelê ye. Destehilatiyên ji aliyê Desteya Revebiriyê hatî dayîn bi kar tîne, hewl dide kû xebatên komeleyê bi rêk û pêk bimeşe.

GENEL SEKRETER ve GENEL SEKRETER YARDIMCISI
MADDE 26 : Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Sekreterê Giştî û Cîgirê Sekreterê Giştî
Xala 26:Sekreterê Giştî û Cîgirê Sekreterê Giştî ji nava endamên Desteya Rêvebiriyê tên hilbijartin.

GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE 27 : Başkanın bulunmadığı ya da Başkanın görevlendirdiği hallerde Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın olmadığı hallerde Başkanın yetki ve görevlerini yüklenir ve yürütür.
Tüzük, Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu kararlarına göre Derneğin her türlü yazışmalarını düzenli şekilde yürütür.
Dernek büroları arasında uygun çalışmayı sağlar. Genel Yönetim Kurulunun kendisine verdiği diğer işleri yapar.
Başkanlığın boşalması halinde bu görevi yeni Başkan seçilene kadar yürütür.

Wezîfe û Desthilatiyên Sekreterê Giştî û Cîgirê Sekreterê Giştî
Xala 27:Dema Serokê Komelê ne amadebe an jî dema serokê Komeleyê wezîfedar bike Sekreterê Giştî, Serokatiya Civîna Desteya Rêvebiriyê û Serokatiya Desteya Rêvebiriya Navendî dike. Dema Serok ne amede be wezîfeyên Serok tîne cî û desthilatiyên wî bikar tîne.
Li gorî Destûrnameyê, li gorî biryarên Kongreya Giştî û biryarên Desteya Rêvebiriyê hemû karên nivîskî yên komelê bi rêk û pêk dimeşîne.
Ji bo di navbera ofîsên Komelê de xebat bi rêk û pêk bimeşin hewl dide. Karên din ên ku Desteya Rêvebir ew wezîfedar kirî dike.
Dema kû ciyê Serokatiyê vala bibê heta kû serokê nû werê hilbijartin serokatiya Komeleyê dike.

SAYMAN :
MADDE 28 : Sayman, Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Görev ve yetkileri şunlardır :
a) Derneğin gelirlerinin ve üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlamak, vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yapmak, zorunlu defterlerin düzenli şekilde günü gününe tutulmasını sağlamak,
b) Dernek adına yapılacak bütün giderlerin, Dernek tüzüğü, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu bakımından denetimini yapmak,
c) Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşulu ile Genel Yönetim Kurulunca saptanacak miktarlarda harcamalar yapmak,
d) Genel Kurula sunulacak mali bütçeyi hazırlamak,
e) Derneğin mallarından, parasından birinci dereceden sorumlu olup, demirbaş defteri tutulmasını sağlamak,
f) Genel Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Rêvebirê Aborî
Xala 28:Rêvebirê Aborî ji nava endamên Desteya Rêvebiriya ya Giştî tê hilbijartin. Wezîfe û desthilatiyên wî ev in:
Peydakirina hatiniyên Komeleyê û di wextê xwe de û bê kêmasî danhevkirina aîdatên endaman, karên pêwîst ên ji stendina deynê komeleyê ên wehda wan hatî, bi rêkûpêk û roj bi roj girtina defterên mecburî,
Li gorî, Destûrnamê, li gorî biryarên Kongreya Giştî û li gorî biryarên Desteya Rêvebir a Giştî, venihartina mesrefên li ser navê komeleyê hatî kirin,
Di rewşên mecbûrî de, bi şertê ku karên pêwîst di heftêkê de werin xilaskirin û li gorî tespîta Desteya Rêvebir a navendî xerçkirina pera
Ji pêşkêşkirina Bûtçeya Giştî ji bo Kongreya Giştî,
Berpirsiyariya ji mal û pereyên Komeleyê û ji deftergirtina xwemîrîyên komeleyê
f) Bicîanîna wezîfeyên din ên kû Desteya Rêvebir a Giştî dayî.

DENETLEME KURULU :
MADDE 29 : Denetleme Kurulu Derneğin üyeleri arasından üç asıl üç yedek üye olarak seçilir. Denetleme Kurulu seçildikten sonra en geç on beş gün içinde toplanarak kendi arasında bir başkan seçer. Kurul kendi başkanının çağrısı üzerine yılda en az dört defa toplanır. Genel Yönetim Kurulunun isteği üzerine de denetleme yapar.

Desteya Venihartinê
Xala 29:Desteya Venihartinê, ji nava endamên Komeleyê weke sê endamên esîl û sê endamên yêdek tê hilbijartin. Pîştî ku Desteya Rêvebir hate çêkirin, di navbera panzdeh rojan dicive û serokê xwe hildibijêre. Deste bi banga serokê xwe di salekê de bi hindikayî çar caran dicive. Bi xwestina Desteya Revebiriy a Giştî jî venêrînê pêk tîne.

GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE 30 : a) Derneğin bütün çalışmalarının tüzük, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadıklarını inceler ve gerekli uyarıları yapar. Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır,
b) Denetleme Kurulu, yaptığı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir, saptadığı eksik ve aksaklıkların düzeltilmesi için Genel Yönetim Kurulunu uyarır. Denetleme yılda ikiden az olmaz.
c) Denetleme Kurulu, Dernek Şubelerini, dosya, defter ve kayıtlarını her zaman denetleyebilir.

Wezîfe û Desthilatiyên Desteya Venihartinê
Xala 30: a) Hemû xebatên komeleyê li gorî Destûrname, Li gorî biryarên Kongreya Giştî û Desteya Rêvebiriya ya Giştî kontrol dike û ger pêwîste be hişyariyên xwe pêşkêş dike. Ger pêwîst bibîne dikarê banga civîna Kongreya Giştî bike.
b) Desteya venihartinê, encamên Venêrînê dike rapor û ji bo kemasî û xeletîyên dîtî, Desteya Rêvebira a Giştî hişyar dike.
c) Desteya Venihartinê her demî dikare, dosya, defter û qeydan û Şaxên komeleyê bi venêrê.

DİSİPLİN KURULU :
MADDE 31 : Disiplin Kurulu, Dernek Genel Kurulu tarafından seçilen üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Desteya Disîplînê
Xala 31:Desteya Disiplînê, ji aliye Kongreya Giştî ve weke sê esîl û sê yêdek tê hilbijartin.

GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE 32 : Genel Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurullarınca Disiplin Kuruluna sevk edilen üyelerin disiplin işlerini görüşür ve karara bağlar.

Wezîfe û Desthilatiyên Desteya Disîplînê
Xala 32:Karên Endamên ku ji aliyê Desteya Rêvebiriya a Giştî ango şaxên Komeleyê ve sewqî disîplînê kirî gotûbêj dike û biryaran digire.

ŞUBELER, KURULUŞLARI

GÖREVLERİ VE YETKİLERİ :
MADDE 33 : Dernekler Yasası ve dernek tüzüğüne göre gerekli koşulları taşıyan en az üç kişi şube açmak için Genel Yönetim Kuruluna başvururlar. Verilen yetki ile şubeyi kurarlar.
Kurucu üyeler, genel hükümler, Dernekler Yasası, tüzük, dernek genel kurul kararları, Genel Merkez genelge, duyuru ve direktiflerine göre Yönetim Kurulu seçilene kadar, bu kurulun görev ve yetkilerine sahiptir.
Çalışmaları yukarıdaki hükümlere uygun olmayan ya da yeterli görülmeyen Şube Yönetim Kurullarına, Yönetim Kurulunca Şubeyi en geç bir ay içinde Genel Kurula götürmek üzere talimat verilir. Buna uymayan Şube Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim Kurulunca görevden alınır ve Genel Kurulu yapmak üzere geçici bir Yönetim Kurulu görevlendirilir.

ŞAXÊN KOMELEYÊ Û AVAKIRIRINA ŞAXÊN KOMELEYÊ

Wezîfe û Desthilatiyên Şaxên Komeleyê
Xala 33: Bi hindikayî sê kesên şertên li gorî Qanûna komeleyan û li gorî Destûrnameyê di xwe de hewînin ji bo şaxekê komeleyê ava bikin serî li Desteya Rêvebiriya Giştî dixin. Li gorî desthilatiya hatî dayîn Şaxa komeleyê ava dikin.
Endamên sazkerê Şaxa Komelê, heta desteya Rêvebira Komeleyê were çêkirin, li gorî xalên giştî, Qanûna Komeleyan, Destûrname, Biryarên Desteye Rêvebir a Navendî û îlan û emrê wê dikarin Komelê birêve bibin.
Şaxên ku xebatên wan ne li gorî xala li jêr bin û kêm hatî dîtin, Desteya Rêvebira Giştî ji Desteya Rêvebir a şaxa dixwaze kû di nava heyvekê herê Kongreya giştî. Destaya Şaxên kû li gorî vî emrê hewl nedin, ji aliyê Desteya Rêvebiriya Giştî ve ji wezîfeyê tîne ezîlkirin û ji bo kû Kongreya Giştî çêbike Desteyeke Rêvebir a demî wezîfedar dike.

ŞUBE ORGANLARI

ŞUBE GENEL KURULU :
MADDE 34 : Şube Genel Kurulunun kuruluşu ve yetkileri şunlardır :
a) Şube Genel Kurulu, şubenin üyelerinden oluşur,
b) Şube Genel Kurulu iki yılda bir olağan olarak Dernek Genel Kurulundan en az 2 ay önce toplanır,
c) Şube Genel Kurulu genel hükümlerde, Dernekler Yasasında ve tüzükte şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları aklar ya da Mahkemeye sevklerine karar verir,
d) Şube organları Şube Genel Kurulunca seçilir,
e) Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu kararı ile veya üyelerin 1/5’inin yazılı başvurması üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağırılır,
f) Her 10 üyeye karşılık bir delege olmak üzere, üst kurul delegelerini seçer.

ORGANÊN ŞAXAN

Kongreya Giştî ya Şaxan
Xala 34: Sazkirina Kongreya Giştî û desthilatiyên wê ev in:
Kongreya Giştî ya şaxê komeleyê ji endamên wê şaxê çêdibe.
Kongreya Giştî ya Şaxa komeleyê bi şiklekî asayî du salan de carekî, berî Kongreya Giştî ya Komeleyê du heyvan dicive.
Kongreya Giştî ya Şaxê Komeleyê, li gorî xalên giştî, xalên Qanûna Komeleyan û li gorî xalen di destûrnameyê de ku ji bo şaxan hatî nivîsandin desthilatdar e. Hatinî û çûyîna aborî û xebatên komelê vedikole, kesên berpisîyar an îbra dike an jî sewqî Dadgehê dike.
Şaxên Komeleyê ji aliye Kongreya Giştî ya şaxê komelê ve tên hilbijartin.
Bi biryara Desteya Rêvebiriyê û li ser daxwaza nivîskî ya 1/5ê endamaên komeleyê, Kongreya Giştî bi awayekî awarte dicive.
f) Serê 10 endaman Delegeyekî ji bo Komîsyona bilind hildibijêre.

ŞUBE YÖNETİM KURULU :
MADDE 35 : Şube Yönetim Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri şunlardır :
a) Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak seçilir. İlk toplantıda, görev bölüşümü yapılarak, Şube Başkanı, Şube Sekreteri ve Şube Saymanını seçer. Gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulu içerisinden bir Başkan Yardımcısı ile bir Sekreter Yardımcısı da seçilir. (Değişik 2007 yılı 9.Olağan Genel Kurulu)
b) Üye sayısı 60’ı aşan şubelerde Yönetim Kurulu 7 asıl, 7 yedek üyeden oluşur,
c) Şube Yönetim Kurulu, bu tüzüğün 17. maddesinin a, b, c, d, e fıkralarında belirtilen yetkilere sahiptir. Bölgesinde Derneği temsil eder, Genel Merkez tarafından verilecek görevleri yapar, şube büro ve komisyonlarını oluşturur,
d) Şube Yönetim Kurulu, ayda bir Genel üye toplantıları düzenler. Ayrıca Yönetim Kurulu gerek gördüğü zaman veya 10 üyenin yazılı istemi üzerine genel üye toplantıları düzenler, gündemdeki konular tartışılır, sonuçları duyurulur.

Desteya Revebir a Şaxa Komeleyê
Xala 35: Desthilatî wezîfeyên Desteya Revebir a Şaxa Komeleyê ev in:
Desteya Rêvebir a şaxa komeleyê 5 endamên esîl û 5 endamên yedek pêk tê. Di civîna xwe ya yekemîn de, ji nava Xwe serokê şaxê komeleyê, Sekreterê Şaxê û rêvebirekî aborî hildibijêre. Ger pêwîst be, dikarê alîkarakê serok û alîkarekê sekreter jî hilbijêre. (guhartina vê xalê sala 2007an di Kongreya 9emîn de çêbûye.)
Şaxên ku hejmara endamên wê ji 60î derbasbûyî, Desteya Rêvebir ji 7 esîl û 7 Rêvebirên yedek tê avakirin.
Desteya Rêvebir a şaxê komeleyê li gorî xala 17an a vê Destûrnamê, xwedî desthilatiyên di fiqreyên, a, b,c, d, e yê de ye. Li herêma xwe Komeleyê temsîl dike, wezîfeyên kû Navenda Komeleyê dayî tîne cî û ofîs û komîsyonan ava dike.
Desteya Rêvebir a şaxa komeleyê, heyvê careke bi endamên şaxê re dicive. Ji xeynî ve ger Desteya Rêvebir a şaxê komeleyê û bi daxwaza 10 endaman civînên giştî tîne darxisitin û mijarên di rojevê de tîne nîqaşkirin û encama civînê tê îlankirin.

ŞUBE DENETİMİ :
MADDE 36 : Şube Genel Kurulu, denetleme işlemini yürütmek üzere 1 asıl ve 1 yedek denetçi seçer. Üye sayısı 60’ı aşan şubelerde 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşan bir kurul seçilir. Tüzüğün 29. ve 30. maddeleri Şube Denetleme Kurulu için de geçerlidir.

Venihartina Şaxên Komeleyê
Xala 36:Kongreya Giştî ya şaxê ji nava Desteya Rêveber a şaxa Komeleyê 1 esîl û 1 yedek 2 Venihêran hilbijêre. Şaxên kû hejmara endamên wan 60î bûrî desteyeke jê 3 esîl û 3 yedek pêk tê ava dike. Xalên Destûrnameyê yên 29 û 30, ji bo desteya venihartina şaxên komeleyê jî derbasdar in.

GENİŞLETİLMİŞ KURUL :
MADDE 37 : Genişletilmiş Kurul, Şube Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinden oluşur, üye tam sayısının bir fazlası ile toplanır. Çoğunlukla karar alır.
Görevi şubeden oluşturulan komisyonların, Yönetim Kurulu tarafından reddedilen önerilerini görüşmektir.
Genişletilmiş Kurulun kararları tavsiye niteliğindedir ve üyelere duyurulur.
Genişletilmiş Kurul, en az iki üyenin başvurusu üzerine, Şube Başkanı veya Sekreterinin çağrısı ile toplanır. Başkanlığını Şube Başkanı, yokluğunda Sekreter yapar.
Çalışma yöntemi ve ilkeleri bu konuda hazırlanacak iç yönetmelikte düzenlenir.

Desteya Rêvebir a Berfireh
Xala 37: Desteya revebir a berfireh, ji desteya rêvebir a şaxên Komeleyê û ji endamên esîl û yedek ên desteyên venihartinê yên şaxên komeleyê û pêk tê. Desteya revbir a berfireh bi tevlîbûna endaman û ji nîvî yek zêde dicive. Deste bi piranî biryarên xwe digire. Peywira Desteyê, nirxandina pêşniyarên ku Destaya Revebir a şaxên komelêyê qebûl nekiriye.
Biryarên Desteya Rêvebir a Berfireh di wesfê tewsiyeyan de ne û ev ev biryar ji bo endamên komeleyê têne îlankirin.
Biryarên Desteya Rêvebir a Berfireh, bi serîlêdana du endaman, bi banga Serokê şaxê komeleyê an jî bi banga sekreter dicive. Serokatiya desteyê, serokê şaxê dike, du neyînî ya serokê şaxê de Sekreter dike.
Metoda xebatê û rêgezên desteyê di rêziknameyake hundirîn de tîne sazkirin.

TEMSİLCİLER:
38. MADDE: Genel Yönetim Kurulu dernek şubesi bulunmayan yerlerde üyelik vasıflarını taşıyan bir kişiyi temsilci olarak atar. Temsilci, verilen görevleri yerine getirir. Genel yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Nûnerên Komeleyê
Xala    38: Desteya Rêvebir a Navendî, derên ku şaxa komeleyê lê tune kesekî ku wesfen endamdeyî pêre heyî wekî nûner dide xuyakirin. Nûner peywirên ku jê tê xwestin tîne cî. Berpirsiyarî ya Nûnerê komelê li ber Desteya Rêvebir a Navêndî ye.

MALİ HÜKÜMLER :
MADDE 39 : Derneğin gelirleri şunlardır :
a) Üye ödentileri,
b) Dernekçe düzenlenen eğlence, temsil, konser, yayınlar ve buna benzer çalışmalardan sağlanan gelirler,
c) Bağış ve yardımlar.

Xalên Malî
Xala 39: Hatinîyên Komeleyê ev in:
Aîdatên endaman,
Hatinîyên ji şahî, şano, konser û hatiniyên ji weşan û her wekî tiştên din,
Bexşîn û alîkarî.

MADDE 40 : Şube Yönetim Kurulları, şube aylık ödenti tutarının 1/4’ünü en geç her ayın yirmisine dek Genel Merkezin hesabına gönderirler. Dernek Merkezi, zorunlu durumlarda ve dernek olanaklarına göre şubelere maddi yardımda bulunabilir.

Xala 40: Desteyên Rêvebir ên şaxên Komeleyê ji 1/4 hatiniyên xwe herî dereng heta bîstê heyvê ji navenda Komelê re dişîne. Navenda komeleyê di rewşên awarte de û li gorî şert û mercên aborî dikarê alîkatîya malî bi şaxan re bikê.

MADDE 41 : Derneğin paraları bankalardan birine yatırılır. Bankadan para, Başkan, başkan yardımcısı (2. Başkan), Sekreter, Saymandan ikisinin ortak imzaları ile çekilir. Yönetim Kurulunun saptayacağı kadar para Saymanın sorumluluğu altında dernek kasasında bulundurulur.

Xala 41:Pereyên Komeleyê li bankayekê tîne razandin. Pere ji bankayê bi îmzeya Serokê Komeleyê, cigîrê serok(Serokê 2.), sekreter û bi îmzeya Rêvebirê aborî bi şiklê du îmze bi hev re tîne kişandin. Pereyekî ku rêvebiriya komelê tespît bike di kasa komelê de di bin berbirsiyarî rêvebirê aborî de tê hilanîn.

ORTAK HÜKÜMLER :
MADDE 42 : Dernek organlarının ve Yönetim Kurulunda görevlilerin seçimi ve güven oylamaları gizli oy ile yapılır. Tüzükte başka hüküm bulunmayan hallerde dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.
Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, Dernek Genel Kurulunda, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube Denetçisi, Şube Genel Kurulunda aklama için yapılan oylamaya katılamazlar.

Xalên Hevpar
Xala 42:Hilbijartina organên Komeleyê û kesên ku di desteyên Rêvebir de cî digirin û dengdana bêewlehiyê bi dengdayîna veşartî çêdibe. Biryarên komeleyê ger di destûrnameyê de bi şiklekî din nehatibe dîyarkirin bi piraniya zêde tîne girtin. Wexta deng bi qasî hev bin, wê çaxê aliyê ku serokê komeleyê lê weke ku piraniya dengan girtî tê hesab kirin.
Endamên Desteya Rêvebir û endamên Desteya Venihartinê di Kongreya giştî de, Endamên Desteya Rêvebir a şaxê û endamên Desteya Venihartinê û venêrîne şaxê di Kongreya Giştî de ji bo îbrakirinê nikarin tevlî dengdayînê bibin.

MADDE 43 : Dernek tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerden 2/3 nün kabul oyu ile değiştirilir.

Xala 43: Destûrnameya Komeleyê ji kesên ku tevlî Kongreya Giştî bûyî, bi erêkirina 2/3 dengan tê guhartin.

DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ :
MADDE 44 : Derneğin feshi için, Genel Kurulda birinci toplantının açılmasında 2/3 çoğunluk aranır. Çoğunluk sağlanmazsa toplantı ertelenir. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Her iki halde feshe karar verebilmek için toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün fesih istemi yönünde oy kullanması gerekir.
Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren Genel Kurul, Dernek mallarını, parasını, alacaklarını amacına uygun bir başka meslek örgütüne devreder, devir ve tasfiyeyi kimlerin yapacağını kararlaştırır.

Fesihkirna Komeleyê û Belavkirina mal û milkên wê
Xala 44: Ji bo fesihkirina Komeleyê, divê ku di Kongreya giştî, civîna yekemîn, ji bo civîn destpê bike 2/3 piranî hebe. Ger piranî newe sazkirin civîn dê were taloq kirin. Di civîne duyemîn ev piranî ne pêwîste. Di her şert û mercê de ji bo fesihkirina komeleyê divê 2/3 deng ji bo fesihkirinê bi erênî werin avêtin.
Ger biryara fesihkirina were sitandin, Kongreya ev biryar dayî, mal û milk û peryên komeleyê û deynên ku heyî dide saziyeke pîşeyî ya li gorî armanca xwe. Kongre kesên ku mal û milkê komelê belav bike bi biryarakê dîyar dike.

MADDE 45 : Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Şube Denetçileri derneğin merkez organlarında görev alabilirler.

Xala 45: Endamên destaya rêvebirên şaxên komeleyê û venêrînên şaxê dikarin organên navêndî de cî bigirin.

MADDE 46 : Derneğin tutacağı defterler şunlardır :
Üye kayıt defteri, gelen – giden yazılar defteri, demirbaş defteri, gelir – gider defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, Merkez Yürütme Kurulunun gerekli gördüğü defterler ve dosyalar.

Xala 46: Defterên ku divê komele bigire ev in:
Deftera qeydkirina endaman, deftera qeydirina nivîsên hatî û yên çûyî, deftera alavên sereke, deftera qeydkirina hatinî mesrefan, deftara hesabên qutkirî û ya bîlançoyê û defter û dosyayên navenda komeleyê pêwîst bibîne.

MADDE 47 : Herhangi bir nedenle kapanan Şubenin defterleri, kayıtları, taşınır ve taşınmaz malları ile parası Genel Merkeze teslim edilir. Teslim işlemi Şubenin son Yönetim Kurulunca yapılır. Mal ve paraların teslim edilmemesi ya da eksik teslim edilmesi halinde Şubenin son Yönetim Kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa bu para ve mallar yeni şubeye devredilir.

Xala 47:Defter, mal û milk, pere, qeydên Şaxên komeleyê hatî girtin teslîmî navenda komeleyê dibin. Teslîmkirina van tiştan bi destê desteya rêvebir a şaxê ya dawî çêdibe. Ger mal û milk û pereyên şaxê newên teslîm kirin anjî kêm werin teslîm kirin, endamên desteya rêvebir adawî bi hev re û bi tenê berpirsiyar tîne qebûl kirin. Ger li eynî cîyî şaxake din a komeleyê vebe ev tişt teslîmî şaxa nû dibin.

MADDE 48 : Bu tüzükte belirtilmeyen konularda genel hükümlere ve Dernekler Yasasına göre hareket edilir.

Xala 48: Li ser mijarên di vê destûrnamê de nehatî diyarkirin, li gorî xalên giştî Qanûna Komeleyan biryar tîne girtin.
Xala Demborî: Kongreya asayî ya 1. Bi tevlîbûna endaman çêdibe. Sîstema delegetiyê nayê bikaranîn.